Opiskelutavat Archives - Sivu 2 3:stä - Hämeen ammattikorkeakoulu

Opiskelutavat; Muotoilu

Muotoilun opiskelutavat 13.11.2018 07:47 Muotoilun opiskeluun sisältyy paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Opiskelet pääosin käytännönläheisissä ympäristöissä, joissa opit tekemisen kautta – nykyaikaistetussa Wetterhoff-hengessä. Erilaiset opiskelumuodot ohjaavat ammattilaiseksi Opinnoissasi tutustut muotoilualaan sekä perehdyt ammattialan käsityömäisiin ja teollisiin suunnittelu- ja valmistusmenetelmiin, ammatillisiin tietotekniikkasovelluksiin,continue reading

Opiskelutavat; Puutarhatalous

Puutarhatalouden opiskelutavat 10.09.2020 12:12 Puutarhatalouden opinnoissa on käytössä erilaisia menetelmiä opiskeltavan moduulin ja opiskeluvaiheen mukaan. Oppimisessa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus tiedon hankkimisessa, ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Koulutus antaa sen tueksi asiantuntevaa ohjausta ja monipuoliset oppimisympäristöt. Lepaan kampusalueelta löydät kasvihuoneet, taimiston, hedelmätarhancontinue reading

Opiskelutavat; Rakennettu ympäristö

Rakennetun ympäristön opiskelutavat 11.09.2020 07:47 Rakennetun ympäristön opinnoissa on käytössä erilaisia menetelmiä opiskeltavan moduulin ja opiskeluvaiheen mukaan. Oppimisessa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus tiedon hankkimisessa, ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Koulutus antaa sen tueksi asiantuntevaa ohjausta ja monipuoliset oppimisympäristöt. Lepaan kampusalueelta löydät laajancontinue reading

Opiskelutavat; Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelutavat 04.11.2021 12:16 Rakennustekniikan opiskelu on monipuolista. Valmistut insinööriksi (AMK) päätoimisena päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna neljässä vuodessa. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Päätoiminen opiskelu – päivätoteutus  (8-16) Päiväopiskelu on nimensä mukaisesti päätoimista ja kokopäiväistä.   Opetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKincontinue reading

Opiskelutavat; Rakennusmestari

Rakennusmestarin opiskelutavat 23.02.2022 10:51 Rakennustekniikan opiskelu on monipuolista. Valmistut rakennusmestariksi (AMK) päätoimisena päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna 3,5 vuodessa. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Päätoiminen opiskelu – päivätoteutus  (8-16) Päiväopiskelu on nimensä mukaisesti päätoimista ja kokopäiväistä.   Opetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKin Hämeenlinnan kampuksella.continue reading

Opiskelutavat; Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan opiskelutavat 30.04.2020 12:30 Sairaanhoitajaksi opiskellaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.  Opiskella voi joko päätoimisena päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon voi suorittaa keskimäärin 3,5 vuodessa. Yksilöllistä opiskelua tukevat opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon  aikaisemmin hankkimasi osaaminen  kansainväliset opiskeluvaihdot  erilaiset mahdollisuudet osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin  omat urasuunnitelmat.  Saat tarpeencontinue reading

Opiskelutavat; Sosionomi

Sosionomin opiskelutavat 13.11.2018 08:04 Opintoihin sisältyy yhteistoiminnallisia ja yksilöllisiä oppimistehtäviä luentoja verkko-opintoja työelämään liittyvää ja projektimaista opiskelua harjoittelua opinnäytetyö 18-100 mallissa monimuotona lähiopetusta on viikolla noin neljä kertaa kuukaudessa. 8-16 mallissa lähiopetusta on arkisin 8-16. 24/7 mallin mukaan opiskelu oncontinue reading

Opiskelutavat; Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelutavat 01.09.2023 10:50 Insinööri (AMK) -tutkinnon voit suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikasta joko päiväopiskeluna tai työn ohessa opiskellen noin neljässä vuodessa. Teoria ja käytäntö yhdessä Sähkö- ja automaatiotekniikan opetus on käytännönläheistä. Opintojesi aikana teet käytännönläheisiä laboratoriotöitä, projekteja jacontinue reading

Opiskelutavat; Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan opiskelutavat 05.05.2022 10:00 HAMKissa voi opiskella terveydenhoitajaksi Hämeenlinnassa. Opiskelu on päätoimista ja kestää neljä vuotta. Päiväopiskelu vie kohti tutkintoa HAMKissa voi opiskella terveydenhoitajaksi Hämeenlinnassa Visamäen kampuksella. Opetus järjestetään päivisin ja opiskelu on päätoimista. Tutkinnon suoritusaika on neljä vuotta. Terveydenhoitajacontinue reading

Opiskelutavat; Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelutavat 02.08.2023 09:34 Tietotekniikan koulutus on monipuolista, käytännönläheistä sekä työelämän tilanteet ja tarpeet huomioivaa. Tieto- ja viestintätekniikassa opiskelet perinteisesti opetusluokissa verkko-opiskeluna kotona tai missä tahansa koulun ulkopuolella laboratorioissa, joissa syvennyt tietoverkkoihin, ohjelmistokehitykseen, digitaali- ja tietokonetekniikkaan ja elektroniikkaancontinue reading