Rajamuovattavuusmääritys (FLD) ja venymäanalyysit

Hämeen ammattikorkeakoulu

Rajamuovattavuusmääritys (FLD) ja venymäanalyysit

TIEDOT PALVELUSTA

ALAtekniikan ja liikenteen ala
TOIMIPISTE Ohutlevykeskus
PALVELUN TUOTTAJA asiantuntija
PALVELUN TYYPPIkehitys/tutkimustehtävä
PALVELU SAATAVILLA01.11.2016 -
HINTASopimuksen mukaan.

​​Ohutlevyn muovattavuuden rajat erityyppisissä muovausolosuhteissa voidaan havainnollisesti ja kattavasti määritellä rajamuovattavuuspiirroksen (Forming Limit Diagram, FLD) avulla. Piirrokseen piirrettävä, kullekin ohutlevymateriaalille ominainen rajamuovattavuuskäyrä (Forming Limit Curve, FLC) erottaa toisistaan onnistuneet ja murtumaan johtaneet muovaukset. Piirrosta käytetään hyväksi ohutlevytuotteen valmistettavuuden arvioinnissa ja numeeristen laskentatulosten vertailukohtana.  

Rajamuovattavuuspiirros määritetään Nakajima-menetelmään perustuvalla työkalulla muovatuista koekappaleista venymämittauslaitteiston avulla standardia EN 12004-2 noudattaen. 5-6 eri aihiogeometrian avulla saadaan kattava kuvaus materiaalin muovattavuusrajoista sekä syvä- että venytysvetopuolella. 

Venymämittauslaitteistoja Ohutlevykeskuksessa on kolme: ASAME, Argus sekä reaaliaikaiseen mittaukseen perustuva Aramis. Näitä laitteistoja voidaan hyödyntää myös ohutlevytuotteiden tutkimiseen. Venymien suuruudet lasketaan koekappaleen pintaan tehdyn kuvion perusteella, joko  
muovauksen aikana tai jo valmiista kappaleesta. 

Johanna Hiljanen
Kehitysinsinööri
Visakaarre 9
13100 Hämeenlinna
+358 40 356 1913
johanna.hiljanen@hamk.fi

www.hamk.fi/ohutlevykeskus​

Lamppu ikoni

Asiakas

Yritykset, julkinen sektori sekä muut tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja yliopistot
mihin valmistut ikoni

Referenssit


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU