Ammattikasvatus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikasvatus

Ammattikasvatus

Ammattikasvatuksen tutkimusalue

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tukea ammatillista kasvua ja elinikäistä oppimista: se edistää nuorten integroitumista yhteiskuntaan, työelämään ja jatko-opintoihin sekä vahvistaa jo työelämässä olevien ammatillista osaamista. Ammatillinen koulutus on näin tiiviisti yhteydessä työn ja työelämän sekä yhteiskunnan muutoksiin, jotka tuovat esiin uusia koulutus- ja osaamistarpeita.

Tuemme ammatillisen koulutuksen tehtävää soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen avulla, teemme tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä toisen asteen koulutuksen järjestäjien, työelämäkumppaneiden sekä muiden korkeakoulutuksen toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteenamme on

 • tukea ammatillista kasvua ja oppimista opintopolun ja työuran eri vaiheissa ja eri ympäristöissä (esim. oppilaitokset, työpaikat)
 • vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä
 • edistää ammatillista huippuosaamista
 • kehittää ammatillisten opettajien pedagogista osaamista ja ammatillista opettajankoulutusta.

 

Ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämiskohteitamme ovat esimerkiksi

 • ammatillisten opiskelijoiden opintopolut ammatillisessa koulutuksessa ja toiselta asteelta korkea-asteelle
 • työyhteisöjen oppiminen ja työelämässä oppimisen ohjaus
 • opettajien pedagoginen osaaminen (esim. digipedagogiikka, työelämäpedagogiikka, erityispedagogiikka) ja yhteisöosaaminen/kulttuuriosaaminen (esim. arvot ja asenteet, monikulttuurisuus, kieli- ja kulttuuritietoisuus).

 

Kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja

 

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL)

European Research Network on Vocational Education and Training (VETNET)

Opettajankoulutusfoorumi

SkillsFinland -verkostot

Kiltakoulut

Julkaisuja

Eerola, T. (2016). Our understanding of the pedagogy of vocational top expertise. In T. Eerola (Ed.) The pedagogy of vocational top expertise (pp. 8–14). Häme University of Applied Sciences. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-783-4

Eerola, T., & Tuominen, P. (2018). Skills competitions as a tool to develop VET teachers’ and trainers’ competence. In EAPRIL 2017 Proceedings (pp. 233–245). Eapril.

Eerola, T., Turve, I., & Kallionpää, M. (2019). Development needs in technology education. HAMK Unlimited Professional 28.5.2019.

Eskola-Kronqvist, A. (2020). UOMASTA uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. HAMK Unlimited Professional 2.10.2020.

Hirard T., & Eskola-Kronqvist A. (toim.). (2018). Urareitti-hankkeen satoa – Uusia malleja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutukseen, ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen.  Hämeen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-800-8

Korhonen, A.-M. (2020). Designing scaffolding for personal learning environments: Continuous learning perspective in vocational teacher education context. [Väitöskirja, Turun yliopisto]. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8124-3

Korhonen, A.-M., Lakkala, M., & Veermans, M. (2019). Identifying vocational student teachers’ competence using an ePortfolio. European Journal of Workplace Innovation, 5(1), 41–60.

Korhonen, A.-M., Ruhalahti, S., Lakkala, M., & Veermans, M. (2020). Vocational student teachers’ self-reported experiences in creating ePortfolios. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 7(3), 278–301. https://doi.org/10.13152/IJRVET.7.3.2

Leppänen T., Koskela S., & Susimetsä M. (Eds.). (2020). Achievements and challenges of open and distance learning development in Nepal. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-560-9

Nieminen, A-P., Susimetsä, M. (2018). From driving skills to driver behaviour. In M. Susimetsä, & H. Ainjärv (Eds.), Theory and practice in driver education (pp. 53–63). TLU Press.

Raudasoja, A., Heino, S., & Rinne, S. (2019). Osaamisidentiteetin rakentuminen ammatillisessa koulutuksessa. HAMK Unlimited Journal 5.8.2019.

Raudasoja, A., & Kaitala, P. (2019). Ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisvaatimukset. HAMK Unlimited Journal 21.11.2019.

Rinne, S., & Raudasoja, A. (2020). Vocational teachers’ competence objectives are changing. HAMK Unlimited Professional 19.5.2020.

Rintala, H., & Nokelainen, P. (2019). Vocational education and learners’ experienced workplace learning curriculum. Vocations and Learning, 13(1), 113–130.

Rintala, H., & Nokelainen, P. (2020). Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland: Focus on learning environments. Journal of Vocational Education & Training, 72(2). https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1744696

Rökman, R. & Raudasoja, A. (2019). Kone- ja tuotantotekniikan ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittäminen. HAMK Unlimited Journal 31.5.2019.

Rönkkönen, K., Susimetsä, M., Rahkala-Simberg, M-J., & Mosconi, M-L. (2018). Digitaaliset työkalut − ratkaisu kieltenopetuksen haasteisiin? HAMK Unlimited Journal 19.6.2018.

Susimetsä, M. (2018). Teacher’s philosophical thinking as a basis for pedagogical choices. In M. Susimetsä, & H. Ainjärv (Eds.), Theory and practice in driver education (pp. 13–51). TLU Press.

Susimetsä, M., Tapani, A., Lehtonen, H., Ruhalahti, S. & Brauer, S. (2020). “Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”. HAMK Unlimited Scientific 5.6.2020.

 • Tuomas Eerola
 • Yliopettaja
 • Puh. +358405878188
 • ammatillinen huippuosaaminen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet, työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • Anu Raudasoja
 • Koulutuspäällikkö
 • Puh. +358 50 5763581
 • ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kehittämishankkeet, ammatillinen erityisopetus, opinto- ja uraohjaus, hallinto ja johtaminen, laatutyö