Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennetun ympäristön opiskelutavat

13.11.2018 07:44

Rakennetun ympäristön oppimisessa on käytössä erilaisia menetelmiä opiskeltavan moduulin ja opiskeluvaiheen mukaan.

Aikaisemmat korkeakoulutasoiset opintosi huomioidaan hopsissasi. Jos sinulla on osaamista, kokemusta tai työtaustaa alalta, opintoja on mahdollista suorittaa myös näyttöinä. 

  • Teoria ja käytäntö kohtaavat moduuleissa. Alan perustöitä opitaan ensimmäisen vuoden aikana esimerkiksi HAMK Lepaan puistoympäristön rakennus- ja hoitotöissä.
  • Opintojen edetessä opiskelet enemmän projektiluonteisesti ja ongelmalähtöisesti.
  • Opiskelet myös verkossa – etenkin työelämää kehittävissä projekteissa, joita teet joko yksin tai ryhmissä.

Yrittäjyyttä opiskelujen aikana voit harjoitella Lepaan Osaajat -osuuskunnan avulla.​

HAMK Lepaan oppimisympäristöihin kuuluvat puistohalli, kasvihuone, taimisto, omenatarha, näytemaat ja opetuspuisto. Oppimistasi tukevat laboratoriot, kirjasto sekä monipuoliset työtilat, koneet ja laitteet.

Harjoittelu ja opinnäytetyö ovat tärkeä osa oppimista

Harjoittelussa kehität ammattitaitoasi, perehdyt elinkeinoon ja luot työelämäyhteyksiä. Perusmoduuleihin kuuluvia harjoitteluja on kaksi: työ- ja asiantuntijaharjoittelu. Kumpikin harjoittelu on 15 opintopisteen laajuinen. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Harjoittelupaikat maksavat harjoitteluista pääsääntöisesti palkkaa.

Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen suunnittelu-, tutkimus- tai tuotekehitystyö, jonka teet itsenäisesti ja jossa hyödynnät koulutuksen keskeisimpiä osa-alueita. Opinnäytteen laajuus on 15 opintopistettä. Se tehdään aina todellisessa työpaikassa tai sen tilauksesta. 

Tutustu HAMKin rakennetun ympäristön koulutuksesta (ent. maisemasuunnitelu)valmistuneiden opinnäytteisiin Theseus.fi –verkkokirjastostossa!​

Opiskelutavat HAMK Lepaalla

Voit valita jokaiseen moduuliin itsellesi sopivan opiskelutavan. Opiskelijan on hyvä miettiä moduulin opiskelutapaa etukäteen ja neuvotella siitä moduulin opettajien kanssa. 

8-16 -opiskelutapa

Opiskelu kokopäivätyönä: oppiminen on sekä itsenäistä työtä että ryhmätyöskentelyä. Ohjausta on saatavilla. Oppimisen tueksi on tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä ja työpajatyöskentelyä. 8–16-tavan lähtökohta on, että teet kaiken opiskelutyön kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa.  Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana. Opintopisteet kertyvät viikoittain.

18-100 -opiskelutapa

Tämä tapa soveltuu sinulle, joka käyt töissä ja haluat opiskella samaan aikaan. Opinnoissa hyödynnetään puutarha- tai viheralan työpaikallasi saatavaa kokemusta ja osaamista. Olet itse sopinut siitä, että sinulla on mahdollisuus käyttää työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödynnät mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi osana opintojasi. Joustavuus, verkostoituminen sekä aloite- ja ideointikyky korostuvat opintojen toteuttamisessa ja soveltamisessa​. Tätä opiskelutapaa voit hyödyntää sinulle soveltuvin osin. 

24/7 -opiskelutapa

Tapa sopii sinulle, jolla on selkeä käsitys omasta osaamisestasi ja tavoitteistasi sekä halu ja kyky suorittaa opintosi normiaikaa nopeammin opiskelemalla useaa moduulia samanaikaisesti. Opiskelutapa tuo joustavuutta 8-16 ja 18-100 –tavoille, mutta se edellyttää jatkuvaa, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja vahvaa itsenäisyyttä. 

Tässä opiskelutavassa korostuvat omat suunnittelu- ja organisointikykysi sekä taitosi rakentaa työelämäyhteistyötä oman oppimisesi edistämiseksi. Tarvitset uskallusta ja valmiuksia käyttää erilaisia kanavia ja menetelmiä oppimisessa: etsit itseäsi innostavia oppimistapoja, osaat hyödyntää verkon tarjontaa ja osoitat osaamisesi opettajillemme. Tarjoamme tehtäviä, opiskelumateriaalia ja projekteja, mutta päävastuu on sinulla itselläsi.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU