Vastuullisesti kehittyvä vaatetus- ja muotiala - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vastuullisesti kehittyvä vaatetus- ja muotiala
Vastuullisesti kehittyvä vaatetus- ja muotiala

Vastuullisesti kehittyvä vaatetus- ja muotiala

MITÄ HYÖTYÄ?

Pääset kehittämään ja täydentämään osaamistasi omien uratavoitteittesi mukaisesti vaatetus– ja muotialan tuotekehitys- ja laatuprosesseista, vastuullisesta tuotesuunnittelusta, digitalisaatiosta sekä muotikaupan toimialaosaamisesta.  

KENELLE SUUNNATTU?

Kohderyhmänämme ovat ensisijaisesti työssä ja työvoiman ulkopuolella olevat vaatetus– ja muotialan toimijat, jotka haluavat uudistaa osaamistaan, parantaa työmarkkina-asemaansa tai edetä urallaan uutta osaamista vaativiin tehtäviin esim. tuoteostajaksi, -kehittäjäksi, verkkokauppaosaajaksi tai työhön opastajaksi. 

TIEDOT KOULUTUKSESTA

KOULUTUKSEN NIMI Vastuullisesti kehittyvä vaatetus- ja muotiala
KESTO  1–5 kuukautta
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) Opintojen laajuus valittavissa koulutustarjottimelta
AJANKOHTA 1.9.2023–31.1.2024
TOTEUTUSTAPA Verkko-/monimuotototeutus
HINTA Maksuton
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 3.9.2023

Vastuullisesti kehittyvä vaatetus- ja muotiala (VASTE)

 

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Ammattiopisto Tavastian yhteistyönä olemme koonneet työelämälähtöisen vaatetus- ja muotialan kohderyhmälle soveltuvan opintotarjottimen, josta voit valita uratavoitteittesi mukaisen kokonaisuuden. Opintotarjottimemme pohjautuu VASTE-hankkeessa keväällä 2023 toteutettuun valtakunnalliseen toimivien vaatetus- ja muotialan yritysten osaamistarvekartoitukseen.

 

Koulutussisältö

Olemme jakaneet opintojaksot neljän pääteeman alle. Opintojakson otsikon perässä on mainittu opintojen laajuus (opintopistettä tai tuntia) ja koulutuksen järjestäjätaho. 

Katso opintojaksojen aikataulutus tästä.

TEEMA 1. Tuotekehitys ja laatuprosessi

Kestävän kehityksen näkökulmat ovat kasvava osa yritysten tuotekehitystä. Tuotekehitysosaaminen on yritysten ydintoimintaa. Se käsittää koko toimintaketjun suunnitelmasta tuotteeksi sisältäen myös laatuprosessin. Tässä teemassa sinulla on mahdollisuus kehittää ajankohtaista osaamistasi tuotekehityksen, hankintaketjujen ja teollisen valmistuksen työtehtävistä.  

 • Tuotekehitys ja teollinen tuotanto, 3 op (HAMK) 
 • Vastuullinen arvoketju ja ostotoiminta, 3 op (HAMK) 
 • Teollisen tuotannon konekanta ja huolto, 15 tuntia (Tavastia) 
 • Perehdytys teolliseen tuotantoon, 30 tuntia (Tavastia) 

TEEMA 2. Uudistuva vaatetus- ja muotiala

Muotiala elää murroskauttaan kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa ja lisäten vastuullisen muodin kysyntää. Muotoiluajattelun kautta lisäät ymmärrystä kuluttajista ja niistä arvoista, joista asiakas on tuotteessa valmis maksamaan. Tässä teemassa perehdyt myös vaatetus- ja muotialan uusiin liiketoimintamalleihin ja ratkaisuihin.  

 • Muotoiluajattelu vaatetus- ja muotialalla, 3 op (HAMK) 
 • Vaatetus- ja muotialan uudet liiketoimintamallit, 2 op (HAMK) 
 • Kestävä tuotesuunnittelu ja kehitys vaatetus- ja muotialalla, 5 op (HAMK) 

TEEMA 3. Muotialan digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa alaa laajasti, kun kauppa siirtyy verkkoon. Osaamistarpeet laajenevat uusien digitaalisten työkalujen hallintaan niin suunnittelijoille, markkinoijille kuin kuluttajillekin.  

 • Digitaalisen tuotekehityksen perusteet, 5 op (HAMK)

TEEMA 4. Muotikaupan toimialaosaaminen 

Muotialan myyjän laaja-alainen osaaminen varmistaa asiakastyytyväisyyden sekä kuluttajan sitoutumisen myymälän palveluun ja tuotetarjontaan, niin kivijalkakaupassa kuin verkkokaupassakin. Hyvä asiakaspalvelu ja tuotetietous lisäävät myymälän ja verkkokaupan brändimielikuvaa. 

 • Toimialaosaamista muotikaupan myyjille, 30 tuntia (Tavastia) 
 • Visuaalinen tuoteviestintä, 2 op (HAMK) 
 • Vastuullinen brändi ja viestintä, 3 op (HAMK) 

Ajankohta ja toteutustapa 

Toteutamme koulutussisällöt ajalla 1.9.2023–31.1.2024. Suurin osa opintojaksoista on verkko- ja etätoteutuksia, mutta tarjoamme myös kädentaitoa ja ammattiosaamista vahvistavaa lähiopetusta sekä tilaisuuksia verkostoitumiseen. Toteutamme lähiopetusjaksot joko HAMKin tai Ammattiopisto Tavastian tiloissa Hämeenlinnassa. Tutustu tarkemmin opintojakson toteutustapaan ja -aikaan sivun alareunasta. 

Opetuskieli on suomi. Tarvittaessa voimme järjestää kielitukea suomenkielisen ammattisanaston vahvistamiseksi soveltuvin osin. 

Kouluttajat 

 • Muotoilun ja vaatetuksen lehtori Ninamaria Arkonsuo, HAMK 
 • Muotoilun ja vaatetuksen lehtori Leena Koivunen, HAMK 
 • Tekstiili- ja muotialan lehtori Leila Vuorijärvi, Ammattiopisto Tavastia
 • Lisäksi muita alan asiantuntijoita

Koulutuksen hinta 

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Haku koulutukseen 

Hakuaika koulutukseen on 3.9.2023 mennessä. Hakulomakkeella pääset valitsemaan sinulle sopivimmat opintojaksot. Hakeutuminen koulutukseen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi koulutuksen yhteyshenkilölle. HAMKin ja Tavastian opintoihin haku tapahtuu omien hakulomakkeidensa kautta. 

Opiskelijaksi hyväksyminen 

Opintoihin on rajattu määrä paikkoja ja opiskelijavalinta tapahtuu hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella, ilmoittautumisjärjestyksessä kohderyhmärajaus huomioiden. Kun hakuaika on päättynyt 3.9.2023, saat sen jälkeen viestin valintapäätöksestä sekä tarkempia tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen. Hakeutuminen tulee peruuttaa aina kirjallisesti sähköpostitse Miiariitta Lindroosille (miiariitta.lindroos@hamk.fi). HAMKissa ja Ammattiopisto Tavastiassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. 

Henkilökohtainen opinto-ohjaus

Hakulomakkeella voit valita henkilökohtaisen opinto-ohjauksen ajan. Vapaaehtoisessa ohjaustapaamisessa saat opinto- ja uraohjausta, jonka pohjalta voit suunnitella omat opintosi. Varaa ohjausaika myös siinä tapauksessa, jos tarvitset muuta opintoihin liittyvää erityistukea, kielitukea tai työn opinnollistamiseen liittyviä ohjeita.

Opintojaksokuvaukset

Tutustu yksittäisten opintojaksojen sisältöihin ja toteutustapaan alasvetovalikosta.

Tuotekehitys ja teollinen tuotanto, 3 op

Sisältö: Tuotekehitysprosessissa vaate muuttuu prototyypistä tuotantokelpoiseksi tuotteeksi. Tuotekehityksen olennaisia osia ovat sovittaminen ja mallitus, mittaaminen ja mittataulukkojen tekeminen, sarjonta mittataulukossa sekä tuotantoon tarvittava ohjeistus. Myös laadunvalvonta on tärkeä osa tuotekehitystä ja teollista tuotantoa.

Ajankohta: Viikot 36–41

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät, tehtävien koonti lähipäivänä 10.10.2023 klo 9–16 HAMKissa Hämeenlinnassa.

Kouluttaja HAMK: Leena Koivunen, vieraileva luennoitsija

Vastuullinen arvoketju ja ostotoiminta, 3 op

Sisältö: Tämän ajan vaatetusalan toiminta perustuu erilaisiin hankinta- ja tuotantoketjuihin. Kurssilla opitaan tilaus-, hankinta- ja tuotantoketjujen perusteet. Näiden rakenteen ymmärtäminen mahdollistaa lähinäkyvän ja kestävän kehityksen arvojen mukaisen toiminnan.

Ajankohta: Viikot 43–47

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät, hybridityöpajapäivä 17.11.2023 9–16 HAMK, Hämeenlinna

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo, vieraileva luennoitsija

Teollisen tuotannon konekanta ja huolto, 15 tuntia

Sisältö: Muotialalla tarvitaan tuotteiden valmistustehtäviin osaajia, joilla on monipuoliset taidot alan koneiden ja laitteiden käytöstä sekä huollosta. Kurssilla tutustutaan yleisimpiin teollisuudessa käytettäviin ompelukoneisiin ja saatavilla oleviin lisälaitteisiin sekä niiden toimintaan. Harjoitellaan koneiden langoitusta, säätämistä ja käyttöä erilaisille materiaaleille sekä lisälaitteiden asentamista. Harjoitellaan käytännössä koneiden pienimuotoisia huoltotöitä.

Ajankohta: Viikot 38–40, etäopetus 22.9.2023 ja lähiopetus 29.–30.9. 2023

Toteutustapa: Monimuoto, etä- ja lähipäivät

Kouluttaja Tavastia: lehtori Leila Vuorijärvi ja ompelukonemekaanikko Heino Hietala

Perehdytys teolliseen tuotantoon, 30 tuntia

Sisältö: Muotialalla tarvitaan tuotteiden valmistustehtäviin osaajia, joilla on valmiudet työskennellä monipuolisesti erilaisissa vaatteen valmistuksen työtehtävissä. Kurssilla käydään läpi sarjatuotannon prosessi, suunnitellen ja toteuttaen kaksi vaatetusalan tuotteen sarjatyötä. Opit myös perustaitoja teollisen tuotteen valmistamisesta ja harjaannut alan koneiden käyttämisessä.

Ajankohta: viikot 42–44. Lähipäivät 16. -19.10 ja 3–4.11. 2023, klo 8–16.

Toteutustapa: Lähiopetus

Kouluttaja Tavastia: lehtori Leila Vuorijärvi

Muotoiluajattelu vaatetus- ja muotialalla, 3 op

Sisältö: Muotoiluajattelu on osa nykyaikaista yritystoimintaa. Se mahdollistaa luovan, käyttäjälähtöisen, monialaisen ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan toiminnan eri osa-alueilla. Design Thinking Process ja sen vaiheet ovat osa muotoiluajattelua. Käyttäjäprofiilit ja trendiennusteet ovat muotoilijan työkaluja pyrittäessä kohti optimaalista tuotetta.

Ajankohta: viikot 36–41

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät, hybridityöpajapäivä 9.10.23 klo 9–16 HAMK, Hämeenlinna

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo

Vaatetus- ja muotialan uudet liiketoimintamallit, 2 op

Sisältö: Vaatetusala on entistä enemmän siirtymässä uudenlaisiin liiketoiminta- ja ratkaisumalleihin. Toimialaa määrittävät osaltaan digitalisaatio, sosiaalinen media, vastuullisuus ja kiertotalous. Co-design ja asiakkaiden osallistaminen esim. sosiaalisen median kautta, Reused-liiketoiminta sekä brändien omien mallistojen vuokraus ovat esimerkkejä uusista toimintamalleista.

Ajankohta: viikot 43–46

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät

Kouluttaja HAMK: Leena Koivunen, vieraileva luennoitsija

Kestävä tuotesuunnittelu ja kehitys vaatetus- ja muotialalla, 5 op

Sisältö: Kestävän kehityksen periaatteet ovat kasvava osa vaatetusalaa. Näiden periaatteiden mukaisten ratkaisujen aikaansaaminen edellyttää jo suunnitteluvaiheessa peruskäsitteiden ja ilmiöiden tunnistamista sekä ymmärtämistä. Suunnittelijan vastuu vaikuttaa koko tuotteen elinkaareen tuoteideasta valmiin tuotteen hoitoon ja kierrätysmahdollisuuksiin. Vastuu kattaa käytettävät materiaalit, tuotteen rakenteiden valinnat, tuotantoketjun osat, markkinoinnin ja myynnin käyttäjälle.

Ajankohta: viikot 43–50

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät, hybridipaneelikeskustelu lähipäivänä perjantai 1.12.23 9:00 – 16:00 HAMK, Hämeenlinnassa.

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo, Leena Koivunen, vieraileva luennoitsija

Digitaalisen tuotekehityksen perusteet, 5 op

Sisältö: Vaatetuksen digitaalisten työvälineiden hallinta on välttämätön osa nykyaikaista, tehokasta suunnittelua ja teollista tuotantoa. Tällä kurssilla tutustutaan yhteen digitaaliseen ketjuun ja sen mahdollisuuksiin.

Ajankohta: Viikot 2-5, 2024

Toteutustapa: Lähiopetus Illustrator 12.1.24, Grafis 19.1.24, VStitcher 26.1.24 ja jatkokerta em. ohjelmille 29.1.24 HAMK D311 (Illustrator, Grafis, VStitcher), itsenäinen työskentely HAMKissa (Illustrator mahdollisesti itsenäisenä verkko-opintona, jos opiskelijalla on Adobe-paketti)

Kouluttaja HAMK: Leena Koivunen, Niinamaria Arkonsuo tai Nina Kyber, Elina Lahtela

Toimialaosaamista muotikaupan myyjille, 30 tuntia

Sisältö: Muotialan myyjän laaja-alainen osaaminen varmistaa asiakastyytyväisyyden sekä kuluttajan sitoutumisen myymälän palveluun ja tuotetarjontaan, niin kivijalkakaupassa kuin verkkokaupassakin. Hyvä asiakaspalvelu ja tuotetietous lisää myymälän ja verkkokaupan brändimielikuvaa. Kurssilla opiskellaan vaatetusalan materiaalien tunnistamista ja ajankohtaisia kauppanimiä sekä materiaaleille tyypillisiä ominaisuuksia ja perusteita hoito-ohjeille. Lisäksi opiskellaan pukeutumistuotteiden koon ilmaisussa käytettyjä mittataulukoita ja oikean kokoisen ja muotoisen/mallisen vaatteen valitsemisen perusteita erilaisille vartalonmuodoille.

Ajankohta: viikot 49–3. Etäpäivät 8.12. ja 15.–16.12.2023. Lähipäivät, 13.1. ja 20.1. 2024.

Toteutustapa: Etäopetus, etätehtävät ja lähiopetus.

Kouluttaja Tavastia: lehtori Leila Vuorijärvi

Visuaalinen tuoteviestintä, 2 op

Sisältö: Onnistunut tuoteviestintä tuottaa onnistuneen sekä odotuksia vastaavan ostokokemuksen. Näkyvä, vaikuttava ja ymmärrettävä tuoteviestintä edellyttää oikean informaation ja visuaalisten elementtien valintaa. Visuaalinen viestintä on tärkeä työväline informaation tuottamiseen ja asiakkaan innostamiseen.
Ajankohta: viikot 48–50
Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat ennakkomateriaalit, verkkotehtävät ja etäpäivä 27.11.2023 9–16, 1 valokuvauspäivä valinnaisesti 8.12.23 klo 9–16 tai 9.12.23 klo 9–16 HAMK D-rakennus Studio Hämeenlinna.
Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo

Vastuullinen brändi ja viestintä, 3 op

Sisältö: Yritysten vastuullisuusviestinnän on oltava suunnitelmallista, läpinäkyvää ja merkityksellistä. Tämän toteutumiseksi on tärkeää ymmärtää ne periaatteet, joille vastuullinen brändi rakentuu ja sitä rakennetaan sekä tuetaan viestinnän keinoin. Monikanavaisen viestinnän toteuttaminen, viestinnän käyttäminen strategisena työkaluna edellyttää monialaista lähestymistapaa sekä organisaatioiden osallistavaa ja eettistä toimintaa.

Ajankohta: viikot 2–5

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo ja muita asiantuntijoita