Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Terveydenhoitajan opiskelutavat

13.11.2018 08:01

HAMKissa voit opiskella terveydenhoitajaksi Hämeenlinnassa. Opiskelu on päätoimista ja kestää neljä vuotta.

Päiväopiskelu vie kohti tutkintoa

HAMKissa voit opiskella terveydenhoitajaksi Hämeenlinnassa Visamäen kampuksella. Opetus järjestetään päivisin ja opiskelu on päätoimista. Tutkinnon suoritusaika on neljä vuotta.

Kun olet suorittanut terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon, sinut rekisteröidään terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Koulutus täyttää vaatimukset, jotka EU on antanut sairaanhoitajakoulutuksen direktiiveistä.

Terveydenhoitajaksi opiskelet

  • lähiopetuksessa
  • verkossa
  • ohjatussa harjoittelussa
  • näiden yhdistelminä tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Erilaisissa hankkeissa opit tutkimus- ja kehittämistaitoja, joita tarvitset työelämässä.

Erilaisten projektien avulla ammattilaiseksi

Opintoihin sisältyy:

  • ohjattua harjoittelua mm sairaaloissa, neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa
  • opinnäytetyö, 15 opintopistettä
  • terveydenhoitajatyön kehittämistehtävä, 5 opintopistettä.

Ohjatut harjoittelut toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä muun muassa simulaatioina, laboraatioina ja kliinisen hoitotyön harjoitteluna.
Opinnäytetyö on tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutyö, jonka toteutat tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU