Jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus
Jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus

Jalankulku- ja pyöräilyvirtojen tutkimus

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA  Asiantuntija, Opiskelija
TOIMIPISTE  Riihimäki
ALA Tekniikan ja liikenteen ala
KIELI Suomi, Englanti
PALVELUN TYYPPI kehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLA Jatkuvasti
HINTA Asiakas vastaa työssä syntyvistä matkakuluista. Mahdollisista muista korvauksista (esimerkiksi opinnäytetyön tekijän stipendi) sovitaan erikseen.

Liikennealan opiskelijat tekevät opintojensa eri vaiheissa jalankulkija- ja pyöräilijävirtoihin liittyviä laskentoja, kyselytutkimuksia sekä kehittävät tutkimusmenetelmiä aidoissa ympäristöissä. Tutkimuksessa hyödynnetään HAMKin liikennetutkimuksiin hankittua välineistöä kuten kevyen liikenteen laskentalaitteita sekä kameroita.

Palvelu on kehitteillä. Toteutusta rakennetaan paloissa yhteistyössä tilaajien kanssa.

REFERENSSIT

Lempäälän suojateiden käyttäjämäärien selvitys 2015, Pirkanmaan ELY-keskus.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU