Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Puutarhatalouden opiskelutavat

10.09.2020 12:12

Puutarhatalouden opinnoissa on käytössä erilaisia menetelmiä opiskeltavan moduulin ja opiskeluvaiheen mukaan. Oppimisessa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus tiedon hankkimisessa, ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Koulutus antaa sen tueksi asiantuntevaa ohjausta ja monipuoliset oppimisympäristöt. Lepaan kampusalueelta löydät kasvihuoneet, taimiston, hedelmätarhan ja näytemaat sekä laajan puistoalueen. Käytettävissäsi on myös laboratoriot, tutkimushuoneet, kirjasto sekä erikoistyötiloja laitteineen ja koneineen.

Opintojen alkaessa rakennat osaamistasi aiemmin opitun pohjalta käytännön kokemusta ja toimintaa teoriaan yhdistäen. Opintojen edetessä opiskelet yhä ongelmalähtöisemmin ja yhteistyössä yritysten kanssa työelämää kehittävissä projekteissa.

Opiskelutavat puutarhataloudessa

Opintojen alkaessa valitset itsellesi parhaiten sopivan opiskelutavan. Opintojesi aikana voit tarvittaessa vaihtaa opiskelutapaa, joten mieti ennen moduulin alkua asiaa ja neuvottele moduulin vastuuopettajan kanssa sinulle sopivasta ratkaisusta. 

Päiväopiskelu, 8-16 -malli

Opiskelu etenee Lepaan kampuksella säännöllisellä päivärytmillä ja ohjatusti oman opiskeluryhmän kanssa.  Opiskelu on sekä tiimityöskentelyä että itsenäistä työtä. Ohjelmaan kuuluu  tuntityöskentelyä ja tietoiskuja, luentoja, tuotantotiloissa opiskelua ja kasvikierroksia että yritysvierailuja. Pääset opinnoissasi hyödyntämään monin tavoin kampusalueen monipuolisia oppimisympäristöjä.   

Monimuoto-opiskelu, 18-100 -malli

Tämä malli sopii sinulle, joka haluat käydä töissä ja opiskella samaan aikaan. Opiskelu toteutuu pääosin verkkotyökalujen avulla, joko oman tiimin kanssa tai itsenäisesti työskennellen. Noin kolmen viikon välein ajoitettujen muutamien yhteisten opetuspäivien tapahtumiin osallistut joko Lepaan kampuksella tai joskus vain verkon kautta. Opinnoissasi voit hyödyntää mahdollista puutarha-alan kokemustasi ja osaamistasi sekä verkostojasi, mutta malli ei kuitenkaan edellytä (alan) työpaikkaa. Tätä opiskelutapaa voi hyödyntää joustavasti sovitellen omiin muuttuviin elämäntilanteisiin.

Nopeutettu opiskelu, 24/7 -malli

Jos sinulla on runsaasti tutkintoon liittyvää osaamista ja opiskelutaitoja ja kykenet suoriutumaan opinnoista itsenäisesti, tehokkaasti ja useaa moduulia samanaikaisesti opiskellen, tämä nopeutettu malli sopii sinulle. Toimit oma-aloitteisesti hyödyntäen kontaktejasi ja eri tietolähteitä ja rakennat tavoitteellisesti omaa uraasi. Opiskelusi voi perustua projektityöskentelyyn sekä osaamisen osoittamiseen monipuolisesti näyttäen.  

Harjoittelu ja opinnäytetyö ovat tärkeä osa oppimista

Opintoihin kuuluu kaksi harjoittelumoduulia, joiden aikana kehität ammattitaitoasi, perehdyt alan eri työtehtäviin ja elinkeinoon ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa.  Harjoittelupaikan  hankit itse ja pääsääntöisesti saat harjoittelusta palkkaa.

Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen suunnittelu-, tutkimus- tai tuotekehitystyö, jonka teet itsenäisesti ja jossa hyödynnät koulutuksen keskeisimpiä osa-alueita. Se tehdään aina todellisessa työpaikassa tai yrityksen tilauksesta.