Kumppanuudet - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kumppanuudet
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus - ilmakuva

Kumppanuudet

HAMK toimii vahvojen kumppanien kanssa

HAMK tekee yhteistyötä laajasti ja vaikuttavasti. Syvintä yhteistyö on strategisten kumppaneiden kanssa, joita ovat Suomessa Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), Laurea-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk). Kansainvälisesti tärkein kumppanuus on Beyond Alliance for Knowledge (BAK), johon kuuluvat HAMKin lisäksi VIA University College Tanskasta ja Feevale University Brasiliasta.

Kampusyhteistyötä paikallisella tasolla

HAMK toimii kampuksillaan aktiivisesti yhteistyössä muiden oppilaitosten ja yritysten sekä yhteisöjen kanssa.

  • Hämeenlinnassa HAMK toimii Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, joka on vireä osaamiskeskittymä Visamäen kaupunginosassa. Korkeakoulukeskukseen kuuluu myös yritysyhteisö Innopark.
  • Forssassa kampusyhteistyöyä toteutetaan Forssan ammatti-instituutin ja lukion kanssa.
  • Riihimäellä kampusyhteistyökumppaneita ovat ammattiopisto HYRIA​ ja alueen lukiot.
  • Evon, Lepaan ja Mustialan kampuksilla tehdään tiivistä yhteistyötä Hämeen ammatti-instituutin ja lähilukioiden kanssa.
  • ​Valkeakoski Campuksella tehdään ainutlaatuista yhteistyötä ammatti- ja aikuisopiston, lukion ja yritysten kesken.

Yhteistyötä toimialueen ja valtakunnan huippuosaajien kanssa

HAMKilla on useita yhteistyösopimuksia eri alojen valtakunnallisesti merkittävien toimijoiden kanssa. 

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa on sovittu yhteisistä toimenpiteistä, joilla vahvistetaan luonnonvara-alan sekä bio- ja kiertotalouden osaamista kansallisesti. Yhteistyöllä kehitetään luonnonvara-alan ja bio- ja kiertotalouden koulutusta sekä tuetaan suomalaista alaan liittyvää yrittäjyyttä. Yhteistyössä tehtävää tutkimus- ja kehitystoimintaa kohdennetaan kaupunki-maaseutualueille Etelä-Suomessa.

Hämeen yrittäjien kanssa tehtävän strategisen yhteistyön tavoitteena on sopijaosapuolten osaamisen ja aluevaikuttavuuden vahvistaminen sekä yhteistyötä tukevien toimintamallien rakentaminen. Näiden tavoitteiden kautta tuetaan Häme-ohjelman mukaista visiota vahvimmasta yrittäjyysmaakunnasta.

Panssariprikaatin ja HAMKin puitesopimus yhteistyön lisäämisestä tähtää kummankin organisaation osaamisen vahvistaminen. Uusia yhteistyötapoja etsitään aktiivisesti tutkimus- ja kehityshankkeista. Näin HAMKin ja Panssariprikaatin merkitys alueellisina osaamiskeskittyminä Kanta-Hämeessä vahvistuu. Sopimuksella tavoitellaan myös korkeakouluopiskelijoiden ja varusmiespalvelusta suorittavien koulutuksen edistämistä.​

Suomen partiolaisten kanssa on solmittu laaja-alainen ja pitkäkestoinen yhteistyösopimus liittyen muun muassa osaamisen kehittämiseen ja Evon alueella järjestettäviin leireihin. yhteistyön tavoitteena on kehittää ja mallintaa sellaisia toimintatapoja, joilla partiossa hankittuja tietoja, taitoa ja osaamista voidaan tuoda näkyväksi sekä tunnistaa ja tunnustaa virallisessa koulutusjärjestelmässä ja työelämässä.

HPK Liiga oy:n kanssa tehty yhteistyösopimus kehittää yhteistyötä brändin vahvistamisessa, lähentää HPK:n ja HAMKin suhteita ja tuottaa aktiivisesti lisäarvoa opiskelijoille ja työelämälle.

HAMK kehittää kansainvälistymistä

HAMKilla on Euroopassa noin sata yhteistyökorkeakoulua. Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Venäjällä ja Afrikassa kumppaneita on parikymmentä.

​​​HAMK on solminut sopimukset strategisesta kumppanuudesta v. 2011 brasilialaisen Feevale Universityn ja tanskalaisen VIA University Collegen kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä strategisella tasolla korkeakoulujen kehittämisessä että  koulutus- ja tutkimustoiminnassa. Opiskelijat pystyvät jatkossa hyödyntämään kumppanuusverkoston laajaa verkko-opetustarjontaa, josta osa on yhteisesti kehitettyä. Tutkimusyhteistyö koskee kaikkia HAMKin tutkimusyksiköitä.  Yhteisen osaajapoolin rakentuminen laajentaa kunkin korkeakoulun asiantuntijaverkostoa, jota hyödynnetään koulutus- ja tutkimustoiminnan lisäksi myös yhteisissä osaamisen viennin toimissa.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Feevale University ja VIA University College allekirjoittivat liittoumasopimuksen toukokuussa 2016. Sopimuksella tiivistetään kansainvälistä strategista kumppanuutta korkeakoulujen liittoumaksi.

Lisäksi HAMKilla on toistakymmentä kaksoistutkintopartneria: opiskelijat voivat HAMKissa opiskellessaan suorittaa myös toisen, ulko​​maisen korkeakoulututkinnon.

Kansainväliset vaihtokorkeakoulut

Yhteistyökoulujen tiedot on koottu SoleMOVE-järjestelmään.

Kun haluat selata HAMKin kumppanikorkeakouluja, toimi seuraavasti:

  • Mene selaimellasi osoitteeseen https://saas.solenovo.fi/solemove/disp//14_/en/public/nop/nop.
  • Valitse Login-kehyksen sisältä alasvetovalikosta Häme University on Applied Sciences (HAMK) mutta älä kirjaudu järjestelmään.
  • Kirjautumisikkunan yläpuolelle tulee kaksi linkkiä. Valitse Exchange Destinations Abroad and feedback.
  • Sivulle avautuu Search for exchange destinations abroad -hakukriteeristö. Voit hakea vaihtokohteita esim. kohdemaan perusteella.
  • Start search -nappi käynnistää haun.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU