Yhteistyörobotiikka - Robotiikan toinen sukupolvi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Robotti ja ihminen kättelevät

Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi

Tietoa hankkeesta

Taustaa

Kaikilla aloilla yritykset panostavat vahvasti toimintansa tehostamiseen, mm. yhteistyörobotiikan keinoin. Tällä hetkellä yhteistyörobottien käyttö on vielä marginaalista, mutta vuoteen 2025 mennessä maailmassa on arvioitu olevan käytössä kymmenkertainen määrä yhteistyörobotteja nykyiseen verrattuna. Näiden robottien avulla voidaan ainakin osittain ratkaista useita valmistavan teollisuuden haasteita. Ammattitaitoisen työvoiman puute on tällä hetkellä yksi merkittävä pk-yritysten kasvua rajoittavista tekijöistä Suomessa. Esimerkkinä voidaan mainita puute ammattitaitoisista hitsaajista. Monissa tehtävissä henkilöstön tuottavuutta ja työhyvinvointia voidaan parantaa, kun työntekijät työskentelevät yhteistyörobotin kanssa, robotin suorittaessa ergonomisuudeltaan haastavimmat tai monotonisimmat työvaiheet. Samalla myös laadusta tulee tasaisempaa ja tuotannon saanto paranee.

Tavoitteet

Hämeen maakuntastrategian (”valmistavan teollisuuden mahdollisuudet”) mukaisen hankkeen tavoitteena on tukea Kanta-Hämeen alueen teknologiateollisuuden yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uutta teknologiaa edustavan yhteistyörobotiikan käyttöönottoa, tuotantomenetelmien kehittämistä yrityksissä sekä yritysten kokeilu- ja innovaatiotoiminnan lisääntymistä. Lisäksi tavoitteena on edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä.

Toimialoista hankkeen kohteina ovat rakennusala ja valmistavan teollisuuden tuotannolliset yksiköt. Myös luonnonvara-alalle suuntautuvia toimia kartoitetaan.

Toteutuksessa yhdistetään HAMK Tech, HAMK Edu ja HAMK Smart -tutkimusyksiköiden sekä yhteistyöverkoston osaamista. Hankkeessa kartoitetaan ja jaetaan kohteena oleville yrityksille tietoa robotiikasta, tuotetaan palvelu robotiikkaosaamisen arviointiin ja menetelmiä osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa toteutetaan robottien käyttöönoton suunnittelua edistävä simulointiympäristö sekä toteutetaan useita erilaisia yritysten erityistarpeisiin räätälöityjä robotiikkasovellusten kokeiluja. Lisäksi toteutetaan rakennusalalle uudenlainen, robotteja hyödyntävä ratkaisu rakennuksen valittuun valmistusvaiheeseen liittyen. Myös yritysten ja tutkimuslaitosten verkostoitumista sekä yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä edistetään.

Toteuttaja: HAMK
Rahoittaja: Hämeen liitto ja Uudenmaan liitto (EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020), Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki
Toteutusaika: 1.8.2019 – 30.9.2021

 

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU