Kävelyn, pyöräilyn, pysäköinnin sekä joukkoliikenteen laskennat ja inventoinnit - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kävelyn, pyöräilyn, pysäköinnin sekä joukkoliikenteen laskennat ja inventoinnit
Hämeen ammattikorkeakoulu

Kävelyn, pyöräilyn, pysäköinnin sekä joukkoliikenteen laskennat ja inventoinnit

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Opiskelija
TOIMIPISTE Riihimäki
ALATekniikan ja liikenteen ala
KIELISuomi, Englanti
PALVELUN TYYPPIkonsultointi
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTALaskenta hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Hinta muodostuu opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttämästä työpanoksesta. Kulut laskutetaan toteuman mukaan.

Palvelun tuottaa liikennealan ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuessaan liikenteeseen ja liikennetutkimuksiin. Laskentojen toteuttamiseen voi osallistua myös muiden vuosikurssien opiskelijoita työnjohtoharjoittelijoina tai laskijoina.

Liikennelaskennan tai inventoinnin kohde sovitaan tapauskohtaisesti. Laskennan kohteena voi olla esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn määrä yhdistettynä muuhun havainnointiin, esim. pyöräilykypärän käyttö, tai toistuva suoritus esim. pysäköintialueen kapasiteetin käytön seuranta.

Palvelu on saatavissa kaikkina vuodenaikoina. Laskennan koko vaikuttaa toteutuksen suunnittelun kestoon. Nopeimmillaan laskenta voidaan järjestää muutamassa viikossa tilauksesta.

REFERENSSIT

Laskentoja on suoritettu Kouvolassa Trafix Oy:n toimeksiannosta keväällä 2016.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU