Kumppanuudet - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kumppanuudet
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus - ilmakuva

Kumppanuudet

HAMK toimii vahvojen kumppanien kanssa

HAMK tekee yhteistyötä laajasti ja vaikuttavasti. Syvintä yhteistyö on strategisten kumppaneiden kanssa. Teemme lisäksi monentasoista paikallista, alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Olemme mukana useissa verkostoissa ja meillä on edustajia merkittävissä asiantuntijaelimissä.

Strategiset kumppanimme

 • Aalto-yliopisto
 • Luonnonvarakeskus
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
 • Beyond-liittouma
  • VIA University College
  • Universidade Feevale

Merkittävät yhteistyökumppanimme

 • Satoja yrityksiä
 • Sairaanhoitopiirit ja paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Suomalaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot
 • Toimialueemme toisen asteen oppilaitokset (Hevosopisto, Ammattiopisto Tavastia, Hyria, Forssan ammatti-instituutti, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Kiipula, lukiot)
 • Kaupungit ja kunnat (kampussopimukset)
 • Hämeen liitto
 • Hämeen ELY-keskus
 • Hämeen TE-toimisto
 • Toimialueen evankelis-luterilaiset seurakunnat
 • Suomen partiolaiset
 • Panssariprikaati
 • Vanajavesikeskus
 • Kauppakamarit: Hämeen kauppakamari, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Tampereen kauppakamari (Valkeakoski)
 • Hämeen yrittäjät
 • Kehitysyhtiöt: Linnan kehitys, Riihimäen tilat ja kehitys, Forssan yrityskehitys
 • Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema
 • HPK Liiga oy
 • Järjestöt ja säätiöt

Merkittävät kansalliset ja kansainväliset verkostot ja edustukset:

 • Verkostot:
  • IBC Finland
  • ICP Materials
 •  Edustukset:
   • Strategisen tutkimuksen neuvosto (Suomen Akatemia): dosentti Helena Kautola
   • Opettajankoulutusfoorumi (opetus- ja kulttuuriministeriö): dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen, vpj.
   • Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (opetus- ja kulttuuriministeriö): dosentti Maria Lassila-Merisalo

HAMK kehittää kansainvälistymistä

HAMKilla on Euroopassa noin sata yhteistyökorkeakoulua. Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Venäjällä ja Afrikassa kumppaneita on parikymmentä.

​​​HAMK on solminut sopimukset strategisesta kumppanuudesta v. 2011 brasilialaisen Feevale Universityn ja tanskalaisen VIA University Collegen kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä strategisella tasolla korkeakoulujen kehittämisessä että  koulutus- ja tutkimustoiminnassa. Opiskelijat pystyvät jatkossa hyödyntämään kumppanuusverkoston laajaa verkko-opetustarjontaa, josta osa on yhteisesti kehitettyä. Tutkimusyhteistyö koskee kaikkia HAMKin tutkimusyksiköitä.  Yhteisen osaajapoolin rakentuminen laajentaa kunkin korkeakoulun asiantuntijaverkostoa, jota hyödynnetään koulutus- ja tutkimustoiminnan lisäksi myös yhteisissä osaamisen viennin toimissa.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Feevale University ja VIA University College allekirjoittivat liittoumasopimuksen toukokuussa 2016. Sopimuksella tiivistetään kansainvälistä strategista kumppanuutta korkeakoulujen liittoumaksi.

Lisäksi HAMKilla on toistakymmentä kaksoistutkintopartneria: opiskelijat voivat HAMKissa opiskellessaan suorittaa myös toisen, ulko​​maisen korkeakoulututkinnon.

Kansainväliset vaihtokorkeakoulut

Yhteistyökoulujen tiedot on koottu SoleMOVE-järjestelmään.

Kun haluat selata HAMKin kumppanikorkeakouluja, toimi seuraavasti:

 • Mene selaimellasi osoitteeseen https://saas.solenovo.fi/solemove/disp//14_/en/public/nop/nop.
 • Valitse Login-kehyksen sisältä alasvetovalikosta Häme University on Applied Sciences (HAMK) mutta älä kirjaudu järjestelmään.
 • Kirjautumisikkunan yläpuolelle tulee kaksi linkkiä. Valitse Exchange Destinations Abroad and feedback.
 • Sivulle avautuu Search for exchange destinations abroad -hakukriteeristö. Voit hakea vaihtokohteita esim. kohdemaan perusteella.
 • Start search -nappi käynnistää haun.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU