Liikenneturvallisuustutkimukset

Hämeen ammattikorkeakoulu

Liikenneturvallisuustutkimukset

TIEDOT PALVELUSTA

ALAtekniikan ja liikenteen ala
TOIMIPISTE Riihimäki
PALVELUN TUOTTAJA asiantuntija, opiskelija (opintohin liittyvä projekti)
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTAAsiakas vastaa työssä syntyvistä matkakuluista. Mahdollisista muista korvauksista (esimerkiksi opinnäytetyön tekijän stipendi) sovitaan erikseen.

Liikennealan opiskelijat tekevät opintojensa eri vaiheissa liikenneturvallisuuteen liittyviä tutkimus- ja selvitystöitä. Laajimmillaan työ voi olla opinnäytetyö tai pitkäkestoinen suunnitteluprojekti, jossa tutkitaan esimerkiksi tietyn alueen liikenneturvallisuutta tai tietyn toimenpiteen liikenneturvallisuusvaikutuksia.

Esim. Uudenmaan ELY-keskukselle ja Järvenpään kaupungille tehtävä kevyen liikenteen alikulkujen turvallisuustutkimus, jossa selvitetään laajasti eri menetelmiä käyttäen kevyen liikenteen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä alikuluissa. Työ on aloitettu keväällä 2016 ja se päättyy kesällä 2017

​Janne Rautio, p. 0504355302, janne.rautio@hamk.fi

Lamppu ikoni

Asiakas

Palvelu on suunnattu toimijoille, joilla on liikenneturvallisuuteen liittyviä selvitystarpeita. Asiakkaan tulee olla tarvittaessa opiskelijoiden tavoitettavissa projektin ajan mahdollisen ohjaustarpeen vuoksi. Yhteydenpito on mahdollista hoitaa 100% etänä
mihin valmistut ikoni

Referenssit

​Uudenmaan ELY-keskus, Järvenpään kaupunki.


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU