Työnohjaus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Työnohjaus
Hämeen ammattikorkeakoulu

Työnohjaus

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Asiantuntija
TOIMIPISTE Hämeenlinna
ALASosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala
KIELISuomi, Englanti
PALVELUN TYYPPImuu palvelu
PALVELU SAATAVILLAjatkuvasti
HINTAtarjouksen mukaan

Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä koulutetun työnohjaajan johdolla. Työnohjauksessa tulkitaan ja jäsennetään omaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kokemuksia ja tapahtumia. Työnohjaus on vakiintunut työmenetelmä, jolla edistetään organisaation toimintaa sekä työyhteisön jäsenten työhyvinvointia.

Työnohjauksella edistetään työn sujuvuutta sekä yksilöiden rooleja ja tehtäviä. Työnohjauksessa on mahdollista selkiyttää mm. organisaation perustehtävää, muutoskykyä, yhteistyötä ja johtamista sekä edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä. 

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena tilaajan osoittamissa tiloissa. Työnohjaus on oppimisprosessi, johon sisältyy useampi tapaaminen. Yhden tapaamisen kesto 1–1,5 h.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU