Koetoiminnan suunnittelu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koetoiminnan suunnittelu
Koetoiminnan suunnittelu

Koetoiminnan suunnittelu

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA  Asiantuntija
TOIMIPISTE  Hämeenlinna
ALA Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteen ala
KIELI Suomi, Englanti
PALVELUN TYYPPI kehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLA 01.03.2021 - 31.05.2021
HINTA Sopimuksen mukaan

Tilastollinen koesuunnittelu ja optimointi tuote- ja prosessikehityksessä.​

Tarjoamme tuote- ja prosessikehityksen optimointia tilastollisin menetelmin. Tulosten analysointia monimuuttujamallein ja vastepintamallinnuksin sekä mallin luotettavuuden arviointia.
 
Henkilöt, jotka työskentelevät tutkimuksen, tuotekehityksen, tuotannon ja laadunvalvonnan tehtävissä voivat hyödyntää palvelua esimerkiksi:
  • Prosessin kannalta merkittävien muuttujien seulonnassa
  • Prosessin kustannusten minimoinnissa
  • Tuotteen ominaisuuksien maksimoinnissa
  • Tuotantoprosessin vaikuttavien tekijöiden ja olosuhteiden optimoinnissa
  • Seossuhteiden optimoinnissa​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU