Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Rakennusmestarin opiskelutavat

23.02.2022 10:51

Rakennustekniikan opiskelu on monipuolista.

Valmistut rakennusmestariksi (AMK) päätoimisena päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna 3,5 vuodessa. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.

Päätoiminen opiskelu – päivätoteutus  (8-16)

Päiväopiskelu on nimensä mukaisesti päätoimista ja kokopäiväistä.  

  • Opetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKin Hämeenlinnan kampuksella.
  • Opiskelu etenee säännöllisellä rytmillä oman opiskelijaryhmän kanssa.
  • Opiskelu tapahtuu 15 opintopisteen moduuleissa. Vuoden aikana opiskellaan neljä moduulia ja yksi moduuli kestää 8 viikkoa.
  • Opiskelet noin kahdeksan tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin laskennallista opiskelijan työmäärää.
  • Työviikon aikana opetus on monipuolista – siihen sisältyy luentoja, harjoituksia, ryhmätöitä, itsenäistä työskentelyä sekä työelämälle tehtäviä projekteja. 

Jos sinulla on aikaisempaa osaamista alalta, rakennamme sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota hyödyntämällä voit nopeuttaa opintojasi.

Opiskelu työn ohessa – monimuotototeutus (18-100)

Monimuoto-opiskelu vaatii vahvaa itsenäistä otetta opiskeluun, hyvää ajankäytön suunnittelua ja hallintaa sekä itsensä johtamisen taitoja.

  • Kontaktiopetuspäiviä on noin kerran kahdessa viikossa (yksi arkipäivä) eli suuri osa opiskelusta koostuu itsenäisestä työskentelystä. Vahvan itsenäisyyden ja oma-aloitteisuuden lisäksi monimuoto-opinnot vaativat sinulta innostunutta asennetta verkkotyökaluja kohtaan. Vastapainoksi ne tarjoavat sinulle joustavuutta ja uusia oppimisvalmiuksia.
  • Työmäärä on noin 1600 tuntia vuodessa tai noin 40 tuntia viikossa. Ammattikorkeakouluopinnoista iso osa muodostuu erilaisista kirjallisista tuotoksista.
  • Opiskelu tapahtuu 15 opintopisteen moduuleissa. Vuoden aikana opiskellaan neljä moduulia ja yksi moduuli kestää 8 viikkoa.
  • Itsenäistä opiskelua tuetaan aikaan sidotulla opetuksella, jota järjestetään pääsääntöisesti aikavälillä elokuun lopusta toukokuun loppuun.
  • Itsenäisen työskentelyn ja aikaan sidotun opetuksen lisäksi opintoihisi kuuluu ryhmätyöskentelyä.

Jos sinulla on aikaisempaa osaamista alalta, rakennamme sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota hyödyntämällä voit nopeuttaa opintojasi.

Harjoittelusta työelämän taitoja

Rakennustekniikan koulutusohjelmaan kuuluu harjoittelujaksoja, joiden kesto on yhteensä 20 viikkoa. Harjoittelun laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä. Harjoittelusta saat kokemusta työelämästä ja tutustut oman ammattialasi vaatimuksiin, työolosuhteisiin ja tuotantomenetelmiin.

Koulutusohjelmaan kuuluva opinnäytetyö on suunnittelu-, tutkimus- tai tuotekehitystyö elinkeinoelämälle tai ammattikorkeakoululle.

Kansainvälisty opintojen aikana

Rakennustekniikan opiskelijana sinulla on monia mahdollisuuksia kansainvälistyä. Halutessasi voitopiskella osan tutkinnostasi ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa lähteä ulkomaille suorittamaan työharjoittelua.
HAMK tukee ulkomailla suoritettuja opintoja taloudellisesti. Ulkomaanjakso ei pidennä opiskeluaikaasi.

Aina ei tarvitse lähteä ulkomaille asti hakemaan kansainvälisyyttä ja kielitaitoa. Construction Engineering -koulutusohjelmassa voit opiskella Hämeenlinnassa täydet rakennustekniikan opinnot englannin kielellä.​