Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Liiketalouden opiskelutavat

18.11.2020 14:38

Voit opiskella liiketaloutta päiväopiskeluna tai työn ohessa joustavasti verkossa. Opintojen tavoitteena on kansainvälistyä, kehittyä ja kasvaa liiketalouden asiantuntijana. 

Päiväopiskelu korkeakoulukeskuksessa

Voit opiskella liiketalouden tradenomiksi päiväopiskelijana modernissa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.  Tässä opiskelutavassa opiskelu tapahtuu pääasiallisesti klo 8-16 välillä.  Opintosi etenevät ohjatusti oman ryhmäsi mukana. Rakennamme vahvoja yhteistyösuhteita työelämän kanssa jo opiskeluaikana.

Monimuoto-opiskelu työn ohella verkossa

Työn ohessa opiskelu liiketaloudessa toteutetaan verkko-opintoina. Voit myös hyvin yhdistää opintomoduulien oppimistehtävät omaan työhösi. Opintosi etenevät joustavasti oman ryhmäsi mukana. 

Tutkinto nopeasti kiihdytyskaistalla

24/7 opiskelutapa antaa sinulle mahdollisuuden suorittaa tutkintosi itsenäisesti ja tavoiteaikaa (3,5 vuotta) nopeammin. Mikäli haluat suorittaa tutkintosi tällä opiskelutavalla, se vaatii sinulta oman osaamisen tunnistamista sekä sen yhdistämistä tutkinnon tavoitteisiin.

Kansainvälisyys opinnoissa

Kansainvälisyys on ensiarvoisen tärkeää liiketalouden osaajalle. Opiskelun aikana voit parantaa kielitaitoasi ja laajentaa osaamistasi vaihto-opiskelussa, harjoittelussa tai suorittamalla Double Degreen, eli kaksoistutkinnon. Tuemme ulkomaan jaksoasi matka-apurahalla ja ulkomailla suoritetut opinnot tai harjoittelu luetaan osaksi tutkintoasi. 

Double degree -opinnot