Ohje - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohje

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelutavat

02.08.2023 09:34

Tietotekniikan koulutus on monipuolista, käytännönläheistä sekä työelämän tilanteet ja tarpeet huomioivaa.

Tieto- ja viestintätekniikassa opiskelet

 • perinteisesti opetusluokissa
 • verkko-opiskeluna kotona tai missä tahansa koulun ulkopuolella
 • laboratorioissa, joissa syvennyt tietoverkkoihin, ohjelmistokehitykseen, digitaali- ja tietokonetekniikkaan ja elektroniikkaan
 • erilaisten harjoitustöiden ja käytännön projektien parissa
 • työpaikoilla – toteutat yritysten tarpeisiin projekteja sekä muita työpaikkaopintoja
 • työharjoittelussa – tutkinto sisältää 5 kuukauden työharjoittelun

Projektityöskentely on olennainen osa opintoja

Projektit ovat iso osa insinöörin työtehtäviä. Opiskelun aikana työstät useita eri käytännön projekteja jolloin opit käytännössä miten projekti suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja miten toimintaa kehitetään. Iso osa projekteista on aitoja toimeksiantoja yrityksiltä. 

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on olennainen osa tietotekniikka-alan ammattilaisten toimenkuvaa. Kannustamme ja tuemme tietotekniikan opiskelijoita lähtemään vaihtoon ja harjoitteluun maailmalle. 

Kansainvälistä kokemustasi kartuttavat myös vierailevat tutkijat ja luennoitsijat sekä opiskelu yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Opiskelutavat

Päivätoteutus

Opinnot toteutetaan arkipäivisin (ma–pe) klo 8–16. Toteutukseen kuuluu opettajien pitämiä lähiopetustunteja, harjoitustöiden, tehtävien, projektien ym. työstämistä, itsenäistä opiskelua ja ohjattua työskentelyä. Opetuksen ja ohjatun työskentelyn osuus on noin puolet ajasta (20 tuntia/viikko).

Monimuotototeutus

Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa. Verkko-ohjausta järjestään aiheesta riippuen 2–3 iltana viikossa (ma–to) ja osaamista syvennetään paikan päällä tapahtuvilla lähiopetusjaksoilla. Verkko-ohjaussessiot on mahdollista katsoa myös jälkikäteen nauhoitettuna. Verkko-ohjaussessiot on mahdollista katsoa myös jälkikäteen nauhoitettuna.  Lähiopetusjaksoja järjestetään tarpeen mukaan viikonloppuisin (pe-iltaisin ja la-päivisin). Lähiopetus tapahtuu HAMKin Riihimäen toimipisteessä, os. Kaartokatu 2, Riihimäki.

Lukuvuoden 2023-2024 monimuotokoulutuksen lähiopetuspäivät

Syksy 2023

 • pe 18.8. (vain syksyllä 2023 aloittava ryhmä INTIM23A6)
 • pe-la 1.-2.9.
 • pe-la 29.-30.9.
 • pe 13.10.
 • pe-la 10.-11.11.
 • pe la 1.-2.12.
 • pe 15.12.

Kevät 2024

 • pe-la 26.-27.1.
 • pe-la 16.-17.2.
 • pe 8.3.
 • pe-la 22.-23.3.
 • pe-la 19.-20.4.
 • pe 3.5.

Kontaktiopetusta saatetaan mahdollisesti järjestää etänä tai opetusta ei välttämättä ole jokaisena kontaktijaksona, vaan toteutus järjestetään muulla tavalla. Opettajat tiedottavat näistä tarkemmin lukuvuoden alkaessa ja sen aikana.

Lähiopetusjaksot toteutetaan perjantaina n. klo 17.15-20.30 ja lauantaina n. klo 8.30-15.30. Tarkemmat kellonajat ilmoitetaan opintojen alussa.

Vahvan itsenäisyyden ja oma-aloitteisuuden lisäksi verkko-opinnot vaativat sinulta innostunutta asennetta verkkotyökaluja ja verkko-oppimista kohtaan. Vastapainoksi ne tarjoavat sinulle joustavuutta ja uusia oppimisvalmiuksia. 

Voit hyödyntää olemassa olevaa osaamistasi ja työkokemustasi nopeuttaaksesi opintojasi. Rakennamme sinulle oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa otamme huomioon aikaisemman osaamisesi. Jos olet alalla töissä, sinun on mahdollista hyödyntää nykyistä työpaikkaasi opintojen suorittamiseen.