Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelutavat

15.02.2023 13:54

Insinööri (AMK) -tutkinnon voit suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikasta joko päiväopiskeluna tai työn ohessa opiskellen noin neljässä vuodessa.

Teoria ja käytäntö yhdessä

Sähkö- ja automaatiotekniikan opetus on käytännönläheistä. Opintojesi aikana teet käytännönläheisiä laboratoriotöitä, projekteja ja kehittämishankkeita yrityksille sekä ryhmässä että itsenäisesti. Lisäksi opintoihin sisältyy teoriaopetusta.​

Kampuksen elektroniikan, prosessiautomaation, sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja fysiikan laboratorioissa sovellat oppimaasi käytäntöön nykyaikaisten laitteistojen avulla. Suunnittelet, tutkit ja toteutat aitoja sähkö- ja automaatiotekniikan ratkaisuja.

Ammatillisen osaamisen ohella kartutat opinnoissasi itsenäisyyttäsi, aktiivisuuttasi sekä työelämässä tarvittavia ryhmätyö-, tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. 

Opintojen aikana voit lisätä kansainvälistä osaamistasi ja lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun myös ulkomaille.

Päiväopiskelu (8 –16 malli)

Päiväopiskelu on nimensä mukaisesti päätoimista ja kokopäiväistä. 

  • Opetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKin Valkeakosken kampuksella.
  • Opiskelu etenee säännöllisellä rytmillä oman opiskelijaryhmän kanssa.
  • Opiskelet noin kahdeksan tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa.
  • ​Työviikon aikana opetus on monipuolista – siihen sisältyy luentoja, harjoituksia, vierailuja, ryhmätöitä, laboratorioharjoituksia, työelämälle tehtäviä projekteja sekä palautetta omasta työskentelystä.

Jos sinulla on aikaisempaa osaamista alalta, rakennamme sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman jota hyödyntämällä voit nopeuttaa opintojasi.​

Monimuoto-opiskelu (18-100 malli)

Monimuoto-opiskelu on itsenäistä ja omatoimista. 

  • Itsenäistä opiskelua tuetaan sekä verkkoluennoilla että lähiopetuksella, jota järjestetään elokuun lopusta toukokuun loppuun.
  • Verkkoluentoja järjestetään pääsääntöisesti iltaisin viikolla, mutta toisinaan myös lauantaina päivällä. 
  • Lähiopetus järjestetään Valkeakosken kampuksella perjantai-iltaisin klo 17.15 – 20.30 ja/tai lauantaisin klo 8.15 – 15.30. Lähiopetus sisältää pääasiassa laboratorioharjoituksia tai muuta läsnäoloa vaativaa tekemistä. Lähiopetuspäivät löydät ryhmän lukujärjestyksestä joko Pakin lukkarikoneen, Tuudon tai osoitteen lukkarit.hamk.fi kautta.
  • Itsenäisen työskentelyn, verkkoluentojen ja lähiopetuksen lisäksi opintoihisi kuuluu ryhmätyöskentelyä ja kehittämisprojekteja.

Voit hyödyntää olemassa olevaa osaamistasi ja työkokemustasi nopeuttaaksesi opintojasi. Rakennamme sinulle oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa otamme huomioon aikaisemman osaamisesi. ​​

Tekemällä oppii – aidosti yhteistyössä yritysten kanssa

Kun opintosi edistyvät, teet yhä enemmän yhteistyötä ja erilaisia projekteja yritysten kanssa.

Opiskeluusi sisältyy:

  • Erilaisia projekti- tai harjoitustöitä jokaisena neljänä opiskeluvuotena.
  • Opinnäytetyö, jonka teet yleensä yrityksen tarpeisiin ja elinkeinoelämän aiheista.

Antaessaan opinnäytetyön aiheen, yritys saa käyttöönsä sekä opiskelijan että ohjaavien opettajien työpanoksen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksella on hyvät yhteydet työelämään erilaisten projektien, opinnäytetöiden ja harjoittelujen kautta. Yritysyhteistyön avulla sinulla on mahdollisuus luoda hyvät suhteet ja verkostot työelämään jo opiskeluaikana.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU