Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelutavat

01.09.2023 10:50

Insinööri (AMK) -tutkinnon voit suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikasta joko päiväopiskeluna tai työn ohessa opiskellen noin neljässä vuodessa.

Teoria ja käytäntö yhdessä

Sähkö- ja automaatiotekniikan opetus on käytännönläheistä. Opintojesi aikana teet käytännönläheisiä laboratoriotöitä, projekteja ja kehittämishankkeita yrityksille sekä ryhmässä että itsenäisesti. Lisäksi opintoihin sisältyy teoriaopetusta.​

Kampuksen elektroniikan, prosessiautomaation, sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja fysiikan laboratorioissa sovellat oppimaasi käytäntöön nykyaikaisten laitteistojen avulla. Suunnittelet, tutkit ja toteutat aitoja sähkö- ja automaatiotekniikan ratkaisuja.

Ammatillisen osaamisen ohella kartutat opinnoissasi itsenäisyyttäsi, aktiivisuuttasi sekä työelämässä tarvittavia ryhmätyö-, tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. 

Opintojen aikana voit lisätä kansainvälistä osaamistasi ja lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun myös ulkomaille.

Päiväopiskelu (8 –16 malli)

Päiväopiskelu on nimensä mukaisesti päätoimista ja kokopäiväistä. 

  • Opetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKin Valkeakosken kampuksella.
  • Opiskelu etenee säännöllisellä rytmillä oman opiskelijaryhmän kanssa.
  • Opiskelet noin kahdeksan tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa.
  • ​Työviikon aikana opetus on monipuolista – siihen sisältyy luentoja, harjoituksia, vierailuja, ryhmätöitä, laboratorioharjoituksia, työelämälle tehtäviä projekteja sekä palautetta omasta työskentelystä.

Jos sinulla on aikaisempaa osaamista alalta, rakennamme sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman jota hyödyntämällä voit nopeuttaa opintojasi.​

Monimuoto-opiskelu (18-100 malli)

Monimuoto-opiskelu on itsenäistä ja omatoimista. 

  • Itsenäistä opiskelua tuetaan sekä verkkoluennoilla että lähiopetuksella, jota järjestetään elokuun lopusta toukokuun loppuun.
  • Verkkoluentoja järjestetään maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00 – 21.00 välisenä aikana lukujärjestyksen mukaisesti. 
  • Lähiopetus järjestetään Valkeakosken kampuksella perjantai-iltaisin klo 17.15 – 20.30 ja/tai lauantaisin klo 8.15 – 15.30. Lähiopetus sisältää pääasiassa laboratorioharjoituksia tai muuta läsnäoloa vaativaa tekemistä. Lähiopetuspäivät löydät ryhmän lukujärjestyksestä joko Pakin lukkarikoneen, Tuudon tai osoitteen lukkarit.hamk.fi kautta. Opintojen kahden ensimmäisen vuoden aikana lähiopintoja on keskimäärin joka kolmas viikonloppu.
  • Itsenäisen työskentelyn, verkkoluentojen ja lähiopetuksen lisäksi opintoihisi kuuluu ryhmätyöskentelyä ja kehittämisprojekteja.

Voit hyödyntää olemassa olevaa osaamistasi ja työkokemustasi nopeuttaaksesi opintojasi. Rakennamme sinulle oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa otamme huomioon aikaisemman osaamisesi. ​​

Tekemällä oppii – aidosti yhteistyössä yritysten kanssa

Kun opintosi edistyvät, teet yhä enemmän yhteistyötä ja erilaisia projekteja yritysten kanssa.

Opiskeluusi sisältyy:

  • Erilaisia projekti- tai harjoitustöitä jokaisena neljänä opiskeluvuotena.
  • Opinnäytetyö, jonka teet yleensä yrityksen tarpeisiin ja elinkeinoelämän aiheista.

Antaessaan opinnäytetyön aiheen, yritys saa käyttöönsä sekä opiskelijan että ohjaavien opettajien työpanoksen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksella on hyvät yhteydet työelämään erilaisten projektien, opinnäytetöiden ja harjoittelujen kautta. Yritysyhteistyön avulla sinulla on mahdollisuus luoda hyvät suhteet ja verkostot työelämään jo opiskeluaikana.