Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sairaanhoitajan opiskelutavat

13.11.2018 08:06

Sairaanhoitajaksi opiskellaan tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Opiskele päiväopiskeluna tai työn ohessa

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon voit suorittaa joko päiväopiskeluna 3,5 vuodessa tai työn ohessa.

Yksilöllistä opiskelua tukevat ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon

  • aikaisemmin hankkimasi osaaminen
  • kansainväliset opiskeluvaihdot
  • erilaiset mahdollisuudet osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
  • omat urasuunnitelmat.

Saat tarpeen mukaan tukea opettajilta, opintojen ohjaajalta, opiskelijatuutoreilta sekä opintopsykologilta.

Päiväopiskelu edellyttää päätoimista opiskelua ja aktiivista osallistumista työskentelyyn opiskelijaryhmän kanssa. Voit suorittaa sairaanhoitajan tutkinnon päiväopiskeluna joko Forssassa tai Hämeenlinnassa.

Työn ohessa opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu tapahtuu päivä- ja iltaopintoina sekä virtuaalisesti. Opiskelu vaatii kykyä itsenäiseen opiskeluun. Ohjattu harjoittelu on päätoimista opiskelua. Lähiopiskelua on pääsääntöisesti kahtena iltana viikossa, klo 16.30–20.45 (Hämeenlinna / Valkeakoski) tai yksi arki-ilta ja lauantaisin klo 9-16.15 (Forssa).

Harjoittelu ja hankkeet vahvistavat osaaamistasi

Erilaisissa hankkeissa opit tutkimus- ja kehittämistaitoja, joita tarvitset työelämässä. Opintojen loppuvaiheessa syvennät osaamistasi jollakin hoitotyön alueella oman urasuunnitelmasi mukaisesti.

Ohjatussa harjoittelussa nivot teoreettista tietoa käytännön kokemukseen. Tukenasi oppimisessa ovat erilaiset oppimistehtävät sekä keskustelut ohjaajien ja työyhteisön jäsenten kanssa. Voit suorittaa harjoittelun myös ulkomailla.

Harjoittelumoduuleja on pääsääntöisesti kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Autenttisissa hoitotyön ympäristöissä tapahtuvien ohjattujen harjoittelujen lisäksi laboraatio- ja simulaatio-opetus sisältyvät harjoittelumoduuleihin.

Hoitotyö on kansainvälistä

Hoitotyön toiminta on kansainvälistä. Haluamme, että jokainen opiskelija pystyy entistä paremmin kohtaamaan erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä sekä sisällyttää ammatilliseen kasvuunsa suvaitsevaisuuden. Kansainvälistyminen tarkoittaa käytännössä opiskelija- ja opettajavaihtoja, erilaisia projekteja ja kotikansainvälistymistä.

HAMKilla on yhteistyöyliopistoja ja muita mahdollisia vaihtopaikkoja eri puolilla maailmaa. Hoitotyön opiskelijat voivat opiskelunsa aikana hakea vaihtoon esimerkiksi Iso-Britanniaan, Espanjaan, Australiaan, Vietnamiin tai USA:han. Hoitotyön opiskelijana vaihtoon lähtö on mahdollista toisen opiskeluvuoden alusta lähtien. Sinua aletaan valmentaa vaihtoon lähtöön jo ensimmäisenä vuonna. Ulkomaanjakson aikana suoritettavat opinnot ovat kliinistä harjoittelua tai projektityöskentelyä. Näin saat mahdollisuuden kansainvälistyä, parantaa kielitaitoasi ja tutustua hoitotyöhön eri maissa ja kulttuureissa.

Ulkomaalaisia vaihtoon tulevia opiskelijoita ja hoitotyön koulutusohjelmaan tutustumaan saapuvia vierailijoita on useita kertoja vuodessa. Hoitotyön koulutusohjelman kansainvälisyyteen suuntautuneen henkilökunnan ohella kansainvälisyystutor-opiskelijat ohjaavat vaihto-opiskelijoita arjen asioissa ja saavat näin myös itse tärkeitä monikulttuurisia kokemuksia.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU