Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Muotoilun opiskelutavat

13.11.2018 07:47

Muotoilun opiskeluun sisältyy paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Opiskelet pääosin käytännönläheisissä ympäristöissä, joissa opit tekemisen kautta – nykyaikaistetussa Wetterhoff-hengessä.

Erilaiset opiskelumuodot ohjaavat ammattilaiseksi

Opinnoissasi tutustut muotoilualaan sekä perehdyt ammattialan käsityömäisiin ja teollisiin suunnittelu- ja valmistusmenetelmiin, ammatillisiin tietotekniikkasovelluksiin, viestintään ja yrittäjyyteen.

Opit hallitsemaan ammattialasi materiaalit, niiden ominaisuudet ja tuotekohtaiset laatuvaatimukset. Projektitöissä ja yritysyhteistyössä opit ymmärtämään teorian ja käytännön suhdetta.

Voit painottaa opinnoissa myös kansainvälisyyttä. Halutessasi voit lähteä opiskelijavaihtoon tai suorittaa työharjoittelun ulkomailla.

Muotoilijaksi päiväopiskeluna

Artenomi (AMK) -tutkinnon voit suorittaa päiväopiskeluna (HAMKin opiskelutapa: 8-16), jolloin suoritusaika on maksimissaan neljä vuotta. Muotoilun tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Aiempi muotoilualan osaamisesi huomioidaan opinnoissa, jolloin opiskelusi voi toteutua myös nopeutetulla 24/7-opiskelutavalla.

Tutkinto koostuu moduuleista, joiden laajuus on 15 opintopistettä. Jokainen moduuli sisältää valitsemasi opintopolun mukaisia opintoja, jotka tehdään työelämäyhteistyössä. Lisäksi opintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu sekä 15 opintopisteen opinnäytetyö.

​Muotoilun koulutusohjelmassa opiskelet Hämeenlinnassa korkeakoulukeskuksella.

Palveluja yrityksille

Palvelemme yrityksiä ja elinkeinoelämää monin tavoin. Meillä on pitkät perinteet palvelu- ja projektitoiminnasta sekä yritysyhteistyön nivomisesta opetukseen.