Sosiaalinen hyvinvointi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sosiaalinen hyvinvointi
Opiskelijoita ulkona
Opiskelijoita ulkona

Sosiaalinen hyvinvointi

Sosiaalinen hyvinvointi

Opiskeluun liittyy usein muutoksia ihmissuhteissa ja taloudessa. Saatamme tarvita myös uusia taitoja näillä elämän osa-alueilla.

“Yritä ensin itse ymmärtää toisia ja vasta sen jälkeen voit pyytää toisia ymmärtämään itseäsi” (Stephen Covey, 1992)

Emme elä tyhjiössä! Muut ihmiset vaikuttavat meihin toiminnallaan ja meillä on vaikutusta muihin. Myös oppiminen on sosiaalinen prosessi, ja opinnoissa tarvitaan jo alusta lähtien monenlaisia vuorovaikutuksen taitoja.

 

Yksilön sosiaalisuus

Jokaisella on oma, temperamentista ja elämäntilanteesta kumpuava tarpeensa sosiaalisuuteen. Toinen kaipaa luonnostaan ympärilleen ison joukon ihmisiä, toiselle riittää parikin läheistä ystävää. Uusissa elämäntilanteissa joku tutustuu helposti kun toinen tarvitsee enemmän välimatkaa ja sulattelua. Luontainen sosiaalisuus voi vaikuttaa myös opiskelu- ja uravalintoihin sekä siihen, mitä tilanteita haluamme välttää.

Lisäksi jokaisella on erilaisia vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä taitoja, jotka karttuvat elämän ja kokemuksen myötä.

Esimerkkejä sosiaalisista taidoista:

  • Taito ilmaista omat näkemyksensä keskustelussa
  • Taito kuunnella ja ymmärtää muita

Lue lisää sosiaalisista taidoista Nyyti RY:n sivuilta.

Itsetuntemusta kehittämällä voi parantaa myös sosiaalisia taitojaan. Lue lisää itsetuntemuksesta ja sen eri osa-alueista.

Ryhmässä toimiminen

Jokainen on osa jotakin ryhmää. Parhaimmillaan ryhmätyöskentely tekee oppimisesta antoisampaa ja tarjoaa uusia näkökulmia. Samalla opitaan myös työelämässä tärkeitä tiimityöskentelytaitoja.

Kaikki ryhmät ovat erilaisia, toisaalta niissä on myös samaa. Ryhmän muodostuminen noudattaa usein tiettyjä vaiheita. Hyvässä ryhmässä jäsenet kunnioittavat toisiaan ja pystyvät myös ilmaisemaan omat tarpeensa ja ajatuksensa. Pelisääntöjä voi olla tarpeen luoda esimerkiksi sille, missä ja mihin kellonaikoihin työskennellään ja ollaan tavoitettavissa, etenkin jos ryhmän jäsenet tulevat kovin erilaisista taustoista ja elämäntilanteista.

Vuorovaikutustaidot tukevat yksilönä ryhmässä toimimista.  Jokainen voi pohtia ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan: missä olen taitava, missä on vielä opittavaa?

Tutustuminen ja hyvien ihmissuhteiden vaaliminen

Uusiin ihmisiin tutustumista edesauttavat usein yhteinen toiminta ja kiinnostukset. Samanhenkisiä ihmisiä voi löytää esimerkiksi liikunnan parista tai opiskelijajärjestön toiminnasta. Yhtä hyvin tutustua voi vaikkapa työväenopiston kurssilla tai taidenäyttelyssä. Netistä löytyy nykyään monia harrastus- ja kiinnostusryhmiä, joissa voi tavata muita ihmisiä. Ei kuitenkaan kannata jäädä odottelemaan, että uudet ihmiset löytäisivät meidät.

Syvällisempään tutustumiseen tarvitaan aikaa, avoimuutta ja aitoa kiinnostusta sekä muita ihmissuhdetaitoja.

Parisuhteessa oleva tai perheellinen opiskelija voi hyötyä Väestöliiton palveluista, joihin kuuluu mm. chatteja, ryhmiä, kursseja ja maksutonta keskusteluapua verkossa.

Vinkkejä parisuhteeseen voi myös löytää YTHS:n parisuhdeoppaasta​.

Yksinäisyys

Yksinäisiä on joidenkin tutkimusten mukaan jopa 10 % korkeakouluopiskelijoista. Yksinäisyys ei aina näy päällepäin: se voi olla myös henkistä yksinäisyyttä tai yksinäisyyttä tietyllä elämän osa-alueella.

Joskus muihin tutustumista voi vaikeuttaa jännittäminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko. Lue tarvittaessa lisää aiheesta ja etsi keinoja jännityksen selättämiseen aihetta käsittelevältä sivulta.