Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Metsätalouden opiskelutavat

29.09.2023 08:58

Metsätalouden opinnoissa on käytössä erilaisia menetelmiä opiskeltavan aiheen ja opiskelutilanteen mukaan.

Opiskelet käytännönläheisesti Evon opetusmetsän oikeassa toimintaympäristössä. Opit yhdessä oman ryhmäsi kanssa ja käytännön töitä tehden. Opiskelu sisältää käytännön töitä, luentoja, tiedonhankintaa, yhdessä tekemistä, projekteja ja yritysvierailuja. Kampuksella toimii myös opiskelijoiden oma yritys Evon metsäosuuskunta, joka mahdollistaa aidon oppimisympäristön metsäpalveluliiketoiminnan opiskeluun.

Opiskelutavat HAMK metsätaloudessa
Opiskelutapa, jolla opinnot tulee suorittamaan, tulee päättää ennen opintojen aloitusta. Opiskelutapaa voi vaihtaa opintojen aikana tarpeen vaatiessa mutta tällöin asiasta tulee sopia etukäteen opinto-ohjaajan kanssa.

Päiväopiskelu
Opiskelu kokopäivätyönä: Tässä mallissa opiskellaan sekä tiimiopiskeluna että itsenäisenä opiskeluna. Opiskelu sisältää alaan liittyvien teoriaopintojen lisäksi maastoharjoituksia, mittauksia ja työelämälähtöisiä projekteja. Päiväopiskelussa opiskelijan viikko koostuu ohjatusta ja itsenäisestä työskentelystä pääosin Evolla. Opiskelu edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista ohjattuun opetukseen ja tiimin työskentelyyn. Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana..

Monimuoto-opiskelu
Monimuoto-opiskelu koostuu etä- ja lähiopetuksen yhdistelmästä, missä korostuu opiskelijan kyky itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiedon soveltamiseen. Monimuoto-opiskeluun kuuluu myös tiimityöskentelyä, joka tukee etäpainotteista opiskelua. Opetukseen liittyvät lähipäivät toteutetaan Evon kampuksella ja niitä on n. 3 – 6 arkipäivää kuukaudessa. Opiskelu sisältää alaan liittyvien teoriaopintojen lisäksi erilaisia maastoharjoituksia ja työelämälähtöisiä projekteja, joissa voi soveltuvin osin hyödyntää omia kohteita. Ohjattua opetusta tarjotaan sekä lähipäivinä että etäyhteyksin riippuen moduuliopinnosta ja aiheesta. Monimuoto-opiskelijan tulee varata viikkotasolla riittävästi aikaa itsenäisesti ja tiimissä tehtävien harjoitusten ja tehtävien tekemiseen. Lisäksi opiskelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan, ajanhallintakykyä sekä sitoutumista opetuksen aikatauluihin.