Koulutus kategorian arkisto

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöisiä ohjaustaitoja sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia asiantuntijana sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa. KENELLE SUUNNATTU? Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnoncontinue reading
sosiaali ja terveysalan yamk nainen luennoi

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot TAVOITTEET Koulutuksessa painottuvat muutoksen ymmärtäminen sosiaali- ja terveysalalla sekä  johtamisen haasteet moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi keskitymme tarkastelemaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämistä ja johtamista. VALMIUDET Koulutuksessacontinue reading
opiskelijoita kampuksella

Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Opit tukemaan ihmisen ja yhteisöjen osallisuutta sekä vuorovaikutusta yhteiskunnassa.   MIHIN VALMISTUT? Ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi sosiaaliohjaaja, lastensuojelun ohjaaja, kuraattori, koulusosionomi, palveluohjaaja, nuorisotyöntekijä, asumispalveluyksikön ohjaaja, varhaiskasvatuksencontinue reading

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju Kuuntele MITÄ HYÖTYÄ? Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. KENELLE SUUNNATTU? Koulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteencontinue reading
Opiskelijat ohjelmoivat robottikättä

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) Perustiedot Opintojen sisältö Opiskelun käytännöt Hakuohjeet Opiskelijat kertovat Kuuntele Perustiedot MITÄ OPIT? Opit kehittämään energiatehokkaita sähköistyksen ja automaation järjestelmiä ja ratkaisuja. Opit hyödyntämään monipuolisesti uutta teknologiaa, kuten simulointia, virtualisointia ja robotiikkaa.  MIHIN VALMISTUT? Valmistut sähkö-continue reading