AMKoodari - Hämeen ammattikorkeakoulu
AMKoodari
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMKoodari opinnot HAMKissa

AMKoodari

AMKoodari - koulutuksella koodaavampaa Suomea

AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen. Opintoja voi suorittaa oman työn ohella verkossa tai täyspäiväisenä opiskelijana. Koulutus on tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille henkilöille, tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta

Opintokokonaisuudet

Monipuolisesta tarjonnasta voit valita sinua kiinnostavat opintokokonaisuudet tai yksittäiset opintojaksot. Tarjoamme myös osaa opinnoista englanniksi.

  • Minustako koodari?
  • Minustako pelintekijä?
  • Moderni web- ja mobiilikehitys
  • Data-analytiikka
  • Älykkäät IoT-järjestelmät
  • Pilviteknologiat
  • Toimi tehokkaasti verkossa

Tarjoamme opintoja aivan aloittelijoille, sekä jo hieman ohjelmointia osaaville. Tarkemmat kuvaukset opintokokonaisuuksista ja niiden sisällöistä sivun alaosassa. 

Opiskelumuodot

Opinnot järjestetään verkossa tai monimuoto-opintoina. Verkko-opintoihin voi sisältyä jonkin verran kontaktikertoja verkon välityksellä arki-iltaisin. Monimuoto-opinnot voivat sisältää myös lähitapaamisia. 

Syksyllä 2020 kaikki opintojaksot järjestetään kokonaan verkon välityksellä. Opintotarjonta ja opintojaksojen kuvaukset ovat nähtävillä sivun alaosassa kohdassa ”Opintotarjonta”. 

Hinta

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja se on osallistujille maksutonta.

Ilmoittautuminen

Koulutuksiin hakeudutaan täyttämällä sähköinen lomake hakuaikana. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. 

Seuraava hakuaika:

    • 7.9.2020 klo 08.00 – 20.9.2020 klo 23.59 (hakeutuminen 26.10. alkaville opintojaksoille)

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä koulutukseen ilmoittautumisesta/ hakeutumisesta. Lue lisää täältä.

Mikä AMKoodari?

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta.  Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia ja XAMK.

www.amkoodari.fi

AMKoodari -hankerekisterin tietosuojaseloste

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Sivua päivitetty 4.9.2020

 

Opintotarjonta

Minustako koodari?

Kysymykseen on helppo saada vastaus: valitse itsellesi sopiva opintojakso ja pääset heti kokeilemaan, mitä ohjelmointi pitää sisällään. Ohjelmointi voi aluksi vaikuttaa hankalien ohjelmointikielien opettelulta, mutta kun pääset vauhtiin, niin huomaat, että se on vain loogisten haasteiden ratkaisemista. Tutustuttuasi ohjelmoinnin perusteisiin ja yhteen tai useampaan ohjelmointikieleen voit jatkaa opiskelua ja valita itsellesi kursseja, jotka tähtäävät ammattimaiseen koodaustyöhön. Koodareista on huutava pula, ja avoimia työpaikkoja löytyy kaikilta teollisuuden aloilta. 

Tarjoamme opintoja aivan aloittelijoille, sekä jo hieman ohjelmointia osaaville. Opintojen taso ja mahdolliset esitietovaatimukset on mainittu opintojakson kuvauksessa. 

Verkko-opinnot

Aloittelijalle

Opintaan käyttämään tietokantaa monipuolisesti.
Aiheina ovat: tietokantojen ja taulujen luominen, kyselyt yhteen ja useampaan tauluun, tietojen lisäys, muokkaus ja poisto. Lisäksi opiskellaan tietokannan suunnittelun perusteet: analyysi ja käsitemalli.
Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: MySQL ja MySQL WorkBench

 Edistyneelle

Opitaan ohjelmoimaan sovellus olio-ohjelmointimenetelmällä.
Pääaiheina ovat luokat ja oliot, kapselointi, perintä, abstraktit luokat ja rajapinnat sekä poikkeusten hallinta ja kielessä valmiina olevien luokkien käyttö.
Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: Java, Eclipse.
Esitietovaatimukset: Javan perusteet

Lisätietoja

Katso lisätietoja klikkaamalla opintojakson nimeä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika opintojaksoille on 7. – 20.9.2020.

 

 

Minustako pelintekijä?

Suomi on yksi johtavia maita peliteollisuudessa. Pelejä ei tehdä pelkästään ajanvietteeksi, vaan myös monet muut alat, kuten opetus, hyödyntävät pelejä. Pelintekijän osaaminen koostuu itse pelisuunnittelun ja ohjelmoinnin lisäksi mm. pelimottoreiden ja muiden työkalujen hyödyntämisestä. Peliopinnot tarjoavat haasteita yhtä lailla harrastajille kuin ammattimaiseen pelintekoon tähtääville. Mitä jos aluksi kokeilisit tehdä ensimmäisen oman pelin?

Tarjoamme opintoja aivan aloittelijoille, sekä jo hieman ohjelmointia osaaville. Opintojen taso ja mahdolliset esitietovaatimukset on mainittu opintojakson kuvauksessa. 

Verkko-opinnot

Aloittelijalle

Opitaan pelien suunnittelua, mukaan lukien tasosuunnittelu, pelitasapaino, pelattavuus, tarina ja pelihahmojen kehitys.
Opetusmateriaalit ja tehtävät ovat englanniksi.
Suosittelemme valitsemaan samalla myös seuraavat opintojaksot: Peliohjelmointi, Peliprojekti.

Edistyneelle

Opitaan toteuttamaan yksinkertaisia 2D (tai 3D) -pelejä Unity-pelimoottorilla.
Sisältö: C#-ohjelmoinnin perusteet, Unity-pelieditorin perusteet, pelikäyttöliittymien ohjelmointi, peligrafiikan ja sulavan animaation ohjelmointi, äänten ohjelmointi, tekoälyohjelmointi peleissä.
Opetusmateriaalit ja tehtävät ovat englanniksi.
Suosittelemme valitsemaan samalla myös seuraavat opintojaksot: Pelisuunnittelu, Peliprojekti.
Esitietovaatimukset: Ohjelmoinnin perusteet

Toteutetaan ryhmätyönä yksinkertainen peli.
Sisältö: peliprojektin tekeminen ja dokumentointi, peliprojektien hallinta, versionhallinta Git ja Githubin avulla, sisältöjen luominen ja lisensointi, pelisisältöihin liittyvät oikeudelliset asiat, pelien markkinointi ja jakelu.
Opetusmateriaalit ja tehtävät ovat englanniksi.
Suosittelemme valitsemaan samalla myös seuraavat opintojaksot: Pelisuunnittelu, Peliohjelmointi.
Esitietovaatimukset: Jotain osaamista sisällöntuotannon tai ohjelmoinnin saralla

Lisätietoja

Katso lisätietoja klikkaamalla opintojakson nimeä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika opintojaksoille on 7. – 20.9.2020.

 

Moderni web- ja ohjelmistokehitys

Laadukkaiden ja tietoturvaltaan luotettavien web- ja mobiiliratkaisujen rakentajille löytyy nykypäivänä paljon töitä. Web- ja mobiilikehityksen saralla teknologiat kuten html5, CSS, ja JavaScript muodostavat luotettavan perustan, jonka pohjalta aloittelevana koodarina voit myöhemmin rakentaa osaamistasi terävämmäksi. Erikoistumisen ja jatkuvan opiskelun mahdollisuuksia löytyy web- ja mobiilikehityksen alalla paljon aina erilaisista sisällönhallintajärjestelmistä kokonaisiin testaus- ja kehittämisympäristöihin asti.

Tarjoamme opintoja aivan aloittelijoille, sekä jo hieman ohjelmointia osaaville. Opintojen taso ja mahdolliset esitietovaatimukset on mainittu opintojakson kuvauksessa. 

Verkko-opinnot

Edistyneelle

Opitaan suunnittelemaan ja laatimaan työpöytäsovelluksia valitussa kehitysympäristössä. Opitaan tuntemaan tapahtumaohjatun ohjelmoinnin periaatteet ja soveltamaan niitä hyödyntäen valittua sovelluskehystä.
Sisältö: .NET -kehitysympäristö, projektityypit, C# -kertaus, lomakkeen kontrollien käyttö, valikot ja sovellusikkunat, tallennus, grafiikan hyödyntäminen, syöttölaitetapahtumat, asynkroninen verkko I/O, listakontrollit, Data Binding.
Esitietovaatimukset: Olio-ohjelmointi (esim. Olio-ohjelmointi (C#))

Opitaan kehittämään luotettavia mobiilisovelluksia hyödyntäen käytössä olevien alustojen tarjoamia palveluja ja työkaluja. Sovelluskehityksessä hyödynnetään mobiililaitteiden erikoisominaisuuksia kuten paikannus, kiihtyvyys, viestit, kamera ja ääniominaisuudet.
Sisältö: kehitysympäristön käyttö, emulaattorin luominen, käyttöliittymän design peruskomponenteilla ja koodin liittäminen käyttöliittymään, elinkaarimalli, tallennus, luettelokomponentit ja menu, sensorien ja paikannuksen käyttö sekä käyttöoikeudet, grafiikan tuottaminen, aktiviteettien yhteiskäyttö, verkon palveluiden hyödyntäminen sovelluksessa, esim. kartat ja tietokanta.
Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: Kotlin-ohjelmointikieli,  Android Studio -työkalu
Esitietovaatimukset: Ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin perusteet (C, C#, Java tai JavaScript)

Lisätietoja

Katso lisätietoja klikkaamalla opintojakson nimeä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika opintojaksoille on 7. – 20.9.2020.

 

Data-analytiikka

Yritykset keräävät valtavasti tietoa asiakkaitaan, tuotteistaan ja ympäröivästä maailmasta, mutta usein tuota tietoa ei osata optimaalisesti hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Tässä moduulissa tutustutaan käsitteisiin data-analytiikka, keinoäly, koneoppiminen, tietokannat, pilvipalvelut sekä siihen, miten nämä tulisi integroida osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Tarjoamme opintoja aivan aloittelijoille, sekä jo hieman ohjelmointia osaaville. Opintojen taso ja mahdolliset esitietovaatimukset on mainittu opintojakson kuvauksessa. 

Verkko-opinnot

Aloittelijalle

Opitaan tuomaan ja muokkaamaan tietoa monesta lähteestä yhdeksi kokonaisuudeksi analysointia varten. Kootusta aineistosta opitaan analysoimaan ja tekemään tuloksista havainnollisia visualisointeja julkaistavia raportteja varten.
Käytettävät tekniikat ja ympäristöt: Pivot-taulukot, Power Pivot ja Power Bi Desktop / Power BI

Lisätietoja

Katso lisätietoja klikkaamalla opintojakson nimeä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika opintojaksoille on 7. – 20.9.2020.

 

Älykkäät IoT-järjestelmät

Haluatko oppia suunnittelemaan ratkaisuja, joissa tietoa kerätään, käsitellään ja siirretään langattomasti pilveen? Tässä opintokokonaisuudessa perehdytään Esineiden Internetin (IoT) maailmaan. Opit tuntemaan sensoriteknologioita, joiden avulla mitataan esimerkiksi lämpöä, valoa, kosteutta, ilmanpainetta ja sijaintia. Jos siis tykkäät puuhata erilaisten laitteiden kanssa, kokeilla ja asennella niitä erilaisiin paikkoihin, niin tämä opintokokonaisuus on sinua varten!

Tarjoamme opintoja aivan aloittelijoille, sekä jo hieman ohjelmointia osaaville. Opintojen taso ja mahdolliset esitietovaatimukset on mainittu opintojakson kuvauksessa. 

Seuraavat IoT-opintojaksot alkavat vuonna 2021!

 

Pilviteknologiat

Modernit ja kilpailukykyiset liiketoimintastrategiat perustuvat pitkälle digitalisointiin ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Lähes kaikki yritykset ovat siirtäneet tai ovat siirtämässä palvelimensa, sovelluksensa ja tietokantansa pilveen. Tässä moduulissa opit, miten tuo muutos voidaan tehdä ja millä tavalla siitä saadaan paras mahdollinen taloudellinen hyöty.

Tarjoamme opintoja aivan aloittelijoille, sekä jo hieman ohjelmointia osaaville. Opintojen taso ja mahdolliset esitietovaatimukset on mainittu opintojakson kuvauksessa. 

Verkko-opinnot

Aloittelijalle/ For beginner

Introduction to Cloud Computing, Cloud Deployment Models, Cloud Services and Computing, Standards, Interoperability between cloud service providers, Cloud Security & Cloud Management. The lab part of the course includes labs on Microsoft Azure, Amazon Cloud Services and Google Cloud Platform.
Teaching Methods: Distance learning, Self Study, Assignments, Quizzes & Video Tutorials
Prerequisites: Basic understanding of computer systems and web based services

Lisätietoja

Katso lisätietoja klikkaamalla opintojakson nimeä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika opintojaksoille on 7. – 20.9.2020.

 

Toimi tehokkaasti verkossa

Verkko on luonteva kanava asiakas/jäsenvuorovaikutukseen kaikenkokoisten yritysten, järjestöjen ja seurojen toiminnassa. Sen varaan rakentuvat monet palvelut ja ratkaisut, joiden pystyttäminen asiakkaiden ja jäsenten tarpeisiin onnistuu vähäiselläkin kokemuksella. Huolella laaditut ammattimaiset verkkokanavat (sivustot ja kauppapaikat) vaativat kuitenkin jo syvempää osaamista palveluiden tuomisesta verkkoon ja koodaamisesta. Tämän teeman opintojaksoilla pääset pintaa syvemmälle verkkosivujen ja -kauppojen toiminnallisuudessa.

Tarjoamme opintoja aivan aloittelijoille, sekä jo hieman ohjelmointia osaaville. Opintojen taso ja mahdolliset esitietovaatimukset on mainittu opintojakson kuvauksessa. 

Verkko-opinnot

Aloittelijalle

  • Digistartti 2 op (26.10. – 31.12.2020) 

Tällä nonstop-opintojaksolla käydään läpi oleellisimpia opiskelussa tarvittavia työkaluja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä käytänteitä.
Suosittelemme, että jokainen valitsee Digistartin opintojensa alkuun.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika opintojaksoille on 7. – 20.9.2020.

 

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU