Terveys ja elämäntavat - Hämeen ammattikorkeakoulu
Terveys ja elämäntavat
opiskelijoita Evolla
-

Terveys ja elämäntavat

Elämäntavat opiskelun tukena

Liikunta, lepo ja monipuolinen ravinto muodostavat hyvinvoinnin ja oppimiskyvyn perustan. Siksi kannattaa pyrkiä pitämään huolta, että nämä perusasiat toteutuvat arjessa tasapainoisesti. Muutoksia elämäntavoissa kannattaa tehdä pienin askelin ja muistaa, että esimerkiksi pienikin liikunnan lisäys on terveyden kannalta merkitsevä.

 

Liikkumisen merkitys

Nykyisin työntekijöiden hyvinvointia arvostetaan. Enää ei riitä pelkkä oman ammattialan osaaminen, vaan lisäksi tarvitaan hyvää terveyttä, aktiivista elämänasennetta, sitkeyttä, hyviä sosiaalisia taitoja ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Ne kaikki ovat taitoja, joista jokainen meistä voi oppia harrastamalla liikuntaa. Joukkuepeleissä oppii vuorovaikutustaitoja, sääntöjen mukaan pelaamista, ja minkä tahansa lajin harrastaminen osoittaa sitoutumista sekä sitkeää tuloksiin pyrkimistä. Liikunta tuo iloa elämään!

Kaikille hamkilaisille pyritään varmistamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa kampuspaikkakunnasta riippumatta. Ajoittain se on hieman haasteellista, koska kaikilla kampuksilla ei ole käytettävissä liikunnan harrastamiseen soveltuvia tiloja. Silloin liikuntapalveluita järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lukukausittain julkaistavasta liikuntakalenterista löytyvät kaikki HAMKin liikuntapalvelut, ja Yammerin HAMK Moves-ryhmää seuraamalla tietää “missä mennään”.

Materiaalia:

Videot:

Uni ja oppiminen

Riittävä ja laadukas yöuni tukee oppimista ja muistia sekä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Katso Youtubesta TED-educationin video unen vaikutuksesta oppimiskykyyn.

Uni ja muut elämäntavat

Unen laatuun vaikuttaa kaikki päiväaikainen tekeminen ja yleinen elämäntilanne. Siksi kannattaakin pohtia, liikkuuko tarpeeksi, syökö riittävästi ja oikein ja ovatko ajanhallinnan taidot kunnossa. Päihteet vaikuttavat unen laatuun ja siten häiritsevät hyvää yöunta. Myös uniongelmia aiheuttavaa stressiä voi pyrkiä vähentämään ja stressaavan elämäntilanteeseen on hyvä puuttua ajoissa. Lue lisää stressinhallinnasta

Parempaa unta

Lievät ja väliaikaiset univaikeudet ovat tavallisia ja liittyvät usein stressiin. Univaikeus voi ilmetä vaikeuksina nukahtaa, virkistämättömänä unena tai yöllisenä heräilynä.

Lievään ja lyhytkestoiseen univaikeuteen voi saada apua itsehoidollisista menetelmistä. Lue lisää Mielenterveystalon sivuilta tai kokeile Headsted.fi -sivuston Levollinen uni –ohjelmaa oman tilanteesi kartoittamiseen ja rauhallisemman yöunen löytämiseen.  Ohjelman suorittaminen tuestusti on mahdollista HAMKin opintopsykologin kanssa neuvottellen.

Tukea ja apua

Jos univaikeus pitkittyy tai et saa lainkaan nukuttua, tilanteeseen on hyvä keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kuten terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

Materiaaleja käyttöön:

Mitä uni on?
Uni ja Oppiminen
Unettomuus
Hyvä uni
Vinkkejä unen rytmittämiseen
Unipäiväkirja ohje
Uni- ja harjoituspäiväkirja

Ravinto ja oppiminen

Monipuolinen ravinto ja säännölliset ruoka-ajat auttavat jaksamaan paremmin ja siten edistävät myös opiskelua. Opiskelijan etuuksiin kuuluu edullinen ja monipuolinen lounas, joka kannattaa hyödyntää aina kun mahdollista.

Ruokailu ja muut elämäntavat

Parhaimillaan ruokahetket tuovat päivään rytmiä, minkä lisäksi ne voivat olla meille tärkeitä hengähdyshetkiä ja sosiaalisia tapahtumia. Ruuanlaitto tai uusien ruokalajien kokeileminen voivat puolestaan tuoda elämään merkityksellistä sisältöä ja uusia kokemuksia. Terveellinen ruokavalio kuuluu myös osaltaan fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja edistää painonhallintaa.

Silloin, kun ajankäytössä ja muissa elämäntavoissa on vaikeuksia, se yleensä heijastuu ruokailuunkin tavalla tai toisella. Esimerkiksi ruokarytmi voi häiriintyä jos muu päivärytmi on kovin epäsäännöllinen.

Tukea ja apua

Joskus omaan syömiseen ja ruokarytmiin voi tarvita ammattilaisen neuvoja. Näin voi olla esimerkiksi jos syöminen jatkuvasti hallitsee ajatuksia tai jos ruokahalu on mennyt vaikkapa matalan mielialan vuoksi. Silloin kannattaa keskustella tilanteesta terveydenhuollon ammattihenkilön kuten terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

Luotettavaa tietoa terveydestä

Pohditko, mistä löytäisit luotettavaa terveystietoa kotoa käsin? Tutkittua ja ajantasaista tietoa kehon ja mielen terveydestä on koottu HUS Terveyskylän sivuille ja YTHS:n Terveystietopankkiin.

Terveydenhuollon palvelut opiskelijoille

Opiskelijoille on tarjolla terveydenhuollon palveluita. Tietoa palveluista ja eri kampusten terveydenhoitajien yhteystiedot on koottu Opiskeluterveydenhuollon sivuille.

Jos sairastun pidempiaikaisesti

On mahdollista, että opiskelija sairastuu opiskeluaikana pidempiaikaisesti. Kuten työntekijä, myös opiskelija voi hakea tarvittaessa sairauslomaa.

Lyhyen, muutaman päivän tai viikon sairausloman ajaksi opintotukea ei välttämättä tarvitse keskeyttää. Pidempikestoisesti sairastuvan kannattaa hakea sairauspäivärahaa, jotta opintotukikuukausia ei kulu sairastamiseen. Lue lisää Kelan sivuilta.