Kävelyn, pyöräilyn, pysäköinnin sekä joukkoliikenteen laskennat ja inventoinnit

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kävelyn, pyöräilyn, pysäköinnin sekä joukkoliikenteen laskennat ja inventoinnit

TIEDOT PALVELUSTA

ALAtekniikan ja liikenteen ala
TOIMIPISTE Riihimäki
PALVELUN TUOTTAJA opiskelija (opintohin liittyvä projekti)
PALVELUN TYYPPIkonsultointi
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTALaskenta hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Hinta muodostuu opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttämästä työpanoksesta. Kulut laskutetaan toteuman mukaan.

Palvelun tuottaa liikennealan ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuessaan liikenteeseen ja liikennetutkimuksiin. Laskentojen toteuttamiseen voi osallistua myös muiden vuosikurssien opiskelijoita työnjohtoharjoittelijoina tai laskijoina.

Liikennelaskennan tai inventoinnin kohde sovitaan tapauskohtaisesti. Laskennan kohteena voi olla esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn määrä yhdistettynä muuhun havainnointiin, esim. pyöräilykypärän käyttö, tai toistuva suoritus esim. pysäköintialueen kapasiteetin käytön seuranta.


Palvelu on saatavissa kaikkina vuodenaikoina. Laskennan koko vaikuttaa toteutuksen suunnittelun kestoon. Nopeimmillaan laskenta voidaan järjestää muutamassa viikossa tilauksesta.

Rami Tervo, p. 050 574 4838, rami.tervo@hamk.fi 

Janne Rautio, p. 050 435 5302, janne.rautio@hamk.fi 

Lamppu ikoni

Asiakas

Palvelu on suunnattu kunnille, ELY-keskuksille tai näiden toimeksiannosta työtä tekeville alan konsulttitoimistoille. Palvelu on saatavilla koko Suomessa. Yhteydenpito on mahdollista hoitaa 100% etänä.
mihin valmistut ikoni

Referenssit

​Laskentoja on suoritettu Kouvolassa Trafix Oy:n toimeksiannosta keväällä 2016.


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU