Koulujen liikenneturvallisuussuunnitelma - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koulujen liikenneturvallisuussuunnitelma
Hämeen ammattikorkeakoulu

Koulujen liikenneturvallisuussuunnitelma

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Asiantuntija, Opiskelija
TOIMIPISTE Riihimäki
ALATekniikan ja liikenteen ala
KIELISuomi, Englanti
PALVELUN TYYPPIkonsultointi
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTAMikäli projektin toteuttamiseen liittyy kustannuksia, niistä vastaa asiakas ja kustannuksista sovitaan projektin alussa.

Palvelun tuottaa liikennealan ensimmäisen vuoden opiskelijat vanhempien vuosikurssien opiskelijoiden ja henkilökunnan ohjaamana. Palvelu on mahdollista toteuttaa myös suunnitteluprojektina toisen tai kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla. Palvelussa tuotetaan yksittäisen koulun tai tietyn alueen koulujen liikenneturvallisuussuunnitelma kattaen fyysisen ympäristön toimenpiteet sekä liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisen.

Palvelu on saatavilla syksyisin (LI03 yhteydessä) sekä jatkuvana palveluna (LI13 yhteydessä).

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU