Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tietojenkäsittelyn opiskelutavat

28.11.2019 13:48

Järjestämme joustavaa ja käytännönläheistä opetusta opiskelijoiden omien tarpeiden pohjalta ja yhteistyössä yritysten kanssa.

Päiväopiskelua 8-16

Voit opiskella ICT-ammattilaiseksi päiväopiskeluna yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa Hämeenlinnassa Visamäen uusissa opetustiloissa, joissa käytössäsi ovat ajanmukaiset laitteet ja ohjelmistot. Toisinaan voit seurata opetusta myös etänä. Pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu kuitenkin ryhmässä koululla, jossa oppiminen on tehokkainta.

Työn ohjessa tutkinto kokonaan verkosta

Työn ohessa opiskelet koko tutkinnon verkon kautta, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (opintojen aloitus ja loppuseminaariesitys). Verkkoistuntoja järjestetään noin kaksi kertaa viikossa. Nämä sisältävät luentoja, ryhmätyöskentelyä sekä ohjausta. Verkkoistunnot tallennetaan, jotta voit tarvittaessa palata sisältöihin myöhemmin.

Osaamistasi täydentävä muuntokoulutus

Liiketalouden ja International Busineksen tradenomeille suunnatussa koulutuksessa päivität aiempaa tutkintoasi it-alan opinnoilla sujuvasti työsi ohessa. Opiskelu sisältää sekä lähipäiviä, verkko-opetusta että itsenäistä työskentelyä oman ryhmäsi kanssa. Opintojen alussa lähipäiviä koululla on useampia ja jatkossa opiskelu on verkkopainotteisempaa.

Opinnoissa noudatetaan käänteisen luokkahuoneen periaatetta: opiskelijat valmistautuvat yhteisiin lähipäiviin ja verkkokohtaamisiin itsenäisesti ja yhteisöllisesti tiimeissään esim. hakemalla tietoa ja tekemällä ennakkotehtäviä. Tapaamisajat käytetään asioiden yhteiseen työstämiseen ja keskusteluun – ei perinteiseen luentojen kuuntelemiseen.

Katso muuntokoulutusesite ja vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin!

Tutkinto nopeasti kiihdytyskaistalla

24/7 opiskelutapa antaa sinulle mahdollisuuden suorittaa tutkintosi itsenäisesti ja normiaikaa (3,5 vuotta) nopeammin. Mikäli haluat suorittaa tutkintosi tällä opiskelutavalla, se vaatii sinulta oman osaamisen tunnistamista sekä sen yhdistämistä tutkinnon tavoitteisiin.

Kehity kansainvälisesti

IT-alalla kansainvälinen osaaminen on sekä luonnollista että tärkeää. Tietojenkäsittelyn opetuksesta osa on englanniksi, sillä haluamme antaa opiskelijoillemme hyvät kansainvälisyysvalmiudet. Opintojen aikana tehdään yhteistyötä eri maiden opiskelijoiden kanssa. Jokainen päiväopiskelijamme on Skype-yhteydessä vähintään kolmen eri maan opiskelijoiden kanssa!

Kansainvälisen projektiosaamisen lisäämiseksi viimeisen vuoden ICT-projektit ohjataan englanniksi.

Vaihto-opiskelu ja kaksoistutkinto

Opiskelun aikana voit parantaa kielitaitoasi ja laajentaa osaamistasi opiskeluvaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla. Kaksoistutkinnon (Double Degree) voit tehdä Sveitsissä Bernissä, tällöin saat kotimaisen tradenomitutkinnon lisäksi Bachelor of Science -tutkinnon. HAMKilla on eri maissa yhteistyöoppilaitoksia ja tuemme ulkomaan jaksoasi matka-apurahalla. Ulkomailla suoritettu opinto tai harjoittelu luetaan osaksi tutkintoa.

Käytännönläheistä opiskelua yritysten kanssa

Opiskelu tietojenkäsittelyn tradenomiksi on hyvin asiakaslähtöistä ja käytännönläheistä. Opiskelusi pohjautuu ohjattuihin harjoituksiin ja oppimiseen erilaisten projektien kautta. Meillä opiskelu ei ole yksin puurtamista, vaan teemme paljon ryhmätöitä. Yrityksiltä tulee toimeksiantoja, joita opiskelijat pääsevät yhdessä tekemään.

Harjoitteluaikanasi toimit työtehtävissä, jotka vaihtelevat esimerkiksi ohjelmoinnista, toiminnanohjauksen kehittämiseen ja palvelinhallintaan. Monet myös työllistyvät harjoittelupaikkaansa tämän jälkeen. Mikäli työskentelet opintojesi aikana alan tehtävissä, on yleensä luontevaa suorittaa harjoittelu omalla työpaikallasi.

Opinnoista alku oman yrityksen perustamiselle

Yrityksen perustamista voit suunnitella opintojaksoilla. Saat opintojen aikana tukea oman yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yrityksen perustamiseen. 

Yritysyhteistyö

Teemme yhteistyötä monien yritysten kanssa aina yrityksen tarpeiden mukaisesti. Tässä on muutamia yrityksiä, joita olemme palvelleet vuosien varrella.

ambientia logo CGI logo ruukki logo  Audioriders logo codelma logo  fokus fabrik logo Kamux logo kumu drums linnan ateria logo logica logo maisteri media logo movenium logo procare-logo tawasta logo trust logo lavit netti logo aatos media logo dodreams logo

ICT-projekti

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman erikoisuus on kolmanteen opintovuoteen sijoittuva erikoistumisprojekti, ICT Project.

​​ICT-projekti tehdään yleensä yritysten toimeksiannosta. Yrityksille on tehty mm. erilaisia verkkoratkaisuja, verkkosivustoja ja -ohjelmistoja, kauppapaikkoja ja ajanvarausjärjestelmiä sekä erilaisia tutkimuksia, järjestelmän käyttöönottoja jne.

Erikoistumisprojekti toteutetaan käyttäen projektinhallintamenetelmiä. Yksi ryhmästäsi – ehkä juuri sinä – on projektipäällikkö, joka vastaa projektisuunnitelman ja muiden projektin dokumenttien sekä tuloksen valmistumisesta ajallaan. Olemme yhdistäneet erikoistumisprojektin ammattialan englannin opintoihin kansainvälisiä projektitaitojasi ajatellen.

Opiskelijoiden erikoistumisprojekteja

Toimeksiantajilta on tullut paljon hyvää palautetta opiskelijoistamme ja projekteistamme. Tässä on esimerkkejä niistä.​

Fokus Fabrik –​ tilatekstiilejä

Jussi Koskela, Jani Vahanta, Tero Mansikka

Tehtävänä oli päivittää suosittuja tilatekstiilejä tuottavan Fokus Fabrik –yrityksen olemassa olevat www-sivut ja tehdä niistä samalla helposti päivitettävät yrittäjän jatkokäyttöä varten.

Ensiksi kartoitettiin yrittäjän tarpeet ja sivujen käyttötarkoitus, jonka jälkeen mietittiin sopiva sisällönhallintajärjestelmä.  Itse sivujen toteutuksen lisäksi koulutettiin yrittäjä päivittämään omia sivuja. Sivujen layout tuli yrittäjältä.

Sivupohjan tekemisessä syntyi pieniä ongelmia, mutta ohjaajalta saatu apu auttoi ryhmää eteenpäin. Projektin dokumentointi koettiin aika vaikeaksi, mutta toisaalta myös tärkeäksi. Ryhmä oppi projektista mm. ajankäytön hallintaa, asiakkaan kanssa toimimista sekä Joomla –ohjelman käytön.

Asiakas oli tyytyväinen noin tunnin kestävään koulutukseen ja yrittäjälle lähetettiin vielä tehdyt ohjeet päivityksestä.

VMWare ja etätyöske​ntely

Toni Linden, Niko Sirviö, Jouni Joensuu, Tatu Peistola 

Tarkoituksena oli luoda oppimisympäristö tietojenkäsittelyn koulutusohjelmalle virtuaalisille tietokoneille. Näin opiskelijat eivät ole sidoksissa luokissa oleviin koneisiin, vaan koneet ovat verkossa käytettävistä mistä tahansa.

Ryhmä tutustui VMware Lab Manager ja View -järjestelmiin. Tarkoitus oli luoda oppimateriaalia. Projektissa huomioitiin myös turvallinen käyttöönotto ja käyttäminen.

Ryhmä opetti ohjelmien käyttöä myös muille opiskelijoille, joiden mielestä ryhmä oli tehnyt hyvät ja selkeät ohjeet järjestelmän käytöstä.

PraBa -​​s​ivut

Timo Rämä, Tommi Kivinen, Annina Simolin

Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa PraBa–yhdistykselle www-sivut.  Sivuilla oli mm. blogi-osuus ja palautelomake muiden perustietojen lisäksi. Ryhmä suunnitteli yhdistykselle myös uuden logon ja sivuille uuden visuaalisen ilmeen.

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa sujui hyvin ja sujuvasti. Asiakas oli lopputulokseen hyvin tyytyväinen.

Ryhmä omasta mielestään oppi projektista eniten Joomla!–sisällönhallintajärjestelmän käyttöä, millä toteutettiin yhdistyksen www-sivut sekä asiakkaan kanssa toimimisesta .

Ryhmä oli kokonaisuudessaan tyytyväinen tuotokseensa ja projektin kulkuun ja oppimiseensa.​

Toteutetut sivut:
www.praba.fi/​​

Mic​rosoft Nav

Heikki Lankinen, Niko Kujala, Johanna Uschanov

Tämä ryhmä sai toimeksiannon koulun sisältä, tietojenkäsittelyn opettajalta. Tehtävänä oli tutustua Microsoftin NAV –toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa virtuaalisilla palvelimilla ja tehdä siitä oppimismateriaali.

Erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään melkein jokaisessa yrityksessä, mikä on yksi syy siihen, että ryhmä koki projektin hyvin hyödylliseksi ja opettavaiseksi. Microsoft NAV -järjestelmää käytetään 150 eri maassa ja se on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille. Ryhmä asensi ohjelman eri ympäristöihin siitä näkökulmasta, miten se eri yrityksissä toimisi.

Tulevaisuudessa tietojenkäsittelyn ja liiketalouden oppilaat käyttävät opiskeluympäristöön suunniteltua NAV-ohjelmaa tietyillä opintojaksoilla.

Ryhmä käytti projektin hallinnassa ja dokumentoinnissa Wikiä, joka osoittautui erittäin hyödylliseksi ja hyväksi välineeksi, jota suositeltiin myös muille ryhmille.

Kokonaisuudessaan projekti opetti paljon ryhmälle ja eräs ryhmän jäsenistä saikin työharjoittelupaikan Helsingistä NAV–ohjelman käyttötaitojensa vuoksi.

Painonnostoliitto (Ambientian toimeksianto)

Joonas Helminen, Juha Ijäs

Tässä erikoistumisprojektissa, joka on edellisen vuoden jatkoprojekti, toteutettiin Painonnostoliitolle oma portaalisovellus kilpailutulosten käsittelyä varten. Alkuun selvitettiin tarkemmin asiakkaan tarpeita, sitten opeteltiin tarvittavia ohjelmia, jonka jälkeen se oli ohjelmointia Java-ohjelmointikielellä. Tehtävä opetti mm. uusien ohjelmien käytön (Liferay, Spring Hibernate, Java), projektin hallintaa ja aikataulutusta.

Ryhmä oli tyytyväinen tuotokseensa, he oppivat paljon ja kokemus kokonaisuutena oli ollut miellyttävä.

Relaxation Coach -mobiilisovellus

Karoliina Elo, Saara Karilaakso ja Jani Koivisto kehittivät Xamarin-ympäristöllä Relaxation Coach –mobiilisovelluksen. Sovellus tarjoaa kuunneltavia rentoutumisharjoituksia, kustomoitavan käyttöliittymän, infoa harjoitustavoista ja statistiikkaa harjoitteiden käytöstä. Sovellus on ladattavissa App Storesta.

Robotin ohjausta Hololens/AR-laseilla

Opiskelijat rakensivat Lego-robotille uudenlaisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa robotin ohjauksen Hololens-laseilla erilaisin elein kuten katseella, käsieleillä ja puheella. Haasteena oli mm. miten Microsoftin Azure IoT Hubin kautta saadaan yhteys toimimaan robotin ja lasien välille.

”Ambientia on tehnyt yhteistyötä HAMK:in tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kanssa jo useamman vuoden ajan. Olemme ohjanneet opiskelijaprojekteja, työharjoittelujaksoja, ideoineet opinnäytetöitä ja vierailleet luennoilla. Opiskelijat ovat saaneet käytännön oppia ammattilaisiltamme ja mahdollisuuden työskennellä oikeiden asiakasprojektien parissa. Me taas olemme saaneet taloon paljon uusia osaajia, sillä useat meillä työharjoittelussa olleista opiskelijoista ovat jatkaneet työssä Ambientialla harjoittelun jälkeen.”​ 

Henri Sora Director, Production and
Technology Ambientia​

Opinnäytetyö

Opinnäyttetyö osoittaa valmiuden soveltaa tietoja ja taitoja

Opinnäytetyö tehdään ohjatuissa ryhmissä ja kiinteässä aikataulussa. Tämä takaa sen, että opiskelijat pystyvät valmistumaan aikataulun mukaisesti. Sekä opiskelijoilta että ohjaajilta on tullut hyvää palautetta tällaisesta menettelystä.

Koulutusohjelman sähköisesti tallennetut vanhemmat opinnäytetyöt ovat HAMKin kirjastossa ja uusimmat Theseuksessa. Niistä voit katsoa, miten paljon aikaisemmat opiskelijamme ovat oppineet opintojen aikana. Hehän ovat aikanaan lähteneet samalta viivalta kuin sinäkin.