Koulujen liikenneturvallisuussuunnitelma

Hämeen ammattikorkeakoulu

Koulujen liikenneturvallisuussuunnitelma

TIEDOT PALVELUSTA

ALAtekniikan ja liikenteen ala
TOIMIPISTE Riihimäki
PALVELUN TUOTTAJA asiantuntija, opiskelija (opintohin liittyvä projekti)
PALVELUN TYYPPIkonsultointi
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTAMikäli projektin toteuttamiseen liittyy kustannuksia, niistä vastaa asiakas ja kustannuksista sovitaan projektin alussa.

Palvelun tuottaa liikennealan ensimmäisen vuoden opiskelijat vanhempien vuosikurssien opiskelijoiden ja henkilökunnan ohjaamana. Palvelu on mahdollista toteuttaa myös suunnitteluprojektina toisen tai kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla. Palvelussa tuotetaan yksittäisen koulun tai tietyn alueen koulujen liikenneturvallisuussuunnitelma kattaen fyysisen ympäristön toimenpiteet sekä liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisen.

 

Palvelu on saatavilla syksyisin (LI03 yhteydessä) sekä jatkuvana palveluna (LI13 yhteydessä).

​Janne Rautio, p. 050 435 5302, janne.rautio@hamk.fi

Lamppu ikoni

Asiakas

Palvelu on suunnattu kunnille.
mihin valmistut ikoni

Referenssit


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU