Viestinnän saavutettavuus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Viestinnän saavutettavuus
Puhelin kädessä ja kynät ihmisten äsissä.
Kuvituskuva.

Viestinnän saavutettavuus

HAMKin strateginen viestintä edistää HAMKin viestinnän saavutettavuutta sekä teknisesti verkkosivuilla että sisällöllisesti.

Tämä suunnitelma kattaa strategisen viestinnän tuottamat materiaalit ja verkkosivut sekä tuen muiden tuottamille sisällöille. Haluamme että jokaisella HAMKin asiakkaalla on pääsy tuottamaamme sisältöön.

HAMKin viestinnän esteettömyys- ja saavutettavuustavoitteet ja -kriteerit

Saavutettavuus huomioidaan HAMKin strategisen viestinnän toiminnan kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkiksi verkkosivut, presentaatiopohjat, mainokset, some-päivitykset, esitteet ja julkaisut pyritään aina toteuttamaan saavutettavasti (WCAG 2.1, taso AA). Myös sisällölliseen saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota niin, että tuottamamme sisällöt ovat helppolukuista, hyvää ja saavutettavaa kieltä. Tuemme koko organisaatiota saavutettavien viestintäratkaisujen ja -sisältöjen tuottamisessa ohjeistuksella, koulutuksella ja henkilökohtaisella neuvonnalla.

Saavutettavuus otetaan huomioon kaikissa strategisen viestinnän hankinnoissa ja kilpailutuksissa. Esimerkiksi kun HAMKin verkkosivut uudistetaan vuonna 2023, sivuston saavutettavuus on olennainen kriteeri. Saavutettavuusosaaminen ja -kriteerit huomioidaan myös muissa kilpailutuksissa, joissa haetaan yhteistyökumppaneita viestinnän ratkaisujen ja sisältöjen tuottamiseen.

Keskeinen osa strategisen viestinnän saavutettavuusvastuuta ovat HAMKin verkkosivut, joilla pyrimme aina takaamaan digitaalisen saavutettavuden. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme asianmukaisia saavutettavuusstandardeja. Meillä on käytössä jatkuvaan kehitys- ja seurantatyöhön Siteimprove- sekä Contrast Checker -työkalut. Sivuillamme on käytössä ReadSpeaker-ruudunlukijatyökalu, joka mahdollistaa tekstin kuuntelemisen. Saavutettavuus huomioidaan sekä ulkoisten verkkosivujen että SharePoint-alustella toimivan intranetin kehityksessä.

Verkkosivustollamme kerrotaan saavutettavuudesta ja ohjataan olemaan yhteydessä strategiseen viestintään, jos sivustolla havaitsee saavutettavuuspuutteita.

Teemme töitä saavutettavuuden eteen myös yhteistyössä muiden HAMKin toimijoiden kanssa. Tarjoamme tukea eri yksiköille ja hankeviestintään: mm. saavutettava verkkosivupohja, tuki ohjeiden kirjoittamiseen ja viestinnän sisältöjen tuottamiseen, tuki kiinteistöpalveluille opasteisiin.

Kriteerit:

 • Viestintämme on monikanavaista ja saavutettavissa erilaisten apuvälineiden avulla.
 • Viestinnän kanavat ja keinot vastaavat saavutettavuuden vaatimuksiin.
 • Henkilöstölle on laadittu viestintään selkeät ohjeet, jotka huomioivat saavutettavuuden (esimerkiksi visuaaliset ohjeet, verkkosivujen päivitysohjeet)
 • Sekä strategisen viestinnän henkilöstön että muiden hamkilaisten osaamista saavutettavuudessa edistetään ja pidetään yllä ohjein ja koulutuksin
 • Verkkosisällöt ovat helposti käytettäviä, visuaalisuudeltaan saavutettavia ja kieleltään selkeitä ja ymmärrettäviä.
 • Viestintä on keskeisiltä sisällöiltään saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Vastuut

Strategisen viestinnän saavutettavuuden kokonaisuudesta vastaa strategisen viestinnän päällikkö. Tiimissä verkkosivujen saavutettavuus on vastuutettu webmasterille ja sisällöllinen saavutettavuus markkinoinnin asiantuntijalle. Strategisen viestinnän saavutettavuudesta vastaavat henkilöt seuraavat saavutettavuuden toteutumista säännöllisesti ja päivittävät saavutettavuussuunnitelmaa tarpeen mukaan.

Tavoitteena on, että jokainen strategisen viestinnän tiimin jäsen ymmärtää ja sisäistää saavutettavuuden perusteet niin, että pystyy toteuttamaan saavutettavuutta omassa työssään ja opastamaan muuta henkilökuntaa perustasolla. Tavoitteen saavuttamisesta huolehditaan sisäisellä koulutuksella, jota järjestetään säännöllisesti.

Tavoitteet vuodelle 2023

HAMK toteuttaa vuonna 2023 brändi- ja verkkosivu-uudistukset. Keskeinen tavoite on huolehtia saavutettavuuden toteutumisesta näissä uudistuksissa. Saavutettavuus huomioidaan kumppanien kilpailutuksessa sekä läpi koko kehitysprosessien. Tavoitteena on, että meillä on uudistusten jälkeen verkkosivut ja visuaalinen ilme, jotka ovat saavutettavia ja selkeää kieltä ja että brändiohjeistus ohjaa hamkilaisia tuottamaan saavutettavia materiaaleja ja sisältöjä.

Tavoitteena on myös luoda toimintamalli, jossa saavutettavuus nivotaan osaksi strategisen viestinnän säännöllisiä koulutuksia henkilökunnalle.

Tiimin saavutettavuudesta vastaavat henkilöt tarkastelevat suunnitelman päivitystarpeita vähintään kerran vuodessa.

Lisäksi kiinnitämme huomiota englanninkielisen viestintäsisällön lisäämiseen etenkin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä, mutta myös muussa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässämme.

Yksittäisiä kehityskohteita vuodelle 2023 ovat

 • videoiden tekstityksen lisääminen, jota edistetään työkaluilla ja ohjeistuksella
 • verkkosivustolle ladattavien tiedostojen saavutettavuuden edistäminen, jota varten tarkennetaan ohjeistusta

Lainsäädäntö

 • Mari Kamaja
 • Strategisen viestinnän päällikkö
 • Toiminnon vastuuhenkilö
 • Hanna-Kaisa Hytönen
 • Webmaster
 • Saavutettavuusasiantuntija
 • Taru Kosunen
 • Markkinointiasiantuntija
 • Saavutettavuusasiantuntija