Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Maaseutuelinkeinojen opiskelutavat

13.11.2018 07:50

Maatilatalouden opiskelu perustuu tiimioppimiseen. Ratkot ryhmissä maatalouden ja maaseudun kysymyksiä ja etsit niihin vastuullisia, yrittäjyyttä tukevia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Osaamisesi rakentuu käytännön kokemuksen ja toiminnan kautta aiemmin opitun pohjalle.

Koulutuksessa korostuvat

  • oma aktiivisuus tiedon hankkimisessa, ymmärtämisessä ja tuottamisessa
  • oppimista ja jaksamista tukeva yhteisö ja asiantunteva ohjaus
  • mahdollisuus hyödyntää yhteistyötä yrityselämän kanssa
  • kannustus kansainvälisyyteen sekä vieraskielisiin opintoihin

Voit valita jokaiseen moduuliin itsellesi sopivan opiskelutavan. Opiskelijan on hyvä miettiä moduulin opiskelutapaa etukäteen ja neuvotella siitä moduulin opettajien kanssa. 

8-16 -opiskelutapa

Tämä tapaa soveltuu sinulle, joka haluat opiskella kokopäivätyönä: oppiminen on sekä itsenäistä työtä että tiimityöskentelyä. Ohjausta on saatavilla säännöllisesti ja opiskelijan ammatillista kehitystä ohjaa tuutoropettaja sekä moduulien opettajat. Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä ja työpajatyöskentelyä. 8–16-tavan lähtökohta on, että teet opiskelutyön pääosin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa.  Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana. Opintopisteet kertyvät tasaisesti.  Valtaosa opiskelijoista opiskelee tällä mallilla.

18-100 -opiskelutapa

Tämä tapa soveltuu sinulle, joka käyt töissä ja haluat opiskella samaan aikaan. Opinnoissa hyödynnetään alan työpaikallasi saatavaa kokemusta ja osaamista. Olet itse sopinut siitä, että sinulla on mahdollisuus käyttää työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödynnät mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi osana opintojasi. Joustavuus, verkostoituminen sekä aloite- ja ideointikyky korostuvat opintojen toteuttamisessa ja soveltamisessa. Tässä opiskelutavassa opiskelija ei ole jatkuvasti läsnä, vaan opiskelut suunnitellaan yhdessä tuutoropettajan kanssa ja toteutetaan itsenäisesti tai yhdessä pienemmän tiimin kanssa.

24/7 -opiskelutapa

Tapa sopii sinulle, jolla on selkeä käsitys omasta osaamisestasi ja tavoitteistasi sekä halu ja kyky suorittaa opintosi normiaikaa nopeammin opiskelemalla useaa moduulia samanaikaisesti. Sinulla on ehkä jo alan osaamista, aiempia opintoja ja työkokemusta. Opiskelutapa tuo joustavuutta 8-16 malliin, mutta se edellyttää jatkuvaa, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja vahvaa itsenäisyyttä. Tässä mallissa pyrit hyödyntämään aiempaa osaamistasi ja suorittamaan moduuleita omalla tavallasi oppien.

18-100 ja 24/7 opiskelutavoille yhteistä on opintojen tarkka suunnittelu ja henkilökohtaistaminen. Kummassakin opiskelutavassa opiskelija on aktiivinen toimija ja suunnittelee opiskeluaan yhdessä tuutor-opettajan kanssa.  

Sinulla on myös mahdollisuus kerätä opintopisteitä tuottavassa käytännön työssä. AgriTeams-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat perustavat ja pyörittävät omaa yritystoimintaa osuuskunnassa. FarmiTeams-ohjelmassa työskennellään, suunnitellaan ja kehitetään Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilaa.

Harjoittele monin tavoin – Jopa ulkomailla

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja hankit pohjaa syventäville teoriaopinnoille.

Opintoihisi kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa alan tietoja ja ​taitoja työelämälähtöisesti. Samalla voit saada hyviä suhteita työelämään.

Opintojen aikana voit lisätä kansainvälistä osaamistasi ja mennä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun myös ulkomaille. HAMK tukee jokaista ulkomaille lähtevää opiskelijaa apurahalla.​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU