Uraohjaus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uraohjaus
HAMKin naisopiskelijoita
-

Millaista työuraa suunnittelet?

Urasuunnittelu

Suunnittelet työuraasi koko elämäsi ajan: ennen opintoja, opintojen ajan ja vielä opintojen jälkeen. Vaikutat etenemiseen valinnoillasi. Mahdollisuudet unelmatyöhön vaativat suunnitelmallisuutta, tavoitteita ja paneutumista. Tee tästä itsellesi oma uraprojekti. 

Urasuunnitteluun liittyy paljon selvitettävää: Millaisiin töihin haluat? Missä valmistuneet omalla alallasi työskentelevät? Millaisia vaatimuksia työnantajilla on?  Mitä osaamista minun kannattaa hankkia? Millainen HOPS ja profiloivien moduulien valinta tukevat parhaiten osaamiseni kehittymistä? Miten työntekijän urasuunnittelu eroaa yrittäjän urasuunnittelusta?

Urasuunnittelu-sivuston tarkoitus on auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan ja viestimään siitä. Harjoittelupaikan tai työn haussa se tarkoittaa osaamisesta kertovien aineistojen, kuten portfolion, ansioluettelon (CV) ja työhakemusten tekoa. Sivuston tavoitteena on lisätä näitä valmiuksia.

Uraohjausta ja tukea uraprojektissa saa koulutusten opinto-ohjaajilta, opettajilta, alumneilta, rekryammattilaisilta ja työnantajilta.  Muista, että omasta työstä ja urapolusta kerrotaan yleensä mieluusti.

Urasuunnittelu -sivuston sisältö lyhyesti:

  • OSAAMINEN – omien vahvuuksien, tietojen ja taitojen sekä ominaisuuksien tunnistaminen ja niiden esiintuomisen taito
  • TYÖNHAKUTAIDOT – työn hakeminen on taitolaji, jota voit kehittää; hio taitojasi!
  • TÖIHIN – millaisia työpaikkoja on tarjolla, mihin muut valmistuneet ovat sijoittuneet, miten työuraa voi rakentaa
  • URAPROJEKTI- tee urasuunnittelusta projektikokonaisuus suunnittelusta toteutukseen asti; muuta projekti halutessasi myös opinnoksi

Opintojen ohjaus – ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi

Ole aktiivinen!

säilytä uteliaisuutesi

ryhdy tekoihin

ota riittäviä riskejä

kysy ja pyydä apua

jaa ajatuksesi ja tunteesi muille

yhdistele asioita ja tekemistä

ota opiksi epäonnistumisista

hankkiudu yllättäviin tilanteisiin

uskalla myös unelmoida

usko aina itseesi

yritä, kokeile ja kehitä

jaksa olla sinnikäs