julkaiseminen Archives - Hämeen ammattikorkeakoulu

Amkien julkaisutoiminnan kehittämispäivä

Kehittämispäivä on suunnattu ammattikorkeakouluissa julkaisutoiminnan parissa työskenteleville henkilöille. Päivän tarkoituksena on verkostoitua, jakaa hyviä käytäntöjä, tunnistaa yhteisiä haasteita, saada vertaistukea ja pohtia yhteistyön mahdollisuuksia. Päivän fokus on julkaisujen tuottamisen prosesseissa ja niiden tukemisessa, eli tällä kertaa emme syvenny tiedonkeruun teemoihin.
continue reading

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU