Pientalon lämmitysenergiainvestoinnin kannattavuustarkastelu, hajautettu energiantuotanto.

Hämeen ammattikorkeakoulu

Pientalon lämmitysenergiainvestoinnin kannattavuustarkastelu, hajautettu energiantuotanto.

TIEDOT PALVELUSTA

ALAtekniikan ja liikenteen ala
TOIMIPISTE Valkeakoski
PALVELUN TUOTTAJA opiskelija (opinnäytetyö), opiskelija (opintohin liittyvä projekti), opiskelija (harjoittelu)
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLA01.05.2017 - 31.08.2017
HINTA200

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijaryhmä arvioi pientaloasiakkaan energiainvestoinnin mielekkyyttä taloudellisesta näkökulmasta. Tarkastelussa selvitetään kohteen toteutunutta energian kulutusta (sähkö ja muut energialähteet) ja analysoidaan käytettävien lähtötietojen perusteella, onko uusi investointi järkevää toteuttaa.

Kannattavuustarkastelussa pyritään arvioimaan myös investoinnin takaisinmaksuaikaa.

Arvio esitetään asiakkaalle kirjallisen raportin muodossa. Tutkimus ei sisällä tarjouskyselyitä laitetoimittajille eikä järjestelmän suunnittelua tai mitoitusta.

Lehtori Timo Väisänen, puh 050 431 4808, timo.vaisanen@hamk.fi

Yliopettaja Raine Lehto, puh 050 574 5228, raine.lehto@hamk.fi

Lamppu ikoni

Asiakas

Pientalon, omakotitalon, pienen teollisuuskiinteistön omistaja.
mihin valmistut ikoni

Referenssit


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU