Opintojen suunnittelu Archives - Hämeen ammattikorkeakoulu

Opintojen suunnittelu

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Kuuntele Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT 31.01.2023 10:21 Onko sinulla jo ennen opiskelijaksi tuloa hankittua osaamista, joka vastaa opiskelemasi tutkinnon tavoitteita ja tasoa? Vai oletko opintojen aikana työssä, muissa opinnoissa tai harrastustoiminnassa, joka lisää tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamistasi? AHOT tarkoittaacontinue reading

Ilmoittautuminen

Kuuntele Ilmoittautuminen 21.11.2023 13:54 Opiskelijan pitää ilmoittautua joka vuosi lukuvuodelle läsnä- tai poissaolevaksi sekä huolehtia opintoihin ilmoittautumisesta. Jatkavan tutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen lukuvuodelle  Opiskelijan on joka lukuvuosi (1.8.-31.7. välinen aika) ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. (Ilmoittautumisohje uudelle opiskelijalle on uuden opiskelijan sivulla.) Ilmoittautuminencontinue reading

Moduulikartat

Kuuntele Moduulikartat 27.06.2023 09:05 Moduulikartoista näet kaikkien koulutusten moduulien ajoittumisen eri periodeihin. Moduulikarttoihin on merkitty ydinosaamisen moduulit sekä profiloivan osaamiseen moduulit. AMK Bio- ja elintarviketekniikka Moduulikartta: Bio- ja elintarviketekniikka 2023-2024 Toteutukset: Bio- ja elintarviketekniikka 2023-2024 Moduulikartta: Bio- ja elintarviketekniikka 2022-2023continue reading

Opetussuunnitelmat

Kuuntele Opetussuunnitelmat 27.02.2023 11:05 Tutkintojen opetussuunnitelmat ovat kokonaisuudessaan löydettävissä opinto-oppaasta, kohdasta opetussuunnitelmat. Koulutusten moduulikartat löytyvät moduulikartat -sivulta.  Jos tarvitset opetussuunnitelmasta tulosteen tai tietoa jostain vanhasta opetussuunnitelmasta, ota yhteyttä opiskelijapalvelut@hamk.fi ja kerro, minkä koulutuksen ja aloitusryhmän opetussuunnitelmasta on kyse.  Opetussuunnitelmat Opintojencontinue reading

Opinto-opas

Kuuntele Opinto-opas 25.10.2021 13:33 Opinto-oppaassa voit selata  HAMKin koulutusten opetussuunnitelmia, joissa on kuvattu kunkin koulutuksen tavoitteet ja sisältö  HAMKin opintotarjontaa Voit vaihtaa opinto-oppaan kielen suomi – englanti sivun oikeassa ylälaidassa olevalla painikkeella. Opetussuunnitelmien (ops) hakuohje:  Opetussuunnitelmat on ryhmitelty opintojen aloittamisvuoden mukaan. Tammikuussa alkavien ryhmien opsit ovat edellisenäcontinue reading

Opintojen ohjaus

Kuuntele Opintojen ohjaus 13.11.2023 11:55 HAMKissa opiskelijan ohjaus nähdään laajana, opiskelijaa yksilönä kehittävänä ja tukevana kokonaisuutena, johon osallistuu koko oppimisyhteisö. Saat opintoihisi sekä etukäteen suunniteltua ohjausta että tilanteen mukaista, henkilökohtaista ohjausta. Oma aktiivinen roolisi ohjauksen hyödyntämisessä onkin tärkeää. Hyödynnä ohjausta jacontinue reading

Opintotarjonta

Kuuntele Opintotarjonta 11.04.2023 15:16 HAMKin koko opintotarjontaan voit tutustua opintotarjontahaussa. HAMKin tutkinto-opiskelija Ilmoittaudu opinnoille Pakissa. Tutustu tarvittaessa myös AMK- ja YAMK -tutkintojen opetussuunnitelmiin ja moduulikarttoihin. Työelämäprojektit / Työelämäprojektikokonaisuudet Työelämäprojektit ovat työelämän tarpeisiin rakennettuja kokonaisuuksia, joiden taustalla on työelämältä tullut toimeksianto. Työelämäprojektit voivat olla rakennettuina erillisiksicontinue reading

Opiskeluoikeus

Kuuntele Opiskeluoikeus 07.11.2023 13:14 Opiskelija saa opiskeluoikeuden, kun hän ottaa paikan vastaan ja ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle. Opiskeluoikeusaika AMK-tutkintoon johtavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 3,5 vuodessa (210 op) tai 4 vuodessa (240 op). Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus opiskellacontinue reading

Valinnaiset opinnot

Kuuntele Valinnaiset opinnot 27.11.2023 13:10 Profiloivat ja vapaasti valittavat opinnot Profiloivan osaamisen avulla rakennat osaamista valitsemillesi työelämän osaamisalueille ja teet tutkinnosta ja osaamisestasi omien tavoitteiden mukaisen. Profiloivan osaamisen määrä riippuu tutkinnosta, jota olet suorittamassa. Se voi rakentua koulutuksen valinnaisista moduuleista,continue reading