Viitoituksen inventointi ja suunnittelu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Viitoituksen inventointi ja suunnittelu
Hämeen ammattikorkeakoulu

Viitoituksen inventointi ja suunnittelu

TIEDOT PALVELUSTA

PALVELUN TUOTTAJA Asiantuntija, Opiskelija
TOIMIPISTE Riihimäki
ALATekniikan ja liikenteen ala
KIELISuomi, Englanti
PALVELUN TYYPPIkonsultointi
PALVELU SAATAVILLAjatkuvasti
HINTAMikäli projektin toteuttamiseen liittyy kustannuksia, niistä vastaa asiakas ja kustannuksista sovitaan projektin alussa.

Palvelun tuottaa liikennealan kolmannen vuoden opiskelijat. Palvelussa on mahdollista tehdä tietyn alueen liikennemerkkien ja viitoituksen inventointi ja kuntokartoitus. Suunnitteluprojekti-moduulissa tai opinnäytetyönä voidaan tuottaa viitoitussuunnitelmia joko tiettyyn aihepiiriin (esim. palvelukohteiden viitoitus) tai tietylle alueelle. 

Käynnissä: Viipurintien terveyskeskuksen opastus, Hämeenlinna, syksy 2016, inventointeja tehty osana opintoja v 2010-2015. 

Lukuisia opinnäytetöitä mm. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma – seudulliset viitoitusperiaatteet 

Vireillä: Hämeen Härkätien opasteiden kehittäminen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU