Osaamispolkuja uraohjaukseen 5 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Osaamispolkuja uraohjaukseen 5 op
Iloiset ihmiset.

Osaamispolkuja uraohjaukseen 5 op

MITÄ HYÖTYÄ?

Tavoitteena on perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen. Lisäksi tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja.

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Osaamispolkuja uraohjaukseen

Haluatko perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen? Koulutuksen tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja.

Tule mukaan maksuttomaan koulutukseen!

Osaamispolkuja uraohjaukseen 5 op -koulutuksen sisältö

Kokonaisvaltainen ohjaus

  • Ohjaustyötä ohjaavat arvot, asenteet ja ammattietiikka
  • Holistinen ohjaus ja ohjauksen ulottuvuudet
  • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen urapolulla
  • Monialaisissa uraohjauksen verkostoissa toimiminen

Osaamisidentiteetin vahvistaminen

  • Osaamisidentiteetin rakentuminen
  • Osallisuuden vahvistaminen ohjauksen keinoin
  • Jatkuva oppiminen
  • Kestävä tulevaisuus ja siihen liittyvä osaaminen

Koulutukset

Tarjolla kaksi eri toteutusta:

Verkkokoulutus 18.1. – 4.5.2023

Kaikki tapaamiset järjestetään klo 13-16.

Kokonaisvaltainen ohjaus
1. Verkkotapaaminen ke 18.1. 
2. Verkkotapaaminen ke 15.2. 
3. Verkkotapaaminen ke 15.3. 

Osaamisidentiteetin vahvistaminen
1. Verkkotapaaminen ke 5.4. 
2. Verkkotapaaminen to 4.5. 

 

Ilmoittautuminen verkkokoulutukseen 3.1.2023 mennessä.

Hämeen seudun toteutus 25.1. – 10.5.2023

Kaikki tapaamiset järjestetään klo 13-16.

Kokonaisvaltainen ohjaus
1. Lähitapaaminen Hämeenlinnassa ke 25.1. 
2. Lähitapaaminen Hämeenlinnassa ke 22.2. 
3. Lähitapaaminen Hämeenlinnassa ke 22.3.

Osaamisidentiteetin vahvistaminen
1. Verkkotapaaminen to 20.4. ​
2. Verkkotapaaminen ke 10.5.

 

Ilmoittautuminen Hämeen seudun toteutukseen 3.1.2023 mennessä.

 

Toteutus: Koulutukset sisältävät alkukartoituksen, verkko-/lähitapaamisia ja oppimistehtäviä.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuukouluttajat: Päivi Pukkila, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Laura Paaso, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Koulutuskeskus Brahe

 

HAMK Up, Continous Learning

Lappia

Oulun ammattikorkeakoulun logo.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen logo.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU