Esihaudontapalvelu – ideasta liiketoimintamalliksi

Hämeen ammattikorkeakoulu

Esihaudontapalvelu - ideasta liiketoimintamalliksi

TIEDOT PALVELUSTA

ALAyhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
TOIMIPISTE Hämeenlinna
PALVELUN TUOTTAJA opiskelija (opintohin liittyvä projekti)
PALVELUN TYYPPIkoulutus
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTAAvoimen ammattikorkeakoulun osallistujamaksu 150 e/hlö

Liiketoimintaa suunnitteleville henkilöille tarjotaan liikeidean haudontapalvelua. Asiakas voi osallistua itse palveluun tai antaa toimeksiannon esihaudottavaksi. Palvelu kattaa seuraavat sisällöt:

1 Liiketoimintamahdollisuuden etsiminen ja arvioiminen

 • toimintaympäristön tunteminen: markkinatekijät, toimialatekijät, avaintrendit ja makrotalouden tekijät
 • kehittämistilanteiden ja tarpeiden etsiminen ja luominen
 • luovan työskentelyn prosessi ja työkalut
 • ratkaisuideoiden tuottaminen, arviointi ja valinta
 • ratkaisun määrittely ja kuvaaminen

2 Idean kaupallistaminen

 • asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
 • asiakkaan tai käyttäjän tehtävät, tarpeet ja hyödyt
 • arvolupaus: tuote- tai palveluidean ominaisuudet, tarpeen ratkaisu, käytön hyödyt
 • kilpailija-analyysi ja kilpailuedun määrittäminen
 • henkilökohtainen idean myyntityö

3 Liiketoiminnan mallintaminen

 • tuotteen tai palvelun prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta
 • liiketoiminnan mallintaminen asiakkaalle annettavan arvolupauksen ympärille
 • henkilökohtainen liiketoimintamallin myyntityö
 • palvelun arvo asiakkaalle lisämyyntinä, kannattavuuden paranemisena tai kustannussäästönä
 • tuotteen tai palvelun hinnoitteluperusteet
 • liiketoiminnan kannattavuuden ja toimivuuden edellytysten arviointi

Suunnittelija Jukka Raitanen
jukka.raitanen@hamk.fi
03 646 6666

Lehtori Vesa Tuomela
vesa.tuomela@hamk.fi
03 646 2676

Lamppu ikoni

Asiakas

Henkilö tai yritys, jolla on liiketoimintaidea
mihin valmistut ikoni

Referenssit


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU