Koetoiminnan suunnittelu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koetoiminnan suunnittelu
Hämeen ammattikorkeakoulu

Koetoiminnan suunnittelu

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Asiantuntija
TOIMIPISTE Hämeenlinna
ALALuonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteen ala
KIELISuomi, Englanti
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLA01.09.2017 - 16.12.2017
HINTASopimuksen mukaan

Tilastollinen koesuunnittelu ja optimointi tuote- ja prosessikehityksessä.​

Tarjoamme tuote- ja prosessikehityksen optimointia tilastollisin menetelmin. Tulosten analysointia monimuuttujamallein ja vastepintamallinnuksin sekä mallin luotettavuuden arviointia.
 
Henkilöt, jotka työskentelevät tutkimuksen, tuotekehityksen, tuotannon ja laadunvalvonnan tehtävissä voivat hyödyntää palvelua esimerkiksi:
  • Prosessin kannalta merkittävien muuttujien seulonnassa
  • Prosessin kustannusten minimoinnissa
  • Tuotteen ominaisuuksien maksimoinnissa
  • Tuotantoprosessin vaikuttavien tekijöiden ja olosuhteiden optimoinnissa
  • Seossuhteiden optimoinnissa​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU