Verkko-opiskelu kategorian arkisto
Opettaja kahden opiskelijan kanssa

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettajankoulutus Perustiedot Koulutuksen sisältö Valintaperusteet Hakuohjeet Opiskeluryhmät Opiskelu Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Opettajankoulutuksessa opit oppimisen ohjaamista erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisten opiskelijoiden parissa. Opit opetuksen suunnittelua, opetus- ja ohjausmenetelmiä, osaamisen arviointia, dialogin taitoja, verkostoissa toimimista sekä kasvatustieteellisiä teorioita ja käsitteitä. MIHIN VALMISTUT? Valmistuttuasicontinue reading

Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 5 op

Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 5 op Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Koulutuksen suoritettua sinulle syntyy ymmärrys mitä asioita on huomioitava asuntoyhtiöiden taloushallinnossa. Koulutuksen aikana tehdään asunto- ja kiinteistöyhtiön taloushallintoon liittyviä tehtäviä käytännön tasolla. KENELLE SUUNNATTU? Koulutus on suunnattu isännöitsijöille ja asuntoyhtiöiden taloushallinnon tehtäviä hoitavillecontinue reading

Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut 3 op

Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut 3 op Kuuntele TIEDOT KOULUTUKSESTA KOULUTUKSEN NIMI Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut 3 op KESTO  Joustava suoritusaika LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 3 opintopistettä AJANKOHTA 18.9.2023-31.1.2024 TOTEUTUSTAPA Verkko-opinnot HINTA Maksuton ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 15.12.2023 Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut 3 op  continue reading
Drone ja ihmiset taustalla

Dronekoulutus 2 op

Dronekoulutus 2 op Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Koulutuksessa opit dronen peruskäytön ja saat hyvät valmiudet lähteä harjoittelemaan lentotoimintaa itsenäisesti. Koulutuksessa perehdytään Suomessa 1.2.2021 voimaan tulleisiin EU:n dronesääntöihin. KENELLE SUUNNATTU? Koulutus on suunnattu nykyisille ja tuleville dronepiloteille. TIEDOT KOULUTUKSESTA KOULUTUKSEN NIMI Dronekoulutuscontinue reading

Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä 3 op

Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä 3 op Kuuntele TIEDOT KOULUTUKSESTA KOULUTUKSEN NIMI Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä KESTO  Joustava suoritusaika LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 3 opintopistettä AJANKOHTA 4.9.2023-31.1.2024 TOTEUTUSTAPA Verkko-opinnot HINTA Maksuton ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 15.12.2023 Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä 3 op   Opintojakson suoritettuaancontinue reading

Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK)

Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Tunnistat kestävän kehityksen eri osa-alueet, ymmärrät kestävyysmurroksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen merkityksen. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä projektejacontinue reading
Nainen pyörätuolissa pöydän ääressä

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus, 30 op Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja jacontinue reading

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Erikoistumiskoulutus on täydennyskoulutusmuoto, joka on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa.  KENELLE SUUNNATTU? Sinulla on sosionomi (AMK) -tutkinto, muu soveltuva korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen continue reading
Kolme ihmistä suunnittelemassa

Liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK

Liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Kuuntele Perustiedot TAVOITTEET Saat edellytykset kilpailukyvyn, kasvun ja uudistuvien organisaatioiden johtamiseen ja asiantuntijatyöhön. Opintojen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi taloustiedolla johtaminen, digitaalisuus muutosvoimana, tuottavuus ja jatkuva parantaminen sekä kilpailukyky ja kasvustrategiat.  VALMIUDET Saatcontinue reading

Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK)

Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Metsätalouden opinnoissasi saavutat laaja-alaisen osaamisen, perehdyt metsien taloudelliseen merkitykseen ja opit ymmärtämään metsien roolin hiilen varastoinnissa ja kierrossa. Opit hallitsemaan metsäalalla käytössä olevia sovelluksia jacontinue reading