Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Terveydenhoitajan opiskelutavat

05.05.2022 10:00

HAMKissa voi opiskella terveydenhoitajaksi Hämeenlinnassa. Opiskelu on päätoimista ja kestää neljä vuotta.

Päiväopiskelu vie kohti tutkintoa

HAMKissa voi opiskella terveydenhoitajaksi Hämeenlinnassa Visamäen kampuksella. Opetus järjestetään päivisin ja opiskelu on päätoimista. Tutkinnon suoritusaika on neljä vuotta. Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon suoritettuaan, sinut rekisteröidään terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Koulutus täyttää vaatimukset, jotka EU on antanut sairaanhoitajakoulutuksen direktiiveistä.

Terveydenhoitajaksi opiskellaan

  • lähiopetuksessa
  • verkossa
  • ohjatussa harjoittelussa
  • HAMKin oppimisympäristöissä
  • näiden yhdistelminä tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Erilaisissa hankkeissa opitaan tutkimus- ja kehittämistaitoja, joita tarvitaan työelämässä.

Opintoihin sisältyy:

  • ohjattua harjoittelua mm perusterveydenhuollossa, sairaaloissa, neuvoloissa, työterveyshuollossa, sekä kouluterveydenhuollossa
  • opinnäytetyö, 15 opintopistettä
  • terveydenhoitajatyön kehittämistehtävä, 5 opintopistettä.

Ohjatut harjoittelut toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä muun muassa simulaatioina, taitopajoina ja kliinisen hoitotyön harjoitteluna.
Opinnäytetyö on tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutyö, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Hoitotyö on kansainvälistä 

Hoitotyön toiminta on kansainvälistä. Haluamme, että jokainen opiskelija osaa kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä sekä sisällyttää ammatilliseen kasvuunsa suvaitsevaisuuden. Kansainvälistyminen tarkoittaa käytännössä opiskelija- ja opettajavaihtoja, erilaisia projekteja ja kotikansainvälistymistä. HAMKilla on yhteistyöyliopistoja ja muita mahdollisia vaihtopaikkoja eri puolilla maailmaa. Hoitotyön opiskelijat voivat opiskelunsa aikana hakea vaihtoonHoitotyön opiskelijana vaihtoon lähtö on mahdollista toisen opiskeluvuoden alusta lähtien.