Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Metsätalouden opiskelutavat

03.04.2019 15:12

Metsätalouden opiskelussa on käytössä erilaisia menetelmiä opiskeltavan aiheen ja opiskelutilanteen mukaan.

Opiskelet käytännönläheisesti Evon opetusmetsän oikeassa toimintaympäristössä. Opit yhdessä oman ryhmäsi kanssa ja käytännön töitä tehden. Opiskelu sisältää käytännön töitä, luentoja, tiedonhankintaa, yhdessä tekemistä, projekteja ja yritysvierailuja. Käytännön työtä pääsee tekemään Evon metsäosuuskunnassa.

Opiskelutavat HAMK metsätaloudessa

Voit valita jokaiseen moduuliin itsellesi sopivan opiskelutavan. Opiskelijan on hyvä miettiä moduulin opiskelutapaa etukäteen ja neuvotella siitä moduulin opintojen ohjaajan sekä opettajien kanssa. 

8-16 -opiskelutapa

Opiskelu kokopäivätyönä: Tässä mallissa opiskellaan sekä tiimiopiskeluna että itsenäisenä opiskeluna. Opiskelu sisältää alaan liittyvien teoriaopintojen lisäksi maastoharjoituksia, mittauksia ja työelämälähtöisiä projekteja.  Päiväopiskelussa opiskelijan viikko koostuu ohjatusta ja itsenäisestä työskentelystä pääosin Evolla. Opiskelu edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista ohjattuun opetukseen ja tiimin työskentelyyn. Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana. Opintopisteet kertyvät tasaisesti. Valtaosa metsätalouden opiskelijoista opiskelee tällä mallilla. 

18-100 -opiskelutapa

Kaikille yhteisissä moduuleissa opiskelu tapahtuu sekä tiimiopiskeluna että itsenäisenä opiskeluna. Opiskelu sisältää alaan liittyvien teoriaopintojen lisäksi maastoharjoituksia, mittauksia ja työelämälähtöisiä projekteja. Monimuoto-opiskelijan opiskeluun kuuluu ohjattua opiskelua Evolla ja verkossa. Ohjatun opiskelun määrä riippuu moduulin sisällöistä ja niitä on keskimäärin 4-6 päivää / kuukausi. Tämän lisäksi opiskelijan tulee varata riittävästi aikaa itsenäisesti ja tiimissä tehtävien harjoitusten ja tehtävien tekemiseen. Monimuoto-opiskelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan, ajanhallintakykyä ja sitoutumista opetuksen aikatauluihin.

24/7 -opiskelutapa

Tapa sopii sinulle, jolla on selkeä käsitys omasta osaamisestasi ja tavoitteistasi sekä halu ja kyky suorittaa opintosi normiaikaa nopeammin opiskelemalla useaa moduulia samanaikaisesti. Sinulla on ehkä jo osaamista metsäalalta, aiempia opintoja ja työkokemusta. Opiskelutapa tuo joustavuutta 8-16 malliin, mutta se edellyttää jatkuvaa, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja vahvaa itsenäisyyttä. Tässä mallissa pyrit hyödyntämään aiempaa osaamistasi ja suorittamaan moduuleita omalla tavallasi oppien. Malli edellyttää opintojen hyvää suunnittelua yhdessä opon kanssa. Laadit henkilökohtaisen suunnitelman moduulin suorittamisesta sekä osaamisen näyttämisestä. 24/7 mallin opiskelija suorittaa usein pääosan opinnoistaan päiväopiskelijoiden mukana, mutta nopeuttaa ja ja erikoistuu opinnoissaan tämän mallin avulla.

18-100 ja 24/7 opiskelutavoille yhteistä on opintojen tarkka suunnittelu ja henkilökohtaistaminen. Kummassakin opiskelutavassa opiskelija on aktiivinen toimija ja suunnittelee opiskeluaan yhdessä opon kanssa.  Näiden mallien opiskelijat saavat toisiltaan tukea ja yhteistä tekemistä vaativissa tehtävissä muodostavat oman tiimin. Läsnäolo opinnoissa on vähäisempää kuin päiväopiskelussa ja opiskeliija itse poimii päiväopiskelusta ne ajat jolloin on mukana, erillistä lähiopetusta näille opiskelutavaoille ei järjestetä.

Töihin harjoittelun kautta

Opiskeluusi kuuluu työharjoittelu, jossa opit työn kautta metsäalan töitä ja syvennät omaa osaamistasi. Harjoittelussa pääsee oikeasti tekemään, soveltamaan opittua, kehittämään työtaitoja ja harjoittelu on usein palkallista työtä. Harjoittelussa luot hyviä yhteyksiä tuleviin työpaikkoihin ja rakennat omaa metsäalan verkostoasi.

Metsätalouden koulutusohjelman kautta pääsee harjoittelemaan useisiin Euroopan maihin ja myös kauemmaksi. Harjoittelua ulkomailla suositellaan toisen opiskeluvuoden jälkeen. Ulkomaan harjoittelupaikan etsiminen ja löytäminen on opiskelijan omalla vastuulla, mutta meillä on myös muutamia valmiita kontakteja.

Opinnäytetyö työelämälähtöisesti

Metsätalousinsinöörin opinnoissa opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Se voi olla kehittämistehtävä, tutkimus, projekti tai jokin toiminnallinen ratkaisu. Työ on aina näyte omasta osaamisestasi, mutta saat siihen tukea ohjaavalta opettajaltasi. Opinnäytetyön avulla luot myös yhteyksiä työelämään ja työnantajiin. Opinnäytteisiin pääset tutustumaan Theseus-verkkopalvelussa

Opiskelu ulkomailla

Opiskelemaan ulkomaille pääsee useisiin HAMKin yhteistyöoppilaitoksiin Eurooppaan ja myös kauemmaksi. Ulkomailla opiskelu voi olla juuri omaa ammattiainetta tai sitä läheltä tukevaa.
Joissakin yhteistyöoppilaitoksissa opiskellaan englanniksi, joissakin oppilaitoksen omalla kotikielellä. Socrates/Erasmus-vaihdon kautta lähtevät voivat ennen opiskelua vahvistaa harvinaisemman kielen taitoaan ohjelman järjestämillä kielikursseilla.

Metsätalouden opiskelijoilla on hienot mahdollisuudet opiskella Pohjoismaissa NordNatur-verkoston kautta. Ulkomailla opiskelua tuetaan, tukikelpoinen opiskelu on minimissään 3 kuukauden pituinen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU