Liikenneturvallisuustutkimukset - Hämeen ammattikorkeakoulu
Liikenneturvallisuustutkimukset
Hämeen ammattikorkeakoulu

Liikenneturvallisuustutkimukset

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Asiantuntija, Opiskelija
TOIMIPISTE Riihimäki
ALATekniikan ja liikenteen ala
KIELISuomi, Englanti
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTAAsiakas vastaa työssä syntyvistä matkakuluista. Mahdollisista muista korvauksista (esimerkiksi opinnäytetyön tekijän stipendi) sovitaan erikseen.

Liikennealan opiskelijat tekevät opintojensa eri vaiheissa liikenneturvallisuuteen liittyviä tutkimus- ja selvitystöitä. Laajimmillaan työ voi olla opinnäytetyö tai pitkäkestoinen suunnitteluprojekti, jossa tutkitaan esimerkiksi tietyn alueen liikenneturvallisuutta tai tietyn toimenpiteen liikenneturvallisuusvaikutuksia. 

Esim. Uudenmaan ELY-keskukselle ja Järvenpään kaupungille tehtävä kevyen liikenteen alikulkujen turvallisuustutkimus, jossa selvitetään laajasti eri menetelmiä käyttäen kevyen liikenteen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä alikuluissa. Työ on aloitettu keväällä 2016 ja se päättyy kesällä 2017.

REFERENSSIT

Uudenmaan ELY-keskus, Järvenpään kaupunki.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU