Materiaalien olosuhdetestaus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Materiaalien olosuhdetestaus
Hämeen ammattikorkeakoulu

Materiaalien olosuhdetestaus

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Asiantuntija, Opiskelija
TOIMIPISTE HAMK Tech
ALATekniikan ja liikenteen ala
KIELISuomi, Englanti
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti, 1.11.2016 alkaen
HINTASopimuksen mukaan

Materiaalien kestävyyden testaus erilaisissa olosuhteissa kuten auringonvalon UV-säteily, kosteus, lämpötilanvaihtelut, ilman epäpuhtaudet, kemikaalirasitus, yms. Ohutlevykeskuksen testilaitteilla voidaan toteuttaa erilaisten materiaalien kiihdytettyä olosuhderasitusta erilaisissa olosuhteissa. Voidaan simuloida esimerkiksi materiaalien kuljetuksen tai varastoinnin aikaista rasitusta. Materiaaleissa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata esim. visuaalisilla ja mikroskooppitarkasteluilla, lujuuskokeilla, sekä väriero- ja kiiltomittauksilla. Olosuhderasitusta voidaan tehdä myös todellisissa ulko-olosuhteissa.

Testilaitteillamme on mahdollista tehdä mm. Seuraavia testejä:

  • UV-kosteusrasitustestit (SFS-EN ISO 11997-2, SFS-EN ISO 4892-3 , SFS-EN ISO 11507, SFS-EN 13523-10
  • Kosteudenkestävyyden testaus (SFS-EN ISO 6270-1, SFS-EN 13523-20)
  • Ulkorasitus (SFS-EN ISO 2810, SFS-EN 13523-19
  • Liimaliitosten testaus (ISO 9142:2003)
  • Kemikaalien vaikutus pinnoitteisiin (SFS-EN ISO 2812-1, SFS-EN ISO 2812-3, SFS-EN 13523-10)

Asiakas voi selvittää tuotteidensa kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa ja verrata eri materiaalien kestävyyttä. Tutkimustuloksia voi käyttää mm. Markkinointiin. Kiihdytetyillä olosuhdetesteillä voidaan selvittää erilaisten suoja-aineiden tai muiden kemikaalien vaikutusta materiaaleihin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU