Avoin AMK koulutukset – Hämeen ammattikorkeakoulu

Alustatalouden mahdollisuudet webinaari

26.11.2020 klo 9-10.30 Alustatalouden mahdollisuudet Mitä alustataloudella tarkoitetaan, kuinka se toimii ja miten siihen pääsee mukaan. Webinaarissa kerrotaan, millaisia hyötyjä alustataloudesta on yrityksille ja näytetään esimerkkejä alustatalouden ratkaisuista. lous  Ilmoittaudu mukaan!
continue reading
Avoin amk

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus)

Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus) Kuuntele Arvo-ohjatut hankinnat 4 op (nonstop-aloitus) Tavoite Opiskelija: ymmärtää hankintatoimen roolin yrityksessä osaa suhteuttaa ostotoiminnan yrityksen tai organisaation arvoihin ja kokonaisvolyymiin perehtyy tavanomaisen ostoprosessin vaiheisiin ja hallitsee joitain hankintatoimen kehittämisen periaatteita perehtyy ostosopimusten ja toimituslausekkeidencontinue reading

Business Design 5 op

Business Design 5 op Kuuntele Business Design 5 op Tavoite Opiskelija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja tunnistaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, luoda tulevaisuuden visioita, havainnoida ja kyseenalaistaa, rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseen liittyen, luoda ideoita, suunnitella ja toteuttaacontinue reading
Kirjasto

Business Design 5 op (YAMK)

Business Design 5 op (YAMK) Kuuntele Business Design 5 op (YAMK) Tavoite Opiskelija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja osaa tunnistaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, osaa luoda tulevaisuuden visioita, osaa havainnoida ja kyseenalaistaa, osaa rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseencontinue reading
Avoin amk

Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op

Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op Kuuntele Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op Tavoite Opiskelija osaa tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän markkinoinnin osa-alueet ja tavoitteet. Hän osaa tutkia ja analysoida yrityksen toimintaympäristöä vastuullisuuden näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa vastuullisuuden periaatteita jacontinue reading