Avoimet tarjouspyynnöt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoimet tarjouspyynnöt
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä työskentelemässä.

Avoimet tarjouspyynnöt

Avoimet tarjouspyynnöt

Avoimet tarjouspyyntöasiakirjat mahdollisine liitteineen.

Hämeen ammattikorkeakoulu noudattaa hankintalakia ja -direktiiviä hankinnoissaan. Lisäksi hankintatoimeamme säätelee sisäinen hankintojen toimintaohje. Kaikki hankitamme, joiden ennakoitu arvo ylittää kansallisen hankintarajan, julkaistaan HILMA-portaalissa sekä tarjouspalvelut.fi-portaalissa. Alle kansallisen rajan jäävät hankinnat kilpailutetaan valitun toimittajajoukon kesken tai avoimena kilpailutuksena pienhankinnat.fi-portaalissa.

Hämeen ammattikorkeakoulun hankintaprosessit toteutetaan sähköisillä välineillä ja meillä on jo usean vuoden kokemus sähköisitä menetelmistä. Pyrimme huomioimaan hankinnoissamme sosiaalisia kriteerejä sekä kestävään kehitykseen tähtääviä kriteereitä tai vertailuperusteita. Pyrimme avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja innovatiivisuuteen hankinnoissamme.

Löydät Hämeen ammattikorkeakoulun avoimet tarjouspyynnöt alla olevien linkkien takaa:

www.hilma.fi
www.tarjouspalvelu.fi/hamk
www.pienhankintapalvelu.fi/hamk

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU