Verkko-opiskelu kategorian arkisto
Opettaja kahden opiskelijan kanssa

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettajankoulutus Perustiedot Koulutuksen sisältö Valintaperusteet Hakuohjeet Opiskeluryhmät Opiskelu Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Opettajankoulutuksessa opit oppimisen ohjaamista erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisten opiskelijoiden parissa. Opit opetuksen suunnittelua, opetus- ja ohjausmenetelmiä, osaamisen arviointia, dialogin taitoja, verkostoissa toimimista sekä kasvatustieteellisiä teorioita ja käsitteitä. MIHIN VALMISTUT? Valmistuttuasicontinue reading

Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 5 op

Asunto-osakeyhtiön taloushallinto 5 op Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Koulutuksen suoritettua sinulle syntyy ymmärrys mitä asioita on huomioitava asuntoyhtiöiden taloushallinnossa. Koulutuksen aikana tehdään asunto- ja kiinteistöyhtiön taloushallintoon liittyviä tehtäviä käytännön tasolla. KENELLE SUUNNATTU? Koulutus on suunnattu isännöitsijöille ja asuntoyhtiöiden taloushallinnon tehtäviä hoitavillecontinue reading

Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut 3 op

Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut 3 op Kuuntele TIEDOT KOULUTUKSESTA KOULUTUKSEN NIMI Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut 3 op KESTO  Joustava suoritusaika LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 3 opintopistettä AJANKOHTA 18.9.2023-31.12.2024 TOTEUTUSTAPA Verkko-opinnot HINTA Maksuton ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 15.12.2023 Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut 3 op  continue reading

Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä 3 op

Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä 3 op Kuuntele TIEDOT KOULUTUKSESTA KOULUTUKSEN NIMI Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä KESTO  Joustava suoritusaika LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 3 opintopistettä AJANKOHTA 4.9.2023-31.1.2024 TOTEUTUSTAPA Verkko-opinnot HINTA Maksuton ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 15.12.2023 Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä 3 op   Opintojakson suoritettuaancontinue reading
Opiskelijat kävelevät puistossa

Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK)

Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Ilmastonmuutos, kiertotalous ja biodiversiteetin häviäminen ovat globaaleja megatrendejä, jotka vaikuttavat jokaisen ihmisen tulevaisuuteen. Opinnoissa tutustut kestävän kehityksen eri osa-alueisiin: ympäristötekniikkaan, viranomaistoimintaan sekä erilaisiin ympäristöncontinue reading
Nainen pyörätuolissa pöydän ääressä

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus, 30 op Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja jacontinue reading

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Erikoistumiskoulutus on täydennyskoulutusmuoto, joka on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa.  KENELLE SUUNNATTU? Sinulla on sosionomi (AMK) -tutkinto, muu soveltuva korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen continue reading
Kolme ihmistä suunnittelemassa

Liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK

Liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Kuuntele Perustiedot TAVOITTEET Vahvista osaamistasi vastuullisen liiketoiminnan uudistajana – saat edellytykset kilpailukyvyn, kasvun ja uudistuvien organisaatioiden johtamiseen ja asiantuntijatyöhön. Opintojen keskeisiä teemoja ovat johtaminen tulevaisuuden työorganisaatioissa, digitaalisuus muutosvoimana, myynnin ja asiakkuuksien johtaminen,continue reading
Tyttö metsässä

Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK)

Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Saavutat laaja-alaisen metsäosaamisen, jossa korostuvat metsävarojen kestävä monitavoitteinen suunnittelu, hoito ja hyödyntäminen. Olet perehtynyt metsien taloudelliseen merkitykseen, osaat liikkua maastossa, hallitset metsäalalla käytössä olevia sovelluksiacontinue reading

Moduulikartat

Kuuntele Moduulikartat 30.03.2023 11:29 Moduulikartoista näet kaikkien koulutusten moduulit eri periodeissa. Moduulikarttoihin on merkitty ydinosaamisen moduulit ja profiloivan osaamiseen moduulit sekä tieto siitä, mitkä näistä moduuleista sopii muidenkin kuin oman koulutuksen opiskelijoille. AMK Bio- ja elintarviketekniikka Moduulikartta: Bio- ja elintarviketekniikka 2022-2023continue reading

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU