Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Kestävän kehityksen opiskelutavat

13.11.2018 07:54

Opintoihin kuuluu luentoja, verkkotyöskentelyä, etäopetusta, itsenäistä ja
tiimityöskentelyä, ryhmätöitä sekä aitoja työelämän projekteja alan yritysten ja eri organisaatioiden kanssa. Näin sinulla on jo opiskeluaikana hyvä mahdollisuus luoda kontakteja ja verkostoitua työelämän asiantuntijoiden kanssa, joiden kautta voit työllistyä valmistumisen jälkeen.

Opintoihisi sisältyy kaksi käytännön työharjoittelujaksoa, joissa tutustut alan eri tehtäviin. Voit myös lisätä kansainvälistä osaamistasi ja mennä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yrittäjyyteen tutustuttaa opiskelijoiden perustama ja omistama Osuuskunta Team Kestävä. Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö, joka on työelämälähtöinen suunnittelu-, soveltava tutkimus- tai projektityö. Voit tutustua HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoiden opinnäytteisiin Theseus.fi -verkkokirjastossa!

Voit hakea opiskelemaan ympäristösuunnittelijaksi päivä- tai monimuotototeutukseen.

Tutkinto päiväopiskeluna

Opiskelu tapahtuu pääasiassa tiimityöskentelynä projekteissa klo 8-16 välillä. Opintosi etenevät ohjatusti oman ryhmäsi mukana. Kolmannella opiskeluvuodella mahdollisuus verkko-opiskeluun lisääntyy. Opintojen kuluessa jokaiselle opiskelijalle muodostuu henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja hänen itsensä profiloima ympäristösuunnittelijan tutkinto.

Tutkinto monimuoto eli verkko-opiskeluna

Verkko-opiskelu on vaativaa. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja/tai muutaman hengen pienryhmissä verkon välityksellä. Materiaalit, luennot ja tehtävät löytyvät Moodle-oppimisalustalta. Opintoja tukee jos sinulla on jo aiempaa kokemusta ympäristöalalta, tai sinulla on mahdollisuus liittää opintosi omaan työhösi. Mikäli työkokemus alalta puuttuu, edellytetään sinulta valmiutta perehtyä alaan oma-aloitteisesti, esimerkiksi tutustumalla erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin omalla kotiseudulla.

Tutkinto nopeammin kiihdytyskaistalla

Tutkinto on mahdollista suorittaa nopeammin tunnistamalla aikaisemmin hankittua osaamistasi tutkinnon tavoitteista käsin.

Opiskelu alkaa kolme päivää kestävällä intensiivijaksolla elokuun lopussa 2019. Tällöin tutustutaan oppimisympäristöön, -järjestelmiin ja -alustoihin, opiskelijaryhmään sekä luodaan opiskelutiimit.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU