Esihaudontapalvelu - ideasta liiketoimintamalliksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Esihaudontapalvelu – ideasta liiketoimintamalliksi
Esihaudontapalvelu

Esihaudontapalvelu - ideasta liiketoimintamalliksi

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA  Opiskelija
TOIMIPISTE  Hämeenlinna
ALA Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
KIELI Suomi, Englanti
PALVELUN TYYPPI koulutus
PALVELU SAATAVILLA Jatkuvasti
HINTA Avoimen ammattikorkeakoulun osallistujamaksu 150 e/hlö

Liiketoimintaa suunnitteleville henkilöille tarjotaan liikeidean haudontapalvelua. Asiakas voi osallistua itse palveluun tai antaa toimeksiannon esihaudottavaksi. Palvelu kattaa seuraavat sisällöt:

1 Liiketoimintamahdollisuuden etsiminen ja arvioiminen

 • toimintaympäristön tunteminen: markkinatekijät, toimialatekijät, avaintrendit ja makrotalouden tekijät
 • kehittämistilanteiden ja tarpeiden etsiminen ja luominen
 • luovan työskentelyn prosessi ja työkalut
 • ratkaisuideoiden tuottaminen, arviointi ja valinta
 • ratkaisun määrittely ja kuvaaminen

2 Idean kaupallistaminen

 • asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
 • asiakkaan tai käyttäjän tehtävät, tarpeet ja hyödyt
 • arvolupaus: tuote- tai palveluidean ominaisuudet, tarpeen ratkaisu, käytön hyödyt
 • kilpailija-analyysi ja kilpailuedun määrittäminen
 • henkilökohtainen idean myyntityö

3 Liiketoiminnan mallintaminen

 • tuotteen tai palvelun prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta
 • liiketoiminnan mallintaminen asiakkaalle annettavan arvolupauksen ympärille
 • henkilökohtainen liiketoimintamallin myyntityö
 • palvelun arvo asiakkaalle lisämyyntinä, kannattavuuden paranemisena tai kustannussäästönä
 • tuotteen tai palvelun hinnoitteluperusteet
 • liiketoiminnan kannattavuuden ja toimivuuden edellytysten arviointi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU