Osaamispolkuja uraohjaukseen 5 op (TÄYNNÄ) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Osaamispolkuja uraohjaukseen 5 op (TÄYNNÄ)
Iloiset ihmiset.

Osaamispolkuja uraohjaukseen 5 op

MITÄ HYÖTYÄ?

Tavoitteena on perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen. Lisäksi tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja.

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Osaamispolkuja uraohjaukseen

Haluatko perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen? Koulutuksen tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja.

Tule mukaan maksuttomaan koulutukseen!

Osaamispolkuja uraohjaukseen 5 op -koulutuksen sisältö

Kokonaisvaltainen ohjaus

  • Ohjaustyötä ohjaavat arvot, asenteet ja ammattietiikka
  • Holistinen ohjaus ja ohjauksen ulottuvuudet
  • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen urapolulla
  • Monialaisissa uraohjauksen verkostoissa toimiminen

Osaamisidentiteetin vahvistaminen

  • Osaamisidentiteetin rakentuminen
  • Osallisuuden vahvistaminen ohjauksen keinoin
  • Jatkuva oppiminen
  • Kestävä tulevaisuus ja siihen liittyvä osaaminen

Verkkokoulutus 23.8. – 29.11.2023

Kaikki tapaamiset järjestetään klo 13-16.

Kokonaisvaltainen ohjaus
1. Verkkotapaaminen ke 23.8. 
2. Verkkotapaaminen ke 20.9. 
3. Verkkotapaaminen ti 10.10. 

Osaamisidentiteetin vahvistaminen
1. Verkkotapaaminen ke 1.11. 
2. Verkkotapaaminen ke 29.11. 

 

Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Toteutus: Koulutus sisältää alkukartoituksen, verkkotapaamisia ja oppimistehtäviä.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuukouluttajat: Päivi Pukkila, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Laura Paaso, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Koulutuskeskus Brahe

 

HAMK Up, Continous Learning

Lappia

Oulun ammattikorkeakoulun logo.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen logo.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo.