Organisaation osaamiskartoitus ja kehittämissuunnitelma

Hämeen ammattikorkeakoulu

Organisaation osaamiskartoitus ja kehittämissuunnitelma

TIEDOT PALVELUSTA

ALAyhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
TOIMIPISTE Hämeenlinna
PALVELUN TUOTTAJA opiskelija (opinnäytetyö), opiskelija (opintohin liittyvä projekti)
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLAJatkuvasti
HINTASopimuksen mukaan

Organisaatioille tarjotaan
osaamiskartoituspalvelua kehittämissuunnitelmineen. Palvelu sisältää tavoitteen
määrittelyn ja työsuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa, kysely- tai
haastattelurungon laatimisen, kartoituksen toteuttamisen joko kyselynä tai
haastatteluna, tulosten analysoinnin ja
kehittämisehdotukset. Tuloksista laaditaan kehittämissuunnitelma.

Palveluun on mahdollista
sisällyttää asiantuntijapalveluna kehittämistyöpajoja ja
asiantuntija-alustuksia sekä tulosten esittelytilaisuus.

Koulutuspäällikkö Sari Hanka

sari.hanka@hamk.fi

03 646 3417

Lehtori Pasi Laine
pasi.laine@hamk.fi
03 646 6671

Suunnittelija Jukka Raitanen
jukka.raitanen@hamk.fi
03 646 6666

Lamppu ikoni

Asiakas

Yritykset, järjestöt ja julkinen sektori
mihin valmistut ikoni

Referenssit


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU