Rajamuovattavuusmääritys (FLD) ja venymäanalyysit - Hämeen ammattikorkeakoulu
Rajamuovattavuusmääritys (FLD) ja venymäanalyysit
Hämeen ammattikorkeakoulu

Rajamuovattavuusmääritys (FLD) ja venymäanalyysit

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Asiantuntija
TOIMIPISTE HAMK Tech
ALATekniikan ja liikenteen ala
KIELISuomi, Englanti
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLAjatkuvasti
HINTAsopimuksen mukaan

​​Ohutlevyn muovattavuuden rajat erityyppisissä muovausolosuhteissa voidaan havainnollisesti ja kattavasti määritellä rajamuovattavuuspiirroksen (Forming Limit Diagram, FLD) avulla. Piirrokseen piirrettävä, kullekin ohutlevymateriaalille ominainen rajamuovattavuuskäyrä (Forming Limit Curve, FLC) erottaa toisistaan onnistuneet ja murtumaan johtaneet muovaukset. Piirrosta käytetään hyväksi ohutlevytuotteen valmistettavuuden arvioinnissa ja numeeristen laskentatulosten vertailukohtana.  

Rajamuovattavuuspiirros määritetään Nakajima-menetelmään perustuvalla työkalulla muovatuista koekappaleista venymämittauslaitteiston avulla standardia EN 12004-2 noudattaen. 5-6 eri aihiogeometrian avulla saadaan kattava kuvaus materiaalin muovattavuusrajoista sekä syvä- että venytysvetopuolella.

Venymämittauslaitteistoja Ohutlevykeskuksessa on kolme: ASAME, Argus sekä reaaliaikaiseen mittaukseen perustuva Aramis. Näitä laitteistoja voidaan hyödyntää myös ohutlevytuotteiden tutkimiseen. Venymien suuruudet lasketaan koekappaleen pintaan tehdyn kuvion perusteella, joko muovauksen aikana tai jo valmiista kappaleesta. 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU