Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Liikennealan opiskelutavat

02.05.2023 11:21

Liikennealaa voit opiskella päiväopintoina tai töiden ohella!

Sekä päivä- että monimuoto-opetus vaativat opintoihin käytettävää aikaa keskimäärin noin 40 tuntia viikossa. Mietithän siis tarkkaan, kumpi toteutustapa sopii oppimistyyliisi ja elämäntilanteeseesi paremmin. Voit hakea molempiin toteutustapoihin. Opiskelupaikka määräytyy valinnassa haun ja valintaperusteiden mukaan, eli aloitat opintosi siinä toteutustavassa, johon sinut on valittu. Toteutustavan vaihtaminen myöhemmin opintojen aikana on mahdollista, mutta ei opintojen alkuvaiheessa. 

Päiväopinnot

Päiväopinnot sopivat sinulle, jos voit opiskella kokopäiväisesti maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti noin klo 8.30-16.00. Opiskelet tiiviisti ryhmän mukana ja opintoihisi kuuluu luentoja, ryhmätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Osa oppimisesta tapahtuu yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa, joita tehdään pääsääntöisesti ryhmissä.

Opintojen loppupuolella (3.-4. vuosi) lähiopetus on järjestetty siten, että osa-aikainen työskentely alan yrityksissä on mahdollista opintojen ohella. 

Monimuoto-opinnot

Monimuoto-opinnot sopivat sinulle, jos haluat opiskella etäopintoina, virtuaalisesti, itsenäisesti sinulle sopivana aikana sekä ryhmässä yhteisesti sovittuna aikoina. Opiskelet sekä itsenäisesti että ryhmätöitä tehden. Varsinaisia opintopäiviä on noin kerran kuukaudessa perjantaina n. klo 8.30-16.00. Lisäksi viikolla saattaa olla 1-2 kertaa iltaisin etäopetuksena järjestettävää opintojen ohjaustilaisuutta, jolloin saat ohjausta ja opastusta meneillään oleviin opintoihin liittyen. Lukuvuonna 2023/2024 opintopäivät syksyllä 2023 aloittavalle monimuotoryhmälle ovat alustavan tiedon mukaan seuraavat: ke 16.8. (opintojen aloitus etänä), 25.8., 22.9., 13.10., 27.10., 14. ja 15.12., 12.1., 2.2., 23.2., 15.3., 5.4., sekä 26.4. Tällä sivulla ilmoitetaan, kun opintopäivät on vahvistettu. Lukuvuoden aikana ilmoitetaan, mitkä opintopäivät järjestetään etäopetuksena ja mitkä lähiopetuksena kampuksella, tai jossakin vierailukohteessa. 

Monimuoto-opinnot sopivat sinulle, jos kannat vastuuta omasta oppimisestasi ja pystyt aikatauluttamaan sitä itsenäisesti ja ryhmän kanssa. Monimuoto-opiskelu vaatii omatoimisuutta ja joustavuutta. Vaikka monimuoto-opiskelussa korostuu yksilöllinen ja itsenäinen opiskelu, se edellyttää myös valmiutta työskennellä ryhmissä ja tehdä ryhmätöitä etänä. Ryhmätyöskentely ja varsinkin opintojen aikana toteutettava vertaisryhmätoiminta on osa oppimisprosessia ja vertaisryhmältäsi saat tukea omiin opintoihisi.

Monimuoto-opinnoissa tarvitset hyvät tietokoneen peruskäyttötaidot ja valmiuden oppia käyttämään etätyöskentelyvälineitä. Tarvitset myös kaiuttimella ja mikrofonilla tai kuulokemikrofonilla (ns. headset) varustetun tietokoneen sekä verkkoyhteyden. Tarvittavat ohjelmistot saat meidän kauttamme.