AMKoodari - Hämeen ammattikorkeakoulu
AMKoodari
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMKoodari opinnot HAMKissa

AMKoodari

AMKoodari - koulutuksella koodaavampaa Suomea

AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen. Opintoja voi suorittaa oman työn ohella verkossa tai täyspäiväisenä opiskelijana. Koulutus on tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille henkilöille, tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta

Opintotarjonta

Monipuolisesta opintotarjonnasta voit valita sinua kiinnostavat kokonaisuudet tai yksittäiset opintojaksot. Tarjoamme myös osaa opinnoista englanniksi. Kaikki opinnot ovat korkeakoulutasoisia ja niitä voi hyödyntää myöhemmin osana ammattikorkeakoulututkintoa. Jotkut opinnot voivat sisältää esitietovaatimuksia ja ne ilmoitetaan tarkemmissa opintojaksojen kuvauksissa.

Opintokokonaisuudet

 • Minustako koodari?
 • Minustako pelintekijä?
 • Moderni web- ja mobiilikehitys
 • Data-analytiikka
 • Älykkäät IoT-järjestelmät

Tarkemmat kuvaukset opintokokonaisuuksista ja niiden sisällöistä sivun alaosassa.

Opiskelumuodot

Opinnot järjestetään verkossa tai päiväopintoina Hämeenlinnassa tai Riihimäellä. Verkko-opintoihin sisältyy jonkin verran kontaktikertoja verkon välityksellä arki-iltaisin.

Hinta

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja se on osallistujille maksutonta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2020 opintojaksoille avataan lokakuun aikana tälle sivulle. Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen lomake.

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi.

Mikä AMKoodari?

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta.  Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia ja XAMK.

www.amkoodari.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

Opintotarjonta

Minustako koodari?

Kysymykseen on helppo saada vastaus: valitse itsellesi sopiva opintojakso ja pääset heti kokeilemaan, mitä ohjelmointi pitää sisällään. Ohjelmointi voi aluksi vaikuttaa hankalien ohjelmointikielien opettelulta, mutta kun pääset vauhtiin, niin huomaat, että se on vain loogisten haasteiden ratkaisemista. Tutustuttuasi ohjelmoinnin perusteisiin ja yhteen tai useampaan ohjelmointikieleen voit jatkaa opiskelua ja valita itsellesi kursseja, jotka tähtäävät ammattimaiseen koodaustyöhön. Koodareista on huutava pula, ja avoimia työpaikkoja löytyy kaikilta teollisuuden aloilta.

Voit suorittaa Minustako koodari? -opintoja verkko-opintoina oman työn ohessa tai päiväopintoina Hämeenlinnassa. Sinun on mahdollista ottaa yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa koko Minustako koodari? -opintopolku alusta loppuun.

Kevät 2020 opintotarjonta

Verkko-opinnot

Edistyneelle

 • Ohjelmistokehitys 15 op (16.03.-10.05.2020)
  • Olio-ohjelmointi 5 op
  • Ohjelmistoprojektin työkalut, menetelmät ja hallintatyökalut 5 op
  • www-sovelluspalvelut 5 op

Tarkemmat kuvaukset ja esitietovaatimukset päivitetään tälle sivulle myöhemmin. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2020 opintojaksoille avataan lokakuun aikana. 

Syksy 2019 opintotarjonta

Verkko-opinnot

Aloittelijalle

 • Ohjelmoinnin perusteet 4 op (26.8.-25.10.2019)

Tällä opintojaksolla opit ohjelmoinnin perustaidot C# -kieltä käyttäen. Opintojakson päätyttyä osaat ohjelmoida yksinkertaisia sovelluksia erinäisiä ohjausrakenteita ja aliohjelmia hyödyntäen.

 • Johdatus graafisen käyttöliittymän ohjelmointiin 2 op (26.8.-25.10.2019)

Käytettävyys on olennainen sovelluskehityksen osa. Tällä opintojaksolla tutustumme sovelluksen graafisen käyttöliittymän suunnittelun perusteisiin.

 • Tietokannat 3 op (28.10.-20.12.2019)

Lähes jokaisen sovelluksen taustalla on tietokanta, joka mahdollistaa sovelluksen tehokkaan ja käyttäjäystävällisen toiminnan. Tämän opintojakson aikana luomme perusteet tietokantojen soveltamiselle sovellus- ja ohjelmistotuotannon aikana.

 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 3 op (28.10.-20.12.2019)

Tämän opintojakson aikana jatkamme sovellusohjelmointiin perehtymistä olio-ohjelmoinnin avulla. Opintojakso laajentaa taitopohjaasi, jonka avulla voit myöhemmin ponnistaa pidemmälle.

 • Pythonin perusteet 2 op (13.1.-13.3.2020)

Python on yksi laajalti käytetyistä ohjelmointikielistä ja sen sovellusalueet vaihtelevatkin aina web-ohjelmoinnista analytiikkaan. Tällä opintojaksolla tutustumme Python-kieleen analytiikan näkökulmasta.

Päiväopinnot Hämeenlinnassa

Aloittelijalle

Opinnot ovat osa Computer Applications -tutkintoa. Paikkoja on rajoitetusti ja valitsemme hakijoiden joukosta soveltuvimmat motivaatiokirjeen perusteella.

 • Basics of programming, 4 ECTS (26.8.-25.10.2019)

This course teaches you the basic skills of programming by utilizing C# as the language of choice. At the end of the course you are able to program simple applications which utilize different control structures and subroutines.

 • Introduction to object-oriented programming and project, 4 ECTS (28.10.-20.12.2019)

During this course we dive a bit deeper into the world of programming by acquiring basic skills in object-oriented programming. This will give you a good foundation upon which to build your competences further.

 • Databases 1, 2 ECTS (28.10.-20.12.2019)

Almost every application or program utilizes a database. Databases allow us to store and access important information in an efficient manner while using a program. The foundations of working with databases during software development are built within this course.

 • Software modelling language and methods, 2 ECTS (28.10.-20.12.2019)

One part of being successful in software development is having the ability to model the structure and behavior of applications during the software development process. For this, we use the unified modelling language (UML).

Päiväopinnot Riihimäellä

Edistyneelle

 • Olio-ohjelmointi (C#) 4 op (26.8.-25.10.2019)

Tavoitteena on oppia oliosuuntautuneen ohjelmoinnin suunnittelu ja toteutustapoja valitulla ohjelmointikielellä. Tutustumme myös ohjelmointiympäristön keskeisimpiin vakioluokkiin, mm. tekstin ja kokoelmien käyttöön. 

Esitietovaatimukset: Ohjelmoinnin peruskurssi, esim C, C# tai JavaScript.

 • Grafiikka ja käyttöliittymäohjelmointi 6 op (28.10.-20.12.2019)

Tavoitteena on tutustua sovelluksien tekemiseen Windows-ympäristössä. Grafiikkaohjelmointi käsittelee 3D-sovelluksen ohjelmallista rakentamista selainympäristöön. Samalla monet reaaliaikaisen 3D-grafiikan käsitteet, mm. valaistusmallit, transformaatiot, valmiit 3D-mallit ja erilaiset mäppäykset tulevat tutuiksi.

Esitietovaatimukset: Olio-ohjelmointi, JavaScript-perusteet

 • Käyttöliittymien suunnittelu ja käytettävyyden arviointi 3 op (28.10.-20.12.2019)

Graafisen käyttöliittymän käytettävyys ja arviointi sekä vektorigrafiikka. 

Esitietovaatimukset: ei esitietovaatimuksia

 

Minustako pelintekijä?

Suomi on yksi johtavia maita peliteollisuudessa. Pelejä ei tehdä pelkästään ajanvietteeksi, vaan myös monet muut alat, kuten opetus, hyödyntävät pelejä. Pelintekijän osaaminen koostuu itse pelisuunnittelun ja ohjelmoinnin lisäksi mm. pelimottoreiden ja muiden työkalujen hyödyntämisestä. Peliopinnot tarjoavat haasteita yhtä lailla harrastajille kuin ammattimaiseen pelintekoon tähtääville. Mitä jos aluksi kokeilisit tehdä ensimmäisen oman pelin?

Verkko-opinnot

 • Pelisuunnittelu 5 op (vuonna 2020)
 • Peliohjelmointi 5 op (vuonna 2020)
 • Peliprojekti 5 op (vuonna 2020)

Opintojaksojen kuvaukset päivittyvät tänne myöhemmin.

 

Moderni web- ja ohjelmistokehitys

Laadukkaiden ja tietoturvaltaan luotettavien web- ja mobiiliratkaisujen rakentajille löytyy nykypäivänä paljon töitä. Web- ja mobiilikehityksen saralla teknologiat kuten html5, CSS, ja JavaScript muodostavat luotettavan perustan, jonka pohjalta aloittelevana koodarina voit myöhemmin rakentaa osaamistasi terävämmäksi. Erikoistumisen ja jatkuvan opiskelun mahdollisuuksia löytyy web- ja mobiilikehityksen alalla paljon aina erilaisista sisällönhallintajärjestelmistä kokonaisiin testaus- ja kehittämisympäristöihin asti.

Opintotarjonta kevät 2020

Verkko-opinnot

Aloittelijalle

 • Web-kehitys 15 op (16.03.-10.05.2020)
  • www-sivuston käyttöliittymä 5 op
  • Web-ohjelmointi 7 op
  • ​Sisällönhallintajärjestelmät 3 op

Tarkemmat kuvaukset ja mahdolliset esitietovaatimukset päivitetään tälle sivulle myöhemmin. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2019 opintojaksoille on päättynyt.

Opintotarjonta syksy 2019

Verkko-opinnot

Aloittelijalle

 • Web-tekniikoiden perusteet 6 op (28.10.-20.12.2019)

Päiväopinnot Riihimäellä

Edistyneelle

 • Tietokantojen suunnittelu ja ohjelmointi 2 op (26.8.-25.10.2019)

Tavoitteena on oppia ymmärtämään tietokantasuunnittelun käsitteet ja erilaisten tietokantavaihtoehtojen ominaisuuksien erot. Lisäksi tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisen relaatiotietokannan. 

Esitietovaatimukset: ohjelmoinnin perusteet, Python-kielen perusteet.

Lähiopetusta perjantaisin Riihimäellä. 

 • Web-ohjelmointi 5 op (26.8.-25.10.2019)

Teemat: JavaScript- ja Python 3.x -kielet, säännölliset lausekkeet, web-ohjelmointi, erilaiset kirjastot ja HTML5 -rajapinnat, web-sovellusten suunnittelu ja toteutus.

Esitietovaatimukset: HTML ja CSS tuntemus, ohjelmoinnin perusteet, kyky tehdä yksinkertaisia staattisia web-sivuja. 

Lähiopetusta Riihimäellä 8-12 h viikossa. 

 

Data-analytiikka

Yritykset keräävät valtavasti tietoa asiakkaitaan, tuotteistaan ja ympäröivästä maailmasta, mutta usein tuota tietoa ei osata optimaalisesti hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Tässä moduulissa tutustutaan käsitteisiin data-analytiikka, keinoäly, koneoppiminen, tietokannat, pilvipalvelut sekä siihen, miten nämä tulisi integroida osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Verkko-opinnot

Aloittelijalle

 • Analysoinnin perusteet 3 op​ (28.10.-20.12.2019)

Kyky käsitellä ja visualisoida dataa on nykypäivänä yksi oleellisista työelämätaidoista, joita ilman on hankala pärjätä. Tällä opintojaksolla pureudumme näiden taitojen kehittämiseen.

Päiväopinnot Hämeenlinnassa

Aloittelijalle

Opinnot ovat osa Computer Applications -tutkintoa. Paikkoja on rajoitetusti ja valitsemme hakijoiden joukosta soveltuvimmat motivaatiokirjeen perusteella.

 • Data processing with Excel, 4 ECTS (26.8.-25.10.2019)

Excel is one of the foundational and widely used tools in data processing and analytics. This course will give you solid skills for working with data.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2019 opintojaksoille on päättynyt.

Älykkäät IoT-järjestelmät

Haluatko oppia suunnittelemaan ratkaisuja, joissa tietoa kerätään, käsitellään ja siirretään langattomasti pilveen? Tässä opintokokonaisuudessa perehdytään Esineiden Internetin (IoT) maailmaan. Opit tuntemaan sensoriteknologioita, joiden avulla mitataan esimerkiksi lämpöä, valoa, kosteutta, ilmanpainetta ja sijaintia. Jos siis tykkäät puuhata erilaisten laitteiden kanssa, kokeilla ja asennella niitä erilaisiin paikkoihin, niin tämä opintokokonaisuus on sinua varten!

Päiväopinnot Riihimäellä

Aloittelijalle

 • IoT-järjestelmät 12 op (26.8.-25.10.2019) 

Teemat: IoT tuotekehitys, elektroniikan perusteet ja komponentit, datalehtien käyttö, sovellusesimerkit, mikro-ohjainsovelluksen suunnittelu ja ohjelmointi, mikro-ohjaimen liittäminen tietoverkkoon, IoT-alustat ja niiden tekninen toteutus osana pilvipalvelua, tietoturva IoT-toteutuksissa, perehtyminen sovelluksissa tarvittaviin tekniikoihin, dokumentaatio tuotteen elinkaaren eri vaiheissa.

Lähiopetusta Riihimäellä maanantaisin ja tiistaisin. 

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2019 opintojaksoille on päättynyt.

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU