Opiskelu HAMKissa Archives - Hämeen ammattikorkeakoulu

Opiskelu HAMKissa

Arviointi

Kuuntele Arviointi 31.10.2023 15:29 Opintojen arviointi on osaamisperustaista HAMKissa Opinnot muodostuvat pääsääntöisesti moduuleista, jotka ovat toiminnallisia, työelämälähtöisiä kokonaisuuksia. Moduulien osaamisen arviointi perustuu moduulin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Moduulin osaamistavoitteiden taustalla on koko tutkinnon osaamistavoitteet eli tutkintoa vastaavassa työssä tarvittavat tiedot ja taidot. Ennen syksyä 2021 aloittaneiden opetussuunnitelmien moduuleissa voi olla erikseencontinue reading

Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Kuuntele Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt 11.04.2023 15:53 Yhdenvertaisuuden edistämisen toimintaohjeessa määritellään HAMKin periaatteet, toimintatavat ja käytännöt, joilla pyritään edistämään hakijoiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään kaikenlaista syrjintää ja häirintää.   Tukitoimet Ammattikorkeakoulumme tarjoaa erilaisia tukitoimia opintojen tueksi. Esimerkiksi erilaiset oppimisen vaikeudet oikeuttavatcontinue reading

HAMK alumnitoiminta

Kuuntele HAMK alumnitoiminta 31.01.2023 10:52 Rekisteröidy HAMK alumniksi! HAMKin alumnit ovat Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden eri alojen osaajaverkosto. Alumnit ovat meille erittäin tärkeä yhteys työelämään ja keskeinen voimavara toimintamme kehittämisessä. Rekisteröitymällä alumniksi saat mm. ajankohtaista tietoa HAMKin järjestämistä tapahtumista, erilaisista koulutuksista,continue reading

Harjoittelu

Kuuntele Harjoittelu 31.01.2023 10:57 Tutkintoon kuuluva harjoittelu Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti oman alansa keskeisiin käytännön työtehtäviin siten, että hän soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Tarkoituksena on edistää opiskelijan urakehitystä, perehdyttää työnteon maailmaan sekä lisätä työllistymisen mahdollisuuksia. Opiskelija suorittaacontinue reading

Jatko-opinnot

Kuuntele Jatko-opinnot 31.01.2023 11:03 Pääasiallinen jatkokoulutusväylä AMK-perustutkinnon suorittaneille on ylempi AMK-tutkinto, mutta voit kasvattaa osaamistasi HAMKissa myös täydennys- ja tilauskoulutuksen kautta. Ylempi AMK-tutkinto (YAMK) YAMK-tutkinto on työelämälähtöinen ja työn ohessa suoritettava tutkinto, joka mm. antaa kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joihin vaaditaancontinue reading

Opinnot tutkimusyksikössä

Kuuntele Opinnot tutkimusyksikössä 31.01.2023 11:17 Haluatko saada kokemusta innostavasta yritysyhteistyöstä ja työskennellä yhdessä innovaatio- ja tutkimusosaajien kanssa? Hakeudu hamkilaiseen tutkimusyksikköön! HAMKissa toimii neljä tutkimusyksikköä: HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart ja HAMK Tech. Työskentely tutkimusyksikössä tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua soveltavancontinue reading

Opinnäytetyö

Kuuntele Opinnäytetyö 24.03.2023 11:48 Opinnäytetyön tavoitteena on vahvistaa sekä yleisiä työelämävalmiuksia että alakohtaisia ammatillisia kompetensseja. Opinnäytetyöt kohdennetaan työelämän tarpeisiin ja haasteisiin ja ne toteutetaan kehittämisprojekteina tai osana tutkimusyksiköiden hankkeita. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 op ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 30 op.continue reading

Opiskelijapalautteet

Kuuntele Opiskelijapalautteet 20.04.2023 13:33 HAMK kehittää toimintaansa keräämällä opiskelijoilta palautetta opinnoista, opinnäytetyöstä, oppimiskokemuksista ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Lisäksi järjestämme opiskelijapalautekeskusteluita kerran vuodessa rehtoreiden ja opiskelijoiden kesken sekä koulutuspäälliköiden johdolla koulutuksissa vähintään kerran lukuvuodessa. Opiskelijapalautteet ovat osa HAMKin laadunvarmistusta ja niitä käytetään korkeakoulun toimintojencontinue reading

Opiskelu ja tietosuoja

Kuuntele Opiskelu ja tietosuoja 14.04.2022 08:25 Miten HAMK käsittelee opiskelijan henkilötietoja? HAMKissa henkilötietojen käsittelyn kuvaukset (informointi) on toteutettu Tietosuoja-sivulta löytyvillä tietosuojailmoituksilla. Näistä erityisesti opiskelijaa koskee Opiskelijan henkilötietojen käsittely, HAMK ja Kirjaston asiakastietojen käsittely. Kannattaa tutustua myös kulunhallinnan, avaintenhallinnan ja kameravalvonnancontinue reading

Opiskelu korona-aikana AMK ja YAMK

Kuuntele Opiskelu korona-aikana AMK ja YAMK 01.02.2022 11:24 Koronalinjaukset 24.1.2022 Etäopetussuositus päättyy HAMKissa 1. helmikuuta alkaen ja palaamme lähiopetukseen. Myös etätyösuositus poistuu. Paluu kampuksille voi tapahtua vaiheittain helmikuun aikana. Suuria (yli 40 hlöä) opetustilanteita kannattaa 8–16-mallissa toteuttaa vielä helmikuun ajancontinue reading