Jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus
Hämeen ammattikorkeakoulu

Jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Asiantuntija, Opiskelija
TOIMIPISTE Riihimäki
ALATekniikan ja liikenteen ala
KIELISuomi, Englanti
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTAAsiakas vastaa työssä syntyvistä matkakuluista. Mahdollisista muista korvauksista (esimerkiksi opinnäytetyön tekijän stipendi) sovitaan erikseen.

Liikennealan opiskelijat tekevät opintojensa eri vaiheissa jalankulkija- ja pyöräilijävirtoihin liittyviä laskentoja, kyselytutkimuksia sekä kehittävät tutkimusmenetelmiä aidoissa ympäristöissä. Tutkimuksessa hyödynnetään HAMKin liikennetutkimuksiin hankittua välineistöä kuten kevyen liikenteen laskentalaitteita sekä kameroita.

Palvelu on kehitteillä. Toteutusta rakennetaan paloissa yhteistyössä tilaajien kanssa.

REFERENSSIT

Lempäälän suojateiden käyttäjämäärien selvitys 2015, Pirkanmaan ELY-keskus.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU