Ajoneuvoliikenteen laskennat

Hämeen ammattikorkeakoulu

Ajoneuvoliikenteen laskennat

TIEDOT PALVELUSTA

ALAtekniikan ja liikenteen ala
TOIMIPISTE Riihimäki
PALVELUN TUOTTAJA opiskelija (opintohin liittyvä projekti)
PALVELUN TYYPPIkonsultointi
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTALaskenta hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Hinta muodostuu opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttämästä työpanoksesta. Kulut laskutetaan toteuman mukaan.

Palvelun tuottaa liikennealan ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuessaan liikenteeseen ja liikennetutkimuksiin. Laskentojen toteuttamiseen voi osallistua myös muiden vuosikurssien opiskelijoita työnjohtoharjoittelijoina tai laskijoina.

Liittymä- tai poikkileikkauslaskentana suoritettavat laskennat suoritetaan kääntymissuunnittain/kaistoittain ajoneuvoluokat eritellen. Käsin suoritettavissa laskennoissa voidaan tehdä otoslaskentaa esimerkiksi vuorokauden aamu- ja iltahuipputunteina.

Käsinlaskentojen ohella voidaan toteuttaa pidempikestoisia laskentoja HAMK liikennelaskentalaitteita käyttäen. Laskentatulosten lisäksi voidaan palvelun yhteydessä tuottaa liikenteellisiä tunnuslukuja tai aineistoon perustuvia kuvaajia.

Palvelu on saatavilla kaikkina vuodenaikoina. Laskennan koko vaikuttaa toteutuksen suunnittelun kestoon. Nopeimmillaan laskenta voidaan järjestää muutamassa viikossa tilauksesta.

Rami Tervo, puh. 050 574 4838, rami.tervo@hamk.fi

Janne Rautio, puh. 050 435 5302, janne.rautio@hamk.fi

Lamppu ikoni

Asiakas

Palvelu on suunnattu kunnille, ELY-keskuksille tai näiden toimeksiannosta työtä tekeville alan konsulttitoimistoille. Palvelu on saatavilla koko Suomessa. Yhteydenpito on mahdollista hoitaa 100% etänä.
mihin valmistut ikoni

Referenssit

Laskentoja on suoritettu useita mm. Riihimäellä, Hämeenlinnassa , Lahdessa, Kouvolassa, ja Raumalla asiakkaana mm. Riihimäen kaupunki, Trafix Oy, Ramboll Oy, A-Insinöörit Oy 


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU