Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sairaanhoitajan opiskelutavat

30.04.2020 12:30

Sairaanhoitajaksi opiskellaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. 

Opiskella voi joko päätoimisena päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon voi suorittaa keskimäärin 3,5 vuodessa. Yksilöllistä opiskelua tukevat opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon 

  • aikaisemmin hankkimasi osaaminen 
  • kansainväliset opiskeluvaihdot 
  • erilaiset mahdollisuudet osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 
  • omat urasuunnitelmat. 

Saat tarpeen mukaan tukea opettajilta, opintojen ohjaajalta, opiskelijatuutoreilta sekä opintopsykologilta. 

Päiväopiskelu edellyttää päätoimista opiskelua ja aktiivista osallistumista työskentelyyn opiskelijaryhmän kanssa. Voit suorittaa sairaanhoitajan tutkinnon päiväopiskeluna joko Forssassa tai Hämeenlinnassa. 

Työn ohessa opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu tapahtuu päivä- ja iltaopintoina sekä virtuaalisesti. Opiskelu vaatii kykyä itsenäiseen opiskeluun. Ohjattu harjoittelu on päätoimista opiskelua.  

Ohjattu harjoittelu ja hankkeet vahvistavat osaamistasi 

Erilaisissa hankkeissa opit tutkimus- ja kehittämistaitoja, joita tarvitset työelämässä. Ohjatussa harjoittelussa nivot teoreettista tietoa käytännön kokemukseen 

Hoitotyö on kansainvälistä 

Hoitotyön toiminta on kansainvälistä. Haluamme, että jokainen opiskelija osaa kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä sekä sisällyttää ammatilliseen kasvuunsa suvaitsevaisuuden. Kansainvälistyminen tarkoittaa käytännössä opiskelija- ja opettajavaihtoja, erilaisia projekteja ja kotikansainvälistymistä.  HAMKilla on yhteistyöyliopistoja ja muita mahdollisia vaihtopaikkoja eri puolilla maailmaa. Hoitotyön opiskelijat voivat opiskelunsa aikana hakea vaihtoonHoitotyön opiskelijana vaihtoon lähtö on mahdollista toisen opiskeluvuoden alusta lähtien.