Jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus

TIEDOT PALVELUSTA

ALAtekniikan ja liikenteen ala
TOIMIPISTE Riihimäki
PALVELUN TUOTTAJA asiantuntija, opiskelija (opintohin liittyvä projekti)
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTAAsiakas vastaa työssä syntyvistä matkakuluista. Mahdollisista muista korvauksista (esimerkiksi opinnäytetyön tekijän stipendi) sovitaan erikseen.

Liikennealan opiskelijat tekevät opintojensa eri vaiheissa jalankulkija- ja pyöräilijävirtoihin liittyviä laskentoja, kyselytutkimuksia sekä kehittävät tutkimusmenetelmiä aidoissa ympäristöissä. Tutkimuksessa hyödynnetään HAMKin liikennetutkimuksiin hankittua välineistöä kuten kevyen liikenteen laskentalaitteita sekä kameroita.

Palvelu on kehitteillä. Toteutusta rakennetaan paloissa yhteistyössä tilaajien kanssa.

​Janne Rautio, p. 0504355302, janne.rautio@hamk.fi

Lamppu ikoni

Asiakas

Palvelu on suunnattu kunnille, ELY-keskuksille ja muille toimijoille, joilla on tarve selvittää tietyn kohteen/alueen jalankulkuun ja pyöräilyyn liittyviä seikkoja. Asiakkaan tulee olla tarvittaessa opiskelijoiden tavoitettavissa projektin ajan mahdollise
mihin valmistut ikoni

Referenssit

Lempäälän suojateiden käyttäjämäärien selvitys 2015, Pirkanmaan ELY-keskus.


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU