Koetoiminnan suunnittelu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Koetoiminnan suunnittelu

TIEDOT PALVELUSTA

ALAtekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala
TOIMIPISTE Hämeenlinna
PALVELUN TUOTTAJA asiantuntija
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLA01.09.2017 - 16.12.2017
HINTASopimuksen mukaan
Tilastollinen koesuunnittelu ja optimointi tuote- ja prosessikehityksessä.​

Tarjoamme tuote- ja prosessikehityksen optimointia tilastollisin menetelmin. Tulosten analysointia monimuuttujamallein ja vastepintamallinnuksin sekä mallin luotettavuuden arviointia.

Henkilöt, jotka työskentelevät tutkimuksen, tuotekehityksen, tuotannon ja laadunvalvonnan tehtävissä voivat hyödyntää palvelua esimerkiksi:
- Prosessin kannalta merkittävien muuttujien seulonnassa
- Prosessin kustannusten minimoinnissa
- Tuotteen ominaisuuksien maksimoinnissa
- Tuotantoprosessin vaikuttavien tekijöiden ja olosuhteiden optimoinnissa
- Seossuhteiden optimoinnissa​

Pekka Rantakylä
lehtori
pekka.rantakyla@hamk.fi
Visamäentie 35B
13100 Hämeenlinna
puh. 050-5745170​

Lamppu ikoni

Asiakas

Yrityksille, joilla on tuotekehitystä
mihin valmistut ikoni

Referenssit


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU