Avoin AMK koulutukset – Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin aokk

Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka 5 op

Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka 5 op Kuuntele Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka 5 op Opintojakso on HAMKin ammatillisen opettajankorkeakoulun avointa opintotarjontaa. Tavoite Opinto-ohjaaja osaa tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja sen rajat. oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. käyttää itsenäistä,continue reading
Sosiokulttuurinen nuorisotyö

Sosiokulttuurinen nuorisotyö 5 op

Sosiokulttuurinen nuorisotyö 5 op Kuuntele Sosiokulttuurinen nuorisotyö 5 op Tavoite Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa sosiaalipedagogisia sekä taito- ja taidekasvatuksellisia menetelmiä nuorten toimijuuden ja identiteetin vahvistamisessa soveltaa sosiaalipedagogisista tietoperustaa nuorten osallisuuden vahvistamisessa. Tämä opintojakso kuuluu Nuori kansalaisena -moduuliin. Sisältöcontinue reading