Materiaalien olosuhdetestaus

Hämeen ammattikorkeakoulu

Materiaalien olosuhdetestaus

TIEDOT PALVELUSTA

ALAtekniikan ja liikenteen ala
TOIMIPISTE Ohutlevykeskus
PALVELUN TUOTTAJA asiantuntija, opiskelija (opinnäytetyö), opiskelija (opintohin liittyvä projekti), opiskelija (harjoittelu)
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLA01.11.2016 -
HINTASopimuksen mukaan.

Materiaalien kestävyyden testaus erilaisissa olosuhteissa kuten auringonvalon UV-säteily, kosteus, lämpötilanvaihtelut, ilman epäpuhtaudet, kemikaalirasitus, yms. Ohutlevykeskuksen testilaitteilla voidaan toteuttaa erilaisten materiaalien kiihdytettyä olosuhderasitusta erilaisissa olosuhteissa. Voidaan simuloida esimerkiksi materiaalien kuljetuksen tai varastoinnin aikaista rasitusta. Materiaaleissa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata esim. visuaalisilla ja mikroskooppitarkasteluilla, lujuuskokeilla, sekä väriero- ja kiiltomittauksilla. Olosuhderasitusta voidaan tehdä myös todellisissa ulko-olosuhteissa.

Testilaitteillamme on mahdollista tehdä mm. Seuraavia testejä:

  • UV-kosteusrasitustestit (SFS-EN ISO 11997-2, SFS-EN ISO 4892-3 , SFS-EN ISO 11507, SFS-EN 13523-10
  • Kosteudenkestävyyden testaus (SFS-EN ISO 6270-1, SFS-EN 13523-20)
  • Ulkorasitus (SFS-EN ISO 2810, SFS-EN 13523-19
  • Liimaliitosten testaus (ISO 9142:2003)
  • Kemikaalien vaikutus pinnoitteisiin (SFS-EN ISO 2812-1, SFS-EN ISO 2812-3, SFS-EN 13523-10)

Asiakas voi selvittää tuotteidensa kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa ja verrata eri materiaalien kestävyyttä. Tutkimustuloksia voi käyttää mm. Markkinointiin. Kiihdytetyillä olosuhdetesteillä voidaan selvittää erilaisten suoja-aineiden tai muiden kemikaalien vaikutusta materiaaleihin.

​Kauko Jyrkäs
Laboratoriopäällikkö
Visakaarre 9
13100 Hämeenlinna

+358 40 763 1323
kauko.jyrkas@hamk.fi
www.hamk.fi/ohutlevykeskus

Lamppu ikoni

Asiakas

Yritykset, julkinen sektori sekä muut tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja yliopistot
mihin valmistut ikoni

Referenssit


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU