Uraohjaus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uraohjaus
Hämeen ammattikorkeakoulu

Uraohjaus

Suunnittelet työuraasi koko elämäsi ajan: ennen opintoja, opintojen ajan ja vielä opintojen jälkeen. Vaikutat etenemiseen valinnoillasi. Mahdollisuudet unelmatyöhön vaativat suunnitelmallisuutta, tavoitteita ja paneutumista. Tee tästä oma projekti.

Uraohjaus-sivuston tarkoitus on auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamista ja viestimään siitä. Harjoittelupaikan ja työn haussa se tarkoittaa osaamisesta kertovan portfolion, hakemusten ja ansioluetteloiden tekoa. Sivuston tavoitteena on lisätä valmiuksia työnhaun suunnitteluun sekä ammatilliseen profiiliin luomiseen.

Urasuunnitteluun liittyy paljon selvitettävää: Millaisia vaatimuksia työnantajilla on? Millaisiin töihin haluat? Missä valmistuneet työskentelevät? Miten työntekijän urasuunnittelu eroaa yrittäjän urasuunnittelusta?

Itsenäisesti etenevää opiskelijaa auttavat koulutusten opettajatuutorit, opintojen ohjaajat, profiiliopettajat, alumnit ja rekryammattilaiset. Valmistuneiden uratarinat ja hankkeiden tarjoamat tapahtumat sekä vapaavalintaiset opinnot tuottavat lisää osaamista, ideoita ja avaavat mahdollisuuksia. Tutustu myös urapolulla.fi -sivustoon.

Uraohjaus-sivusto auttaa hahmottamaan opiskelijan uraohjauksen askeleita. Sivustolle on koottu mm. työnhakutoimijat, erityisen tuen toimijat, uraohjaushankkeet ja uratarinat sekä Hamkin opintojen ohjaajien yhteystiedot. Urapolulla-sivuston kuvitus ja materiaalilinkit auttavat sekä opiskelijoita että ohjaajia.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Urapolulla-sivusto
Korkeakoulu-opiskelijoille suunnattu itsenäistä urasuunnittelua aktivoiva sivusto.

Uraohjausta tukevia hankkeita HAMKissa

Opintojen ohjaajalta vinkki – ota yhteyttä

Ole aktiivinen!

säilytä uteliaisuutesi

ryhdy tekoihin

ota riittäviä riskejä

kysy ja pyydä apua

jaa ajatuksesi ja tunteesi muille

yhdistele asioita ja tekemistä

ota opiksi epäonnistumisista

hankkiudu yllättäviin tilanteisiin

uskalla myös unelmoida

usko aina itseesi

yritä, kokeile ja kehitä

jaksa olla sinnikäs

Hyödyllisiä linkkejä

Työnhaun toimijat tarjoavat alustoja osaajien esittelyille ja työlle. Sivustoja on runsaasti ja niistä löytyy tietoa, ohjeita ja neuvoja kaikkiin työnhaun vaiheisiin. Voit ladata oman profiilisi osaajapankkiin tai löytää harjoittelu- tai työpaikan. Opiskelijana löydät projekteja, harjoittelupaikkoja, työmahdollisuuksia myös Hamkin sisäisen viestikanavan Yammerin Työpaikat ja projektit –ryhmistä. ”Tapaa tekijä”, ”tapaa työnantaja” voi olla hyvä hakusana.

 

Useissa järjestöissä on työllisyyden ja opiskelun asiantuntijoita. Opiskelijana voit ottaa yhteyttä kun sinulla on kysymyksiä vammasta, sairaudesta tai muusta erityisen tuen tarpeesta, ja mietit sen vaikutusta opiskeluun tai työllistymiseen. Järjestöillä on myös vertaistukiryhmiä, työllisyyttä edistäviä hankkeita ja koottua tietoa esimerkiksi jonkin sairauden vaikutuksesta työllistymiseen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU