Töihin - Hämeen ammattikorkeakoulu
Töihin
Nainen muotoilee jalkinetta
-

Töihin

Millaisiin töihin?

Työnhaun toimijat tarjoavat alustoja osaajien esittelyille ja työlle. Sivustoja on runsaasti ja niistä löytyy tietoa, ohjeita ja neuvoja kaikkiin työnhaun vaiheisiin. Voit ladata oman profiilisi osaajapankkiin ja löytää harjoittelu- tai työpaikan. HAMKin opiskelijana löydät projekteja, harjoittelupaikkoja tai  työmahdollisuuksia tekemällä profiilin Hamk Talents -alustalle, josta työnantaja voi löytää sinut. Tai päinvastoin.

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden sijoittumisseurantakyselyyn vastaa vuosittain noin 40 – 50 % valmistuneista. Vakituista kokopäivätyötä tekee yli 50 %, määräaikaista kokopäivätyötä noin 20 %, yrittäjinä tai ammatinharjoittajina toimii noin 5 % ja jatko-opinnoissa tai työttöminä noin 5 % valmistuneista. Vastaukset kootaan koulutusaloittain ja alakohtaisia koonteja voi kysyä loppuvuodesta opinto-ohjaajilta.

Työnhaun toimijat tarjoavat alustoja osaajien esittelyille ja työlle. Sivustoja on runsaasti ja niistä löytyy tietoa, ohjeita ja neuvoja kaikkiin työnhaun vaiheisiin. Voit ladata oman profiilisi osaajapankkiin tai löytää harjoittelu- tai työpaikan. Opiskelijana löydät projekteja, harjoittelupaikkoja, työmahdollisuuksia myös Hamkin sisäisen viestikanavan Yammerin Työpaikat ja projektit –ryhmistä. ”Tapaa tekijä”, ”tapaa työnantaja” voi olla hyvä hakusana.

Työelämän seurantatietoa

Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää tuntea. Työelämän ABC-opas tarjoaa työelämätiedon perusteet yksissä kansissa. Se kertoo työtekijän oikeuksista ja velvollisuuksista, työsuhteen kynnyskysymyksistä: työsopimuksista, työajasta, lomista, palkasta, eläkkeestäkin. Mutta myös työsuhteen päättymiseen liittyvistä toimista.  Työelämän ABC-kirjasen ovat koonneet STTK:n jäsenliitot.

Työhön tutustuminen voi mahdollistua myös tuetusti. Palkkatukea voi saada työnantaja, työhönvalmentajan tai työntekijä.

 

Työelämän ABC  Opas kokoaa työnhaun ohjeet, työsuhteen solmiamisen vaiheet ja myös työsuhteen päättymisen asiat.

Mahdollisuus palkkatukeen

Mahdollisuus työhönvalmentajaan

Yrittäjyys voi olla selkeä valinta tai sattumien kautta eteesi tullut vaihtoehto.  Hyvä liikeidea ja vahva osaaminen tai erityinen taito luovat mahdollisuuksia toimeentulon hankkimiseen yrittäjänä.  Moni aloittaa yrittäjyyden osa-aikaisesti palkkatyön ohella. Halu, rohkeus, motivaatio sekä yrittäjävalmiudet ovat liikeidean lisäksi perusedellytyksiä hyvälle yritystoiminnalle. Yrittämisen muotoja on useita – kokeilemaan pääset esimerkiksi kevytyrittäjänä tai osuuskunnassa.

Yrittäjyys on mahdollisuus omannäköiseen uraan.  Testaa yrittäjävalmiuksiasi.

 

Kevytyrittäjäksi

Osuuskuntaan

Osuuskuntatoiminnan tietopaketti

Perustietoa yrittäjyydestä

Onko minusta yrittäjäksi – testaa

Testaa yrittäjävalmiuksia toisenkin kerran