Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Maaseutuelinkeinojen opiskelutavat

16.02.2023 08:31

Maaseutuelinkeinojen koulutuksessa opiskelu perustuu tiimioppimiseen. Ratkot ryhmissä maatalouden ja maaseudun kysymyksiä ja etsit niihin vastuullisia, yrittäjyyttä tukevia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Osaamisesi rakentuu käytännön kokemuksen ja toiminnan kautta aiemmin opitun pohjalle.

Koulutuksessa korostuvat

  • oma aktiivisuus tiedon hankkimisessa, ymmärtämisessä ja tuottamisessa
  • oppimista ja jaksamista tukeva yhteisö ja asiantunteva ohjaus
  • mahdollisuus hyödyntää yhteistyötä yrityselämän kanssa
  • kannustus kansainvälisyyteen sekä vieraskielisiin opintoihin

Voit valita jokaiseen moduuliin itsellesi sopivan opiskelutavan.  

8-16 -opiskelutapa

Tapa sopii sinulle, jos haluat edetä opinnoissa säännöllisellä rytmillä opiskeluryhmän kanssa. Opiskelutavan lähtökohtana on, että opiskelet noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana tiimissä opiskellen. Ohjausta on saatavilla säännöllisesti viikon aikana, oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä ja työpajatyöskentelyä.

18-100 -opiskelutapa

18 – 100 -opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta verkko-oppimisympäristössä sekä jokaiseen opintojaksoon sisältyvästä työelämälähtöisestä oppimistehtävästä, joka tehdään tiimeissä. Tiimin kanssa luotte yhteisen opiskelun aikataulun ja tavoitteet. Osa etäopetuksesta on aikaan sidottua, suurin osa aikaan sitomatonta. Opiskelutapa edellyttää oma-aloitteisuutta ja tehokasta ajankäytön hallintaa, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sekä opiskeltava sisältö on sama kuin 8-16 mallissa. Lähiopetuspäiviä on Mustialassa aloituspäivien lisäksi keskimäärin 1/moduuli. Näiden lisäksi etäopiskelijat voivat osallistua Mustialan opetukseen ja opintovierailuihin sopimalla niistä opettajan kanssa. Tutkintoon sisältyy käytännön osaamista vaativia tehtäviä, joiden tekemisessä voi hyödyntää Mustialan opetusmaatilaa tai jotain muuta tilaa. Kevään 2023 yhteishaussa valittavilla opiskelijoille opinnot alkavat lähiopetuksena 21-22.8.2023. Muut lähiopetuspäivät ilmoitetaan elokuussa 2023. 

24/7 -opiskelutapa

Tapa sopii sinulle, jos sinulla on jo alan osaamista, aiempia opintoja ja työkokemusta ja toivot itsenäisempää opiskelua. Mikäli tavoitteesi on suorittaa opinnot nopeammalla aikataululla ja sinulla on selkeä käsitys omasta osaamisesta ja tavoitteitasi, voi nopeutettu tapa olla sinulle sopiva. Opiskelutapa edellyttää suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa.

18-100 ja 24/7 opiskelutavoille yhteistä on opintojen tarkka suunnittelu ja henkilökohtaistaminen. Kummassakin opiskelutavassa opiskelija on aktiivinen toimija ja suunnittelee opiskeluaan yhdessä tuutor-opettajan kanssa.  

Harjoittele monin tavoin – Jopa ulkomailla

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja hankit pohjaa syventäville teoriaopinnoille.

Opintoihisi kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa alan tietoja ja ​taitoja työelämälähtöisesti. Samalla voit saada hyviä suhteita työelämään.

Opintojen aikana voit lisätä kansainvälistä osaamistasi ja mennä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun myös ulkomaille. HAMK tukee jokaista ulkomaille lähtevää opiskelijaa apurahalla.​