Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Liikennealan opiskelutavat

01.10.2019 14:00

Liikennealaa voit opiskella päiväopintoina tai töiden ohella!

Sekä päivä- että monimuoto-opetus vaativat opintoihin käytettävää aikaa keskimäärin noin 40 tuntia viikossa. Mietithän siis tarkkaan, kumpi toteutustapa sopii oppimistyyliisi ja elämäntilanteeseesi paremmin. Voit hakea molempiin toteutustapoihin, mutta opiskelupaikkaa vastaanottaessasi sinun tulee tehdä päätös siitä, kumman toteutustavan valitset. Opintojen alkuvaiheessa toteutustavan vaihtaminen ei ole mahdollista.  

Päiväopinnot

Päiväopinnot sopivat sinulle, jos voit opiskella kokopäiväisesti maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti noin klo 8.30-16.00. Opiskelet tiiviisti ryhmän mukana ja opintoihisi kuuluu luentoja, ryhmätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Osa oppimisesta tapahtuu yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa, joita tehdään pääsääntöisesti ryhmissä.

Opintojen loppupuolella (3.-4. vuosi) lähiopetus on järjestetty siten, että osa-aikainen työskentely alan yrityksissä on mahdollista opintojen ohella. 

Monimuoto-opinnot

Monimuoto-opinnot sopivat sinulle, jos haluat opiskella etäopintoina, virtuaalisesti, itsenäisesti sinulle sopivana aikana sekä ryhmässä yhteisesti sovittuna aikoina. Opiskelet sekä itsenäisesti että ryhmätöitä tehden ryhmässä yhteisesti sovittuina aikoina. Lähipetusta on noin kerran kuukaudessa perjantaina klo 8.30-16.00. Lisäksi viikolla saattaa olla 1-2 kertaa iltaisin etäopetuksena järjestettävää opintojen ohjaustilaisuutta, jolloin saat ohjausta ja opastusta meneillään oleviin opintoihin liittyen.

Monimuoto-opinnot sopivat sinulle, jos kannat vastuuta omasta oppimisestasi ja pystyt aikatauluttamaan sitä itsenäisesti ja ryhmän kanssa. Monimuoto-opiskelu vaatii omatoimisuutta ja joustavuutta. Vaikka monimuoto-opiskelussa korostuu yksilöllinen ja itsenäinen opiskelu, se edellyttää myös valmiutta työskennellä ryhmissä ja tehdä ryhmätöitä etänä. Ryhmätyöskentely ja varsinkin opintojen aikana toteutettava vertaisryhmätoiminta on osa oppimisprosessia ja vertaisryhmältäsi saat tukea omiin opintoihisi.

Monimuoto-opinnoissa tarvitset hyvät tietokoneen peruskäyttötaidot ja valmiuden oppia käyttämään etätyöskentelyvälineitä. Tarvitset myös kaiuttimella ja mikrofonilla tai kuulokemikrofonilla (ns. headset) varustetun tietokoneen sekä verkkoyhteyden. Tarvittavat ohjelmistot saat meidän kauttamme. 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU