Avoimet tarjouspyynnöt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoimet tarjouspyynnöt
digitaaliset ratkaisut
Ihmisiä työskentelemässä.

Avoimet tarjouspyynnöt

Avoimet tarjouspyynnöt

Julkiset hankinnat Hämeen ammattikorkeakoulussa

Hämeen ammattikorkeakoulu noudattaa hankintalakia ja -direktiiviä hankinnoissaan. Lisäksi hankintatoimeamme säätelee sisäinen hankintojen toimintaohje. Kaikki hankitamme, joiden ennakoitu arvo ylittää kansallisen hankintarajan, julkaistaan HILMA-portaalissa sekä Hanki-palvelussa. Alle kansallisen rajan jäävät hankinnat kilpailutetaan valitun toimittajajoukon kesken.

Pyrimme huomioimaan hankinnoissamme kestävään kehitykseen sekä kiertotalouteen tähtääviä kriteereitä tai vertailuperusteita. Pyrimme avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja innovatiivisuuteen hankinnoissamme.

Löydät Hämeen ammattikorkeakoulun avoimet tarjouspyynnöt alla olevien linkkien takaa:

HILMA-portaali

Hanki-palvelu