Pientalon lämmitysenergiainvestoinnin kannattavuustarkastelu, hajautettu energiantuotanto - Hämeen ammattikorkeakoulu
Pientalon lämmitysenergiainvestoinnin kannattavuustarkastelu, hajautettu energiantuotanto
Hämeen ammattikorkeakoulu

Pientalon lämmitysenergiainvestoinnin kannattavuustarkastelu, hajautettu energiantuotanto

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Opiskelija
TOIMIPISTE Valkeakoski
ALATekniikan ja liikenteen ala
KIELISuomi
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLA01.05.2017-31.08.2017
HINTA200

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijaryhmä arvioi pientaloasiakkaan energiainvestoinnin mielekkyyttä taloudellisesta näkökulmasta. Tarkastelussa selvitetään kohteen toteutunutta energian kulutusta (sähkö ja muut energialähteet) ja analysoidaan käytettävien lähtötietojen perusteella, onko uusi investointi järkevää toteuttaa.

Kannattavuustarkastelussa pyritään arvioimaan myös investoinnin takaisinmaksuaikaa.

Arvio esitetään asiakkaalle kirjallisen raportin muodossa. Tutkimus ei sisällä tarjouskyselyitä laitetoimittajille eikä järjestelmän suunnittelua tai mitoitusta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU