Turvallisuus - Häme University of applied sciences
Turvallisuus
liikennemerkki ja tyttö
Tyttö ja muu vaara -merkki

Turvallisuus

HAMK on turvallinen opiskelu- ja työyhteisö

Yhteisömme turvallisuustyön lähtökohtana on jokaisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.  Turvallisuustyön taustalla on lainsäädäntö, joka edellyttää turvallisen opiskelu- ja työympäristön mahdollistamista kaikille yhteisöön kuuluville  (AMKL 31 §, TyöturvallisuusL 8 §).

Toteutamme ja kehittämme turvallisuutta verkostomaisesti monien eri toimijoiden, kuten opiskelijahyvinvointipalvelujen,  työsuojelun, henkilöstöpalvelujen, kiinteistöpalveluiden ja muiden välisellä yhteistyöllä. Tavoitteenamme on vahva turvallisuuskulttuuri, jota jokainen voi edistää jokainen pienillä teoilla arjessa.

 

 

Kampusten pelastussuunnitelmat

Kampusten pelastussuunnitelmat löytävät tältä koontisivulta (Pelsu.fi)

*****

Varautuminen sähkökatkoksiin

Sähköjen katketessa HAMK kiinteistöpalvelut alkavat selvittää, minkä laajuisesta ja kuinka pitkästä katkosta on kysymys. Kampuksilla varaudutaan keskeyttämään lähiopetus ja muu toiminta. Opettajat ja muu henkilöstö ohjeistavat opiskelijoita mahdollisimman nopeasti. Pidemmän sähkökatkon ajaksi siirrytään etäopetukseen.

Sähköjen katketessa kampuksella moni asia lakkaa toimimasta:

 • Kampuksen verkkoyhteydet eivät toimi.
 • Tiedonsiirto mobiiliverkossa hidastuu nopeasti.
 • Hissit eivät toimi.
 • Vessat eivät toimi eikä vettä tule.
 • Ravintolat ovat kiinni.
 • Rakennuksien ilmanvaihto ja lämmitys pysähtyy.
 • Vain akkuvarmennettu hätävalaistus on toiminnassa.
 • Sähkölukoissa on akkuvarmistus, mutta ne toimivat vain rajallisen ajan. Rakennuksista ja tiloista voi aina poistua, mutta niihin ei välttämättä pääse sisään.

IT-järjestelmät sähkökatkon aikana:

 • HAMKin it-järjestelmät toimivat varavirran avulla aivan normaalisti 2 tunnin ajan.
 • Jos sähkökatko kestää yli 2 tuntia, monet it-järjestelmät eivät toimi, käyttöön jäävät vain:
  • Microsoft 365 palvelut (Outlook, Teams, jne)
  • fi verkkosivustot

Äkilliseen sähkökatkoon kannattaa varautua ainakin seuraavasti:

 • Seuraa sääennusteita. Kylmä sää ja lumisade lisäävät sähkökatkojen riskiä.
 • Tarvittaessa käytä puhelimesi taskulamppua. Kynttilöiden polttaminen on ehdottomasti kielletty.   –
 • Pidä puhelin ja tietokoneen akut aina mahdollisimman täynnä.
 • Tutustu opiskeluympäristösi poistumisreitteihin, sillä hissit eivät toimi katkon aikana.
 • Pukeudu sään mukaisesti.
 • Muista, että sähköt myös palaavat. Aseta käyttämäsi sähkölaitteet virrattomaan tilaan. Muista myös sulkea vesihanat.

Sähkökatkoihin varautuminen kotona ja etäopinnoissa

Sähkökatkoksiin on hyvä varautua myös kotona. Hyvää tietoa yleisestä varautumisesta sähkökatkoihin löydät esim. näistä linkeistä:

Normaalin sähkökatkosvalmistautumisen lisäksi etäopiskelussa on hyvä tarkastella seuraavia asioita:

 • Varmistu, että tietokoneen ja puhelimen akut ovat täyteen ladattuja
 • Käytä nettiyhteyden jakamista puhelimesta

Sähkökatkoista tiedottaminen 

Mikäli kampuksen sähkökatkosta tiedetään etukäteen, siitä ilmoitetaan seuraavilla kanavilla:

 • Tuudo
 • Opiskelijoiden Yammer-ryhmät
 • Kampuksen Yammer-ryhmä
 • Kampusten infonäytöt

Yllättäen tai hyvin lyhyellä varoitusajalla alkavasta pidemmästä sähkökatkosta tiedotetaan edellä mainituilla kanavilla mahdollisuuksien mukaan. Jos muut järjestelmät ovat pidempään poissa käytöstä, voidaan opiskelijoita ja henkilökuntaa informoida tilanteesta tekstiviestillä

*****

Yleinen hätänumero 112

Havaitessasi vaaratilanteen, joka uhkaa henkeä, terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä, soita yleiseen hätänumeroon 112.

Hätänumeroon soitetaan kiireellisissä hätätilanteissa, kun paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia kuten ensihoito, pelastuslaitos, poliisi, ensihoito tai sosiaaliviranomainen. Hätänumeroon vastataan “Hätäkeskus – Nödcentralen”.

Hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella ja vastata päivystäjän kysymyksiin mahdollisimman tarkasti.

Milloin soitan hätänumeroon 112?

 • kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle
 • kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa

Älä soita hätänumeroon

 • kysely- tai tiedustelutarkoituksessa
 • häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa: sähkökatkokset
 • kiireettömissä tilanteissa

Jos olet epävarma tilanteen kiireellisyydestä, soita silloin hätänumeroon 112. Soita itse, jos voit. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa.

Avun hälyttämisen jälkeen ilmoita havainnostasi HAMKin tai HAMIn henkilöstöön kuuluvalle tai esimiehellesi.

Muita hätätilanteessa mahdollisesti tarvittavia numeroita

Myrkytystietokeskus (09) 471 977
Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202

*****

Hätäensiapu

Tee nopeasti tilannearvio – selvitä, mitä on tapahtunut:

 • Onko autettava hereillä? Jos hän on hereillä, kysele, mitä on tapahtunut. Tarvittaessa soita apua numerosta 112. Jos autettava ei ole hereillä, soita hätänumeroon 112 ja noudata hätäkeskuksen antamia ohjeita.
 • Hengittääkö autettava? Jos hengittää, käännä kylkiasentoon. Jos autettava ei hengitä, soita 112 (tai huuda apua) ja aloita elvytys hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

*****

Tulipalo

Pelasta

Pelasta itsesi ja muut vaarassa olevat. Varoita muita.
Varo hengittämästä savua.
Ohjaa rakennuksessa olevat lähintä poistumistietä ulos.
Älä käytä hissiä.
Siirry kokoontumispaikalle ja odota lisäohjeita.
Tulipalo- tai kaasuvaaratilanteessa sulje ovet ja ikkunat perässäsi.

Ilmoita

Soita hätänumeroon 112.
Kerro, kuka olet, missä palaa: osoite ja kerros, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa.
Älä katkaise puhelua ilman lupaa.
Ilmoita palosta muille rakennuksessa oleville. Mikäll rakennuksessa ei ole palokelloa tai muuta teknistä hälytintä, tee hälytys suullisesti megafonilla, keskusradiolla tai huutamalla: “Palohälytys, siirtykää kokoontumispaikalle”

Sammuta

Ota lähin sammutin ja aloita sammutustyöt heti, älä kuitenkaan vaaranna omaa henkeäsi.
Älä käytä vettä sähköjännitteisiin kohteisiin tai nestepaloihin.
Aloita liekkien edestä, jatka taakse. Levitä aine alhaalta ylös, edestakaisella liikkeellä liekkien juureen.
Kun liekit katoavat, lopeta sammutus.

Ehkäise

Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat
Poista lähellä olevat tulenarat esineet ja syttyvät aineet.

Opasta

Järjestä palokunnalle opastus palopaikalle.

Rakennuksesta poistuminen

Jotta poistuminen tapahtuisi nopeasti ja turvallisesti, on henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttävä etukäteen poistumisjärjestelyihin.

Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti.

Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus. Mikäli mahdollista, sulje ikkunat, ovet, valot, ilmastointi ja sähkölaitteet.

Jos rakennuksesta poistuminen ei ole mahdollista:

Soita hätänumeroon ja kerro, kuka olet, missä olet ja mitä on tapahtunut.
Mene suojaisaan tilaan.
Sulje ovet ja ikkunat.
Tuki ovenraot esim. vaatteilla, jotta savu ei pääse sisään.
Haistaessasi savua hengitä kostean kankaan läpi, mikäli mahdollista.

*****

Hamkiin kohdistuva uhkaus

 • Ilmoita uhkasta välittömästi joko henkilöstön jäsenelle tai esimiehellesi tai tilanteen vaatiessa suoraan 112.
 • Noudata poistumis- tai suojautumiskehoituksia.
 • Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti.
 • Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus.

*****

Väkivallalla uhkailu ja häirintä

Korkeakoulussa väkivallan ja sillä uhkailun suhteen vallitsee nollatoleranssi. Kaikkiin uhkauksiin suhtaudutaan vakavasti.

Jos koet olevasi välittömässä vaarassa, ota yhteys hälytyskeskukseen 112 ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita asiasta mahdollisimman pian HAMKin tai HAMIn henkilökuntaan kuuluvalle tai tee uhka- tai läheltäpiti- ilmoitus.

Häirintätilanteissa opiskelijat voivat ottaa yhteyttä Hamkon häirintäyhdyshenkilöihin, koulutuspäälliköihin tai koulutuksen kehittämispäällikkö Saija Silvennoiseen. Älä jää yksin, vaan ota rohkeasti yhteyttä!

*****

Itsemurhalla uhkailu

 • Ota kaikki vihjeet todesta
 • Keskustele ja selvitä tilannetta asianosaisen kanssa
 • Älä jätä henkilöä yksin
 • Tunnista omat rajoituksesi psyykkisen neuvonnan antamisessa – tarvittaessa kysy apua turvallisuustyöryhmän jäseniltä, opintopsykologilta, opiskelijaterveydenhoitajalta tai työterveydestä
 • Tuen tarpeen ilmetessä asianosainen tulee ohjata tuen piiriin hoitoonohjausmallin mukaisesti.

*****

Erityistilanteet

Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa (suuronnettomuudet, säteilyonnettomuudet, myrkkylaskeumat) annetaan yleinen vaaramerkki. Se on minuutin mittainen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen antama varoitus. Sekä nousevan että laskevan äänen pituus on 7 sekuntia.

Toimi näin vaaramerkin kuultuasi:

 • Siirry sisälle ja pysy siellä.
 • Sulje ovet, ikkunat, pysäytä koneellinen ilmanvaihto.
 • Tiivistä läpiviennit esim. muovikalvolla tai teipillä.
 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehoitusta.

Ilmoita turvallisuutta koskevasta havainnosta tai ideasta

Mikäli havaitset opiskelu- tai työskentelytilanteessa turvallisuuspuutteita, sinulle sattuu läheltä piti- tai uhkatilanne, tai koet esimerkiksi häirintää tai epäasiallista käytöstä, tulee siitä siitä ilmoittaa viipymättä tilanteen korjaamiseksi ja vastaavan toistumisen välttämiseksi. Myös kaikki turvallisutta kehittävät ideat ovat erittäin tervetulleita.

Turvallisuutta koskeva ilmoitus tai idea -lomakkeen avulla voit ilmoittaa yleisen turvallisuushavainnon tai kehittämisidean.

Henkilökunnan työsuojelulle tehtävät tapaturmia, uhka ja läheltä piti -tilanteita sekä syrjintää koskevat ilmoitukset tehdään intrassa työsuojelun sivujen kautta.

Opiskelijoiden suojattu ilmoituslomake otetaan käyttöön keväällä 2022.

 

HAMKin ja HAMIn arjen turvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurin kehittämisestä vastaavat kampusten turvallisuusryhmät sekä kampusten turvallisuusryhmien puheenjohtajien muodostama konsernin turvallisuus- ja varautumisryhmä.  Työryhmät huolehtivat myös poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautumisesta sekä tilannejohdon tuesta tarvittessa.

Konsernin turvallisuus- ja varautumisryhmän yhteyshenkilöt:

Hallintopäällikkö Jyrki Miettunen
Turvallisuusasiantuntija Reima Kallinen

Kampuskohtaiset turvallisuusryhmien yhteyshenkilöt: 

Evo:
Koulutuspäällikkö Juha Mäkelä
Koulutuspäällikkö  Antti Sipilä

Forssa:
Koulutuspäällikkö Tero Ahvenharju
Vahtimestari Esa Virta

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus:
​Kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen
Palvelukoordinaattori Sara Kaloinen

Lepaa:
Koulutuspäällikkö Heikki Peltoniemi
Koulutuspäällikkö Soile Viljakka

Mustiala:
Koulutuspäällikkö Emma Nylund
IT-tukihenkilö Marko Rantanen

Riihimäki:
Yksikön johtaja Lassi Martikainen
Lehtori Jyrki Hapulahti

Sairio:
Koulutuspäällikkö Jari Latva-Koivisto
Lehtori Pekka Puputti

Valkeakoski:
Koulutuspäällikkö Jussi Horelli
Lehtori Timo Viitala

 
 

HÄME UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES