Office 365 imported

Heidi Heikkilä

Heidi Heikkilä opetusassistentti liikenneala Puh. +358504705115 heidi.heikkila@hamk.fi Tietoja minustaOpetusassistentin ydintehtäviä ovat opetusta tukevat tehtävät sekä opiskelijaprojekteissa mukanaolo henkilökunnan edustajana. Opetusta tukevia tehtäviä ovat esimerkiksi opetusmateriaalin luonnostelu, lähtötietojen hankinta harjoitustöihin sekä tarvittaessa yhteydenpito sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin. Opiskelijaprojekteissa opetusassistentin rooli muovautuu tarpeen
continue reading

Niina Kovanen

Niina Kovanen opetusassistentti rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Puh. +358405703353 Niina.Kovanen@hamk.fi Tietoja minustaHoidan Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusken kansainvälisiä asioita (saapuvat ja lähtevät vaihto-opiskleijat sekä opettajat). Lisäksi olen mukana perusmatematiikan ja tietotyön opetuksessa ja koordinoin opinnäytetyöprosessia. 
continue reading

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU